Svar på Anna Ardins anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                       23-03-06 Till rektor Yttrande över Anna Ardins (23-02-17) anmälan om felaktigheter och avvikelse om god forskningssed i min avhandling Global politisk islam? _____________________________________________________________________ Fortsätt läsa

Rapport: Kritiken av Sameh Egyptsons doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren

Förord Det sägs att islams trosfränder i Sverige uppgår till ungefär 800 000. Den här serien inlägg handlar enbart om den grupp på cirka 13 män Fortsätt läsa