Svar på Guner Kayhams anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                        23-03-14Mats Lindberg Till rektor Yttrande över Guner Kayhams (23-02-17) anmälan om felaktigheter och avvikelse om godforskningssed i min avhandling Global politisk islam? ________________________________________________________________________ Fortsätt läsa

Svar på Muayyad AL Dalas anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                       23-03-06 Till rektor Yttrande över Muayyad AL Dalas (23-02-16) anmälan om felaktigheter och avvikelse om godforskningssed i min avhandling Global politisk islam? ______________________________________________________________________________ Fortsätt läsa

Svar på Filaaldins AL-sayed Issas anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                       23-03-06 Till rektor Yttrande över Filaaldins AL-sayed Issas  (23-02-16) anmälan om felaktigheter och avvikelse från god forskningssed i min avhandling Global politisk islam? Fortsätt läsa

Svar på Shaima Muhammads anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                      Yttrande                             23-03-09 Till Rektor Yttrande över klagomål om avvikelse från god forskningssed från Shaima Muhammadav den 23-02-24 ___________________________________________________________________________ Shaima Muhammad klagar på att Fortsätt läsa

Ett danskt perspektiv om Muslimska brödraskapet och avhandlingen ”Global politisk islam” – Med dubbla budskap av Søren K. Villemoes

Publicerad i i Weekendavisen af Søren K. Villemoes, den 21. MARTS 2024. https://www.weekendavisen.dk/2024-12/samfund/med-to-tunger?fbclid=IwAR1NvAb8rU1y3lBsfhh8-be-E870CSg9qf8XnrXgkJGAkHi_c_IitPV9v6w_aem_Afa7RTzLMKEjdSEIFDNwCR7gppEGZ8xxct2RFHaefvpoB8KOdim49cni99Dqetx2oGynKHZZBqZwb1QR4ihO12jJ Islam. Muslimska brödraskapet har fått miljarder utbetalda från den svenska statskassan, infiltrerat Fortsätt läsa