Svar på Mattias Irvings anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                       23-03-06 Till rektor Yttrande över Mattias Irving (23-02-22) anmälan om felaktigheter och avvikelse om god forskningssed i min avhandling Global politisk islam? _____________________________________________________________________ Fortsätt läsa

Svar på Anna Ardins anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                       23-03-06 Till rektor Yttrande över Anna Ardins (23-02-17) anmälan om felaktigheter och avvikelse om god forskningssed i min avhandling Global politisk islam? _____________________________________________________________________ Fortsätt läsa

Svar på Yasir Al-Sayed Issa (Adam)s anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                       23-03-06 Till rektor Yttrande över Yasir Al-Sayed Issa (23-02-22) anmälan om felaktigheter och avvikelse om godforskningssed i min avhandling Global politisk islam? ______________________________________________________________________________ Fortsätt läsa