Yttrande från handledaren till ÖNEP angående personuppgifter i avhandlingen, Global politisk islam

Yttrande om personuppgifter 23-03-08Mika Vähäkangas Mats LindbergTill rektorYttrande om personuppgifter i Sameh Egyptsons doktorsavhandling Global politiskislam AllmäntI traditionell humanistisk och samhällsvetenskaplig, samtidshistorisk forskning är en Fortsätt läsa

Rapport: Kritiken av Sameh Egyptsons doktorsavhandling om Muslimska brödraskapets svenska gren

Förord Det sägs att islams trosfränder i Sverige uppgår till ungefär 800 000. Den här serien inlägg handlar enbart om den grupp på cirka 13 män Fortsätt läsa