Svar på Guner Kayhams anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                        23-03-14Mats Lindberg Till rektor Yttrande över Guner Kayhams (23-02-17) anmälan om felaktigheter och avvikelse om godforskningssed i min avhandling Global politisk islam? ________________________________________________________________________ Fortsätt läsa

Svar på Muayyad AL Dalas anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                       23-03-06 Till rektor Yttrande över Muayyad AL Dalas (23-02-16) anmälan om felaktigheter och avvikelse om godforskningssed i min avhandling Global politisk islam? ______________________________________________________________________________ Fortsätt läsa

Svar på Filaaldins AL-sayed Issas anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                       23-03-06 Till rektor Yttrande över Filaaldins AL-sayed Issas  (23-02-16) anmälan om felaktigheter och avvikelse från god forskningssed i min avhandling Global politisk islam? Fortsätt läsa

Svar på Shaima Muhammads anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                      Yttrande                             23-03-09 Till Rektor Yttrande över klagomål om avvikelse från god forskningssed från Shaima Muhammadav den 23-02-24 ___________________________________________________________________________ Shaima Muhammad klagar på att Fortsätt läsa