Jag välkomnar åklagarens utredning

Pressmeddelande                                     19 december 2023

Igår fick jag, Sameh Egyptson, besked om att Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) den 20 november 2023 tog beslut om att åtalsanmäla min avhandling ”Global politisk islam”. Oavsett om det blir jag eller min prefekt som anses ska hållas ansvarig så anser jag att jag har agerat inom ramarna för den akademiska frihetens gränser. Jag får nu invänta åklagarens utredning och jag förbereder mitt försvar inför den eventuellt kommande domstolsprocessen för att gå till botten med den här typen av anmälningar. Framför allt har etikprövingslagens överförande till humaniora och samhällsvetenskaper skapat problem för forskningens frihet att välja ämnen som befinner sig utanför den politiska korrekthetens åsiktskorridorer. Den leder också till orimliga fördröjningar för igångsättande av forskningsprojekt.

Jag tar tillfället i akt att ansluta mig till de 2 489 forskare som i ett upprop i DN debatt den 16/5 beskrev att etikprövningslagen har resulterat i ”förödande konsekvenser inom samhällsvetenskap och humaniora”. ”Mycket vetenskapligt arbete blir i praktiken omöjligt att genomföra inom lagens gränser”, ansåg man. I uppropet krävdes också en revidering av etikprövningslagen och man bad politiker att agera men fortfarande har inget skett.

Sameh Egyptson

Teologie doktor som disputerade den 10 februari, 2023, med avhandlingen ”Global politisk islam”. Avhandlingen kan laddas ner här.

2 reaktioner på ”Jag välkomnar åklagarens utredning

  1. Hej Sameh!

    Jag tänker skriva en artikel om etiknämndens beslut om åtalsanmälan. Har du det i fulltext, gärna en länk? Jag utlova en kritisk granskning, som jag kan sända till dig. Den publiceras på min blogg med tusentals följare samt kanske på Bulletin.se

    Bästa hälsningar

    Torsten Sandström
    Prof em i civilrätt vid Lunds univeristet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *