Svar på Ali Khalis anmälan till ÖNEP

Utdrag från Avhandlingen: Global politisk islam

”Inför valet 2018 uppdagades en ny skandal. SVT:s Uppdrag Granskning avslöjade att Miljöpartiets gruppledare i Botkyrka Ali Khalil (i styrelsen för Sveriges islamiska skolor) erbjöd oppositionsrådet i Botkyrka, moderaten Stina Lundgren, att få tusentals röster i valet i utbyte mot att Moderaterna skulle se till att församlingen beviljades bygglov till en ny moské.[1] Khalil hade flera tunga poster inom kommunen och satt bland annat i kommunstyrelsen samt var samordnare på Islamic Relief Sweden som grundades av Muslimska Brödraskapet. Han var kritisk till att gränskontroller infördes under flyktingkrisen 2015.[2] Khalil hade även hamnat i blåsväder tidigare när Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi startade en debatt om honom.[3] Dagen efter SVT:s Uppdrag Granskning meddelade Miljöpartiet att Ali Khalil lämnade sina uppdrag och MP hade bett länsstyrelsen att stryka honom från kommunvalslistan, där han stod som fjärde namn.[4] Forskare vid Försvarshögskolan Lars Nicander tillkännagav sin rädsla för att Miljöpartiet på allvar hade ”infiltrerats” av islamister, en skarpare version av entrism som det verkar.[5] Till Sveriges Television kommenterade Bo Rothstein, professor i statsvetenskap att det tyder på en rätt dramatisk upplösning av partilojaliteten i Botkyrka. Han beskrev det som att:

Det är ju en ovanlig typ av politisk uppgörelse i vår del av världen och vi kan som forskare visa att den här typen av politik har, om detta sprider sig och blir väldigt allmänt, negativa effekter på demokratins förmåga att leverera mänsklig välfärd.[6] Ledarsidan i Borås Tidning gick längre i bedömningen av avslöjandena den 7 september 2018 och ansåg att även om partier sparkar infiltratörer, förändrar inte detta att riksdagsvalet redan är skadat.”[7]


[1] Jesper Henke & Magnus Svenungsson och Ella Hopf Berger, ”Erbjöd Moderaterna 3 000 röster för att få moskétomt – miljöpartist bjöd in till möte”, SVT, 2018-09-07. https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/erbjod-moderaterna-3000-roster-for-att-fa-mosketomt-miljopartist-bjod-in-till-mote Arkiv, 2020-01-31. http://archive.ph/wzvSc

[2] Nadya Norton, ”Skarp kritik mot gränskontroller”, SR, 2015-11-12.
http://web.archive.org/web/20200616185828/https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6300885

[3] Anna Sjögren, & Patricia Palma och Ali Khalil (MP) svarar på anklagelserna: ”Jag gillar inte det Muslimska brödraskapet”, Stockholm direkt, 2016-04-29.
http://web.archive.org/web/20160502201912/http://www.stockholmdirekt.se:80/nyheter/ali-khalil-mp-svarar-pa-anklagelserna-jag-gillar-inte-det-muslimska-brodraskapet/aRKpdA!1RBpLb6eh0lPg1pTlPBzMA/

[4] TT, ”MP-politiker sparkas efter fuskmisstanke” Borås Tidning, 2018-09-09.
http://web.archive.org/web/20180909054039/https://www.bt.se/tt-inrikes/mp-politiker-far-ga-efter-ug-uppgifter/

[5] Oskar Forsberg, & Staffan Dickson, “Forskare: Miljöpartiet kan ha infiltrerats av islamister”, Aftonbladet, 2016-04-22.
https://web.archive.org/web/20170224231914/https:/www.aftonbladet.se/nyheter/article22685523.ab

[6] Ella Hopf Berger, SVT, Uppdrag granskning, “Statsvetaren om Botkyrka: Det är en variant av politisk korruption”, 2018-09-07.
http://web.archive.org/web/20180912061135/https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/statsvetaren-om-botkyrka-det-ar-en-variant-av-politisk-korruption

[7] Borås Tidning, Ledarsidan, ”Röstningsskandalen: Skadan på valet är redan skedd”, 2018-09-07. https://nxt.bt.se/ledare/rostningsskandalen-skadan-pa-valet-ar-redan-skedd/  Arkiv,2020-07-16. http://archive.vn/lD6wj


Sameh Egyptson                                                                                                  23-03-06

Till rektor

Yttrande över Ali Khalils (23-02-17) anmälan om felaktigheter och avvikelse om god
forskningssed i min avhandling Global politisk islam?

______________________________________________________________________________

Ali Khalil besvärar sig över att jag har kommit med ”faktafel” och ”falska uppgifter” om honom som dessutom är ”integritetskränkande”. Vad som är integritetskränkande är väl diskutabelt eftersom all information jag har om Khalil kommer från de organisationer där han själv har verkat. Dessa källor finns dessutom offentligt tillgängliga, och kan rimligen inte vara något som Ali Khalil är ovetandes om. I årsredovisning 2015 från Islamic Relief framgår att han har varit medlem i ledningsgruppen som ”Head of National Department”. I Årsredovisning för Stiftelsen Imamskolan 2019–2020 framgår att han har varit styrelsemedlem.

Ali Khalil behandlas särskilt på sid. 320 och 646, och allt som där sägs om hans organisationstillhörighet är hämtat från offentliga källor. För säkerhets skull har jag förtydligat saken med vissa tillägg i min Erratalista 5 mars, vilket jag hoppas är vad Khalil skulle kalla att jag har ”publicerat en adekvat rättelse”, det vill säga, jag har därmed ytterligare förtydligat de källor som ligger till grund för mina påståenden i texten, vilka i någon mån har varit otydliga. Errata 5 mars  är utlagd och länkad på universitetets hemsida. Där kan man läsa:

* 48. Sida 320 rad 4 ska tilläggas ”chefer, valberedning”.

Står: På Islamic Reliefs hemsida finns listor på styrelsen och kansli.

Ska stå: På Islamic Reliefs hemsida finns listor på styrelsen, chefer, valberedning och kansli

* 49 Fotnot 692 på sida 320 står:

Islamic Relief i Sverige, ”Årsrapporter”.
http://web.archive.org/web/20140821183343/http://www.islamic-relief.se/islamic-relief/kontakta-oss

Detta ska ersättas med följande fotnotstext:

Islamic Relief i Sverige, ”Årsrapporter”.

https://web.archive.org/web/20210505174833/https://islamic-relief.se/rapporter-policys/

Muayyad Aldala ingår i valberedning i Islamic Relief enligt årsredovisningen 2019 sidan 8 och är styrelseledamot i Islamiska Förbundet i Stockholm enligt organisationens hemsida:

https://web.archive.org/web/20071103062039/http://www.ifstockholm.se/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=14

Ali Khalil är ”Head of National Departement” i årsrapport 2015 sidan 8, och styrelsemedlem i Imanskolan som ingår i Sveriges islamiska skolor,

Se ”Årsredovisning för Stiftelsen Imanskolan,” 2019-2020. Sidan 7.

https://drive.google.com/file/d/14TPXcXp_v4XtvWeUYksOYA-QxPqjvvUU/view

*

Jag erkänner alltså viss otydlighet i mina uppgifter om Ali Khalil, vilka nu är utlagda i avhandlingens Errata, och hoppas att detta är vad Ali Khalil menar är ”en adekvat rättelse”.

Sameh Egyptson  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *