Yttrande från handledaren till ÖNEP angående personuppgifter i avhandlingen, Global politisk islam

Yttrande om personuppgifter 23-03-08Mika Vähäkangas Mats LindbergTill rektorYttrande om personuppgifter i Sameh Egyptsons doktorsavhandling Global politiskislam AllmäntI traditionell humanistisk och samhällsvetenskaplig, samtidshistorisk forskning är en Fortsätt läsa