Även Brödraskapets avhopparimamer talar med kluvna tungor

I tidningen Dagen skrev jag 15 februari 2018 artikeln: ”Muslimska brödraskapet talar med kluven tunga”. I artikeln bevisar jag att de säger en sak till svenska myndigheter och en annan till sina egna
medlemmar och nätverk, samt efterlyser källkritik när det gäller samtal och samverkan med Muslimska
brödraskapet och dess nätverk. I dag uppmärksammar jag även avhoppare från nätverket och
rekommenderar svenska journalister, politiker, tjänstemän och underrättelsetjänster att vara bättre
informerade för följdfrågor och källkritik.

Imamen Saeed Azam är en av de mäktigaste imamerna i Sverige. Han beskrevs i programmet Sveriges Television, SVT1, Uppdrag granskning, avsnittet Dom tar våra barn, del 2, 6 mars 2024:

 ”I vår undersökning har vi kommit till Saeed Azam. Han är imam och ordförande i Svenska fatwarådet. Vi har ringt upp honom med en skapad historia, där en kvinna ska ha slagit sin son och nu blivit kontaktad av socialtjänsten.

I avsnittet sökte en kvinna råd från imamen Saeed Azam angående en konflikt med socialtjänsten.
Hon säger: ”Vi är bara rädda. Ska vi erkänna att vi har slagit honom eller inte?” Saeed Azam svarar:
”Vem har sagt att du ska erkänna?” […] ”Säg inte det. Säg att du höll på att leka med honom och
råkade komma åt honom med handen. Men säg inte: ’Jag slog honom.’ ” […] ”Säg: ’Nej, det var inte
ett slag.’ ” Imamen Saeed Azam talar alltså med kluven tunga; ett vilseledande budskap till det
offentliga Sverige och ett islamiskt till sina egna muslimer som strider mot sekulär svensk lagstiftning.
Men säg inte: ’Jag slog honom – och råkade komma åt honom med handen.’ ” ”Säg: ’Nej, det var inte
ett slag’ ”. Imamen Saeed Azam talar alltså med kluven tunga; ett vilseledande budskap till det
offentliga Sverige och ett islamiskt till sina egna medlemmar och nätverk, som strider mot sekulär
svensk lagstiftning.

I Sveriges Radios program ”Människor och tro” lyckades Saeed Azam i avsnittet ”Sharia i Sverige” 29 september 2021, med programledaren Åsa Furuhagens goda minne, att marknadsföra islamiska sharia. Producent: Anders Diamant och Reporter: Edgar Mannheimer. Inga kritiska frågor eller följdfrågor ställdes i programmet.

Expressen Kvällsposten i Malmö, publicerade 19 feb 2022 en artikel, där imamen Saeed Azam intervjuades av Jenny Strindlöv:

”I flera arabiska inlägg på Facebook har Saeed försökt nyansera den offentliga diskussionen om socialtjänsten. Men eftersom frågan just nu är så känsloladdad upplever han att varje uttalande tolkas som ett ställningstagande för antingen föräldrasidan eller myndighetssidan – ett ordkrig han ogärna deltar i.Som ordförande i Svenska Fatwarådet skickade han under veckan ändå ut ett pressmeddelande i vilket han uppmanade oroliga medborgare att följa svensk lag, demonstrera fredligt och inte låta ett parti eller en grupp ’utnyttja ert lidande för egen vinning’. Vidare skrev han att ’barnets kulturella bakgrund och religion bör beaktas vid placering’.”

I samband med disputationen av min doktorsavhandling: Global politisk islam? Muslimska
brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige
,  Lunds universitet, intervjuades Saeed Azam av Inas Hamdan i Sydsvenskan 13 februari 2023. I intervjun medger imamen att Islamiska förbundet i folkmun kallas för ”Brödraskapet” bland arabisktalande i Sverige. Han medger att:

”Jag har själv varit medlem i brödraskapet genom Islamiska förbundet i Sverige.”

Saeed Azam medgav detta med avsikt att vinna läsarnas förtroende och visa, att han inte längre är islamist och att Islamiska förbundet i Sverige inte har organisatoriska band med internationella Muslimska brödraskapet längre. Saeed Azam använde detta medgivande som ett lockbete försöker medvetet vilseleda läsarna att IFiS har lämnat FIOE 2018. men i verkligheten har FIOE ändrat namnet på webbadressen till Council of European Muslims med samma lokal, samma politiska program (Muslims of Europe Charter), samma medlemsorganisationer och samma ledning. I intervjun fortsätter Azam att vilseleda om, att Muslimska Brödraskapet inte längre följer Hassan al-Banna, men han informerar inte om att de följer Yusuf al-Qaradawi och Europeiska fatwarådet, som följer fundamentala ideologin i brödraskapet.

Saeed Azam erkände egendomligt nog offentligt på Facebook, att han inte hade läst min avhandling, detta under en offentlig debatt med ledningen för Islamiska Förbundet i Sverige, vilket jag har rapporterat om här. I debatten deltog Yasir Al-sayed Issa, Chakib Benmakhlouf och Anna Ardin som där utsatte Azam för förolämpningar och hot. Han försökte undvika att debattera med dem offentligt, vilket indikerar att han kan ha intern information som allmänheten inte bör få veta. Saeed Azam är säkerligen inte längre en broder i Muslimska brödraskapet. Han bör betecknas som ”postikhwan” enligt Kamal Helbawy, (tidigare talesman för Muslimska brödraskapet i Väst). I Sverige känner vi igen postikhwan genom bl.a. Adly Abu Hajar, Mahmoud Aldebe och Hassan Moussa. I min avhandling har jag beskrivit flera exempel på hur de sistnämnda personerna har utövat dubbla budskap, som kännetecknar Muslimska brödraskapets aktivister. Trots att postikhwan har lämnat organisationen, fortsätter de ideologiskt att följa de fundamentala ideologiska grunderna och metoderna som Muslimska brödraskapet utövar.

Doku Publicister avslöjade 1 november 2022, i artikeln Saudiarabien finansierar i hemlighet känd svensk imam att imamen Hassan Moussa under flera år tagit emot månatlig finansiering från Saudiarabiens ambassad i London. I den följande artikeln Saudiarabien betalade svenska Fatwarådets ordförande 22 november 2022, avslöjade Doku Publicister att Saudiarabien även finansierade imamen Saeed Azam. De avhoppade bröderna byter alltså sin lojalitet från generalvägledare i ledningen för den islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet till ledningen för den wahabistiska al-Saud.

Jag rekommenderar intresserade svenska journalister, politiker och tjänstemän att läsa min avhandling om Global politisk islam och Muslimska brödraskapet i Sverige och inte låta sig utsättas för de vilseledande islamistiska informationsstrategierna ikhwan eller postikhwan. När fler än 45 400 unika nedladdningar gjorts (enbart från Lunds universitet) är det besvärande för journalister att inte vara seriöst informerade inom den högaktuella debatten.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *