Så möts islamisternas ”Vita lögner” och den svenska tilliten

Ahmed Ghanem, dåvarande ordförande i Islamiska förbundet och nuvarande chefen för Göteborgs moske’ hävdar i tidskriften Salaam, (oktober – november 1998) att det är en plikt att delta i politik. se:  ”Global politisk islam”, (nedladdas gratis)”, sida 584.

Han legitimerar valallians med Socialdemokraterna med en fatwa från al-Qaradawi. Det är alltså obligatoriskt med lögner i det här sammanhanget enligt al-Qaradawis fatwa, vita lögner, se:  ”Global politisk islam”” sida 529.

Utdrag från avhandling ”Global politisk islam”,

14.6.4 Dubbla budskap i Sverige

Efter Mahmoud Aldebes avhopp eller utfrysning ur Islamiska förbundet (IFiS) 2013 skriver han att problemet eller utmaningen som Brödraskapet står inför i Sverige är det han kallar ”det dubbla budskapet”. Han anklagar Brödraskapet i Sverige för ”att skapa en dialog med kristna och judiska grupper i det offentliga rummet och samtidigt sprida rädsla och hat internt”.[1] Religionsdialog skulle alltså vara en arena för taqiyyah, ungefär som den som jag själv mötte i Kairo mellan kristna och muslimer 2004 där man använde ett språkbruk internt och ett mot ”de andra”, och möjligen också ett tredje mot oss västerländska akademiker och journalister (se kapitel 2.7).

Redan 2003 avslöjade TV-dokumentären ”I Skolans våld – del I” av Evin Rubar att skolchefen för Islamiska förbundet i Uppsala, Khedim Ouldadda använder sig av dubbla budskap.[2] Inför kamerorna säger han att hans skola följer det svenska systemet, dess villkor och metoder och att vissa individer blir besvikna när de upptäcker att han informerar behöriga myndigheter snabbare än vad offentliga skolor gör i händelse av missförhållanden. Han säger dock helt andra saker när kamerorna inte är på. Till exempel berättar han för någon som frågar om inskrivning av flickor i skolan, att det är möjligt att diskutera med föräldrar om att de kan slippa vissa ämnen som ”muslimer inte gillar”.[3] Vid problem med tvångsäktenskap och skolans inställning i sådana fall, oavsett om denna överensstämmer med det svenska skolsystemet eller inte, förklarar han när kameran inte är på: ”Vi försöker lösa problemen mellan oss. Vi hjälper aldrig flickan…”.[4] När det gäller barn som utsätts för fysiska eller psykiska övergrepp av familjen säger den svenska lagen att skolan ska informera myndigheterna. Khedim ger exempel:

Vi kallade på fadern och förde honom till oss och talade med honom för att veta vad pojken skulle säga till oss och till de andra… Vi gjorde ingenting, vi pratade med pappan och vi pratade med pojken att han inte skulle säga så.[5]

Samma sak återkommer i en annan TV-dokumentär från SVT. I programmet ”Imamernas råd”, 2012, avslöjades att aktiva i Islamiska förbundet använder sig av dubbla budskap. En av de mest kända historiska ledarna i Islamiska förbundet, Abdallah Saleh, dåvarande vice ordförande för förbundet, intervjuades för att förklara moskéns inställning rörande jämställdhet mellan kvinnor och män samt svenska lagar. Abdallah Saleh bekräftade attmoskén tillämpar svensk lag. Ingen får säga något mot svensk lag”.[6] Men i samtal inför en dold kamera visade det sig att imamen inne i moskén uttalade sig mot svenska lagar och för sharias patriarkaliska syn på familjen, vilket presenterades ovan. Ställd inför detta svarade Saleh att imamens åsikt att månggifte var tillåtet var hans ”privata åsikt” och en ”felbedömning”.[7]

Islamiska förbundet (IFiS) kommenterade programmet via ett pressmeddelande signerat av Omar Mustafa, dåvarande ordförande för IFiS, samt Mahmoud Khalfi, dåvarande ordförande för Imamrådet. De påpekade att det pågick en utredning om fallet. Om det nu skulle visa sig att imamen verkligen hade uttalat sig för månggifte, och om att en make har rätt att tillrättavisa hustrun med våld, så var detta emot förbundets uppfattning och ”tjänstefel”. De förtydligade att månggifte visserligen är tillåtet enligt Koranen, men ”månggifte här i Sverige är förbjudet, både lagligt och islamiskt”.[8] De förtydligar inte vad de menar med att månggifte är förbjudet i Sverige enligt islamisk lag. Emellertid, om man tittar närmare på fallet, är det ganska uppenbart att imamen knappast kan sägas ha begått något ”tjänstefel”. Han hade ju bara uttryckt exakt den syn som uttrycks på Islamiska förbundets (IFiS) hemsida om familjen, mannen och kvinnans ställning. Till yttermera visso hade Mustafas och Khalfis pressmeddelande publicerats på förbundets hemsida bredvid en logga för Europeiska fatwarådet, med länk till dess hemsida, som ju har uttalat flera resolutioner som förtydligar att sharia gäller i familjerätten, resolutioner som överensstämmer med det som Islamiska förbundets vice ordförande, Abdallah Salah, kallade imamens ”privata åsikt” och som Mustafa och Kalfi kallade ”tjänstefel”.[9] Som jag bedömer det uppvisade dessa tre höga ledare inom Islamiska förbundet (IFiS), såväl Salah som Mustafa och Kharraki, en utstuderad form av taqiyyah. Man kan tänka att den var medvetet eller omedvetet motiverad av den upplevda fara som ”muslimerna” var utsatta för genom den upplevt ”fientliga” TV-dokumentären.


[1] Mahmoud Aldebe, ”Det svenska Muslimska Brödraskapet i Sverige, Al Ikhwan al-Muslimun”, Den arga Sossen, 2013-10-07. http://web.archive.org/web/20131014160646/https://ligator.wordpress.com/2013/10/07/mahmoud-aldebe-och-antisemitismen-pa-arabnyheter-info-del-2/

[2] SVT, Dokument inifrån, I skolans våld, 2003-05-08, avhandlingsarkivet. https://drive.google.com/file/d/12grvCENpfOk6dQYffm83XhuNz8HCRnuE/view

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

”نحن نحاول أن نحل المشاكل بيننا… نحن لانساعد الفتاة أبدا.”

”واتصلنا بالأب واحضرناه إلينا وتحدثنا معه؛ ليعرف ماذا يقول الولد لنا وللآخرين… لم نفعل شيئا، لقد تحدثنا مع الأب وتحدثنا مع الولد بأنه لايجب أن يقول ذلك.”

[6] SVT, imamernas råd, 2012-06-15, avhandlingsarkivet.
https://drive.google.com/file/d/1HCda3foVZErAYEMD9yyubGgNVYk28M7u/view

[7] Ibid.

[8] Omar Mustafa & Mahmoud Khalfi, ”Uppdrag granskning väcker viktiga frågeställningar”, 2012-05-18. http://web.archive.org/web/20120522002942/http://islamiskaforbundet.se:80/sv/press-och-media/pressmeddelanden/415-uppdrag-granskning-vaecker-viktiga-fragestaellningar.html

[9] Ibid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *