Socialt Forum! Att avslöja en konspiration i en redan godkänd avhandling är inte en konspirationsteori

Öppet brev till Medlemsorganisationer i Socialt Forum

Jag fick detta meddelande igår:
””Hej Sameh. Lyssnade på Forum-med Anna Ardin. Nu döpt till intersektionalism mellan antisemitism och islamofobi. Din avhandling kom upp, som på beställning. En talare kallade din avhandling ”en ren konspirationsteori, där står att muslimer skulle ljuga och att avhandlingen handlar bara om konspirationsteorier liknande det judar utsattes för av nazister. […] Detta måste på något sätt bemötas.

Härmed vill jag bemöta den föredragshållare vid Forums webbinarium ”Morgonforum om antisemitism och islamofobi”, 23 maj 2024, som sprider ett okunnigt och polariserat budskap om min avhandling.. Jag har nyligen skrivit om hur islamister och islamvänstern har infiltrerat Socialt forum. Jag känner ett ansvar gentemot Forums 33 medlemsorganisationer, framförallt; Svenska kyrkan, Amnesty International, Frälsningsarmén, Lions International och övriga som lyssnade på det föredrag.

Det är beklagligt att talare vid Forums Morgonforum far med osanning i sina påståenden, med stöd från moderatorn. Föredragshållaren kallar min godkända avhandling, “Global politisk islam? Muslimska brödraskapet och Islamiska förbundet i Sverige”, för “en ren konspirationsteori mot muslimer”. Föredragshållaren tillhör uppenbarligen inte de 43 500 som laddade ner avhandlingen. I avhandlingens titel och på första sidan framgår det tydligt att avhandlingen inte handlar om muslimer. På sidan 59 står det:

Jag vill betona att jag därmed studerar Islamiska förbundet (IFiS) och dess organisatoriska nätverk som en politisk rörelse, med opinionsförändring – da’wah, (kallelse, missionering) – bland invandrare från muslimska länder som sin uppgift, samt politisk påverkan på myndigheter och partier. Jag anlägger ett elitperspektiv och gör en elitstudie, det är rörelsens styrande organ och ledningar samt dessas ideologi, budskap och verksamhet som jag studerar. I detta val ansluter jag mig till den huvudsakliga metod som används i de fallstudier som finns om det Egyptiska brödraskapet; traditionell historisk och statsvetenskaplig metod vid studier av partier eller sociala rörelser.[1] Jag studerar alltså inte effekterna av deras budskap bland invandrare från muslimska länder. Inte heller undersöker jag dessa migranters attityder och åsikter till Islamiska förbundet och dess ideologi, eller till islam och islamism (vilket naturligtvis är intressanta frågor). Jag studerar heller inte motsvarande attityder och åsikter bland inhemska svenskar till islam i allmänhet, eller kunskapsnivån hos svenska politiker och allmänhet om Islamiska förbundets (IFiS) ideologi och agenda. Inte heller gör jag någon sociologisk kulturstudie av invandrade muslimers livssituation, eller en bredare analys av deras attityder till frågor som religion och politik, traditionalism och modernism, manligt och kvinnligt och allt annat.


[1] Se metodiskt och teoretiskt fokus hos t.ex. Mitchell 1969/1993; Lia 1998; Wickham 2013; Willi 2021.

Här är mitt svar:

1- Avhandlingen handlar inte om islam eller muslimer. Den handlar om den specifika organisationen Muslimska brödraskapet (MB) och dess koppling till ett specifikt internationellt nätverk. Nätverket är ultrareaktionärt och dess medlemsorganisation är terrorstämplade i många länder. Även i Sverige är den palestinska grenen Hamas terrorstämplad. Muslimska brödraskapet allierade sig med de tyska nazisterna under andra världskriget och sprider antisemitisk litteratur även här i landet via Förbundet. Islamiska förbundet i Sverige (IFiS).

– 2- Muslimska brödraskapet är kända bland muslimer för att de använder taqiyya, dubbla budskap.

– I avhandlingens kapitel, “14.6.2 Taqiyyah hos al-Banna och al-Qaradawi”, presenteras den fundamentala ideologin, där ledande ideologer i Muslimska brödraskapet har legitimerat dubbla budskap.

– I avhandlingens kapitel, 14.6.4 ”Dubbla budskap i Sverige”, presenteras många exempel på hur ledande aktörer i Islamiska förbundet IFiS utövade det dubbla budskapet.

I kapitel, “14.6.5 Intern kritik mot ”dubbla budskap” i Sverige”, presenteras i avhandlingen andra islamiska uppfattningar som kritiserar Muslimska brödraskapet och det dubbla budskapet i Islamiska förbundet (IFiS).

Det är beklagligt att mina meningsmotståndare utnyttjar sina positioner i styrelsen och kansliet i Forum för att sprida felaktig information om min vetenskapliga avhandling, efter att dessa belackare misslyckats i debatten och via lawfare.

Med mitt bemötande hoppas jag nu. att medlemmarna i Forums medlemsorganisationer kräver att deras organisationer går ur och lämnar ett sådant polariserande Forum.

Mvh

Sameh Egyptson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *