Pressmeddelande – åklagaren inleder förundersökning

Jag har med förvåning fått kännedom om att åklagaren inleder en förundersökning av mitt avhandlingsprojekt efter en anmälan att avhandlingen, (”Global politisk islam”, laddas ner gratis här), innehåller ”känsliga personuppgifter” enligt etikprövningslagen. Jag har nämligen skrivit om ett stort antal ledande personer i ledningen för Muslimska brödraskapets frontorganisationer i Sverige vilket medför att deras politiska och religiösa tillhörighet tydliggörs, vilket skulle kunna vara ”känsliga personuppgifter” i lagens mening.

Jag har dock endast använt sådana uppgifter som redan offentliggjorts av dessa personer själva. Min bedömning – som delas av mina handledare, institutionens prefekt och många forskarkollegor – är att om en person ingår i en styrelse eller i ledningen för en politisk eller religiös organisation, och själv meddelar detta medlemskap eller styrelseuppdrag offentligt, så är dessa uppgifter inte längre att betrakta som ”känsliga” .

Mitt avhandlingsarbete påbörjades dessutom 1999, innan lagen om etikprövning fanns. Den kom 2004,vilket innebär att det formellt sett inte ens skulle behöva etikprövas.

Frågan om etikprövningslagen och dess tillämpning berör inte bara min egen forskning utan många andra forskare. Därför kommer jag att  föra ärendet ända upp till Europadomstolen, om det krävs.

Läs prefektens och handledarens utlåtande samt upprop från forskarkollegor.

En tanke på “Pressmeddelande – åklagaren inleder förundersökning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *