Svar på Guner Kayhams anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                        23-03-14Mats Lindberg Till rektor Yttrande över Guner Kayhams (23-02-17) anmälan om felaktigheter och avvikelse om godforskningssed i min avhandling Global politisk islam? ________________________________________________________________________ Fortsätt läsa