Svar på Mattias Irvings anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                       23-03-06 Till rektor Yttrande över Mattias Irving (23-02-22) anmälan om felaktigheter och avvikelse om god forskningssed i min avhandling Global politisk islam? _____________________________________________________________________ Fortsätt läsa

Rapport: Kritiken av Sameh Egyptsons doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren

Förord Det sägs att islams trosfränder i Sverige uppgår till ungefär 800 000. Den här serien inlägg handlar enbart om den grupp på cirka 13 män Fortsätt läsa