Socialt forum är infiltrerad av islamister. Vem är Mohamed Ibrahim som sitter i styrelsen?

Forum- idéburna organisationer med social inriktning är en samling av organisationer bland annat Amnesty international, Svenska kyrkan, Studieförbund Ibn Rushd, Islamic Relief och Förenade islamiska församlingar I Sverige, FIFS. I min avhandling har jag lagt fram ideologiska och organisatoriska band för de sistnämnda tre organisationer inom Muslimska Brödraskapets internationella nätverk.

I kansliet arbetar Anna Ardin som projektledare vid sidan av hennes arbete som doktorand vid Marie Cederschiölds högskola. Anna Ardin sitter i styrelsen för Hjärta tillsammans med Omar Mustafa, tidigare ordförande för Islamiska Förbundet, som kontrollerar Islamic Relief och FIFS.

I styrelsen sitter Mohamed Ibrahim och Emelie Weski:
https://socialforum.se/forum-har-fatt-ny-styrelse-och-verksamhetsinriktning

Emelie Weski, kommunikatör för Ibn Rushds Studieförbund innan Bilan Osman tog över tjänsten. Emelie Weski anmälde min avhandling till Etiknämnden och hon fick svar på sin anmälan här.. Åklagaren la ner förundersökningen mot avhandlingen och i och med det är hennes anmälan värdelös.

Men vem är Mohamed Ibrahim? När man söker på folkbokföringen hittar man 1492 personer i Sverige med detta namn.

Mohamed Ibrahim heter egentligen Mohamed Ibrahim Benmakhlouf

1) Son till Chakib Benmakhlouf, grundaren av Muslimska brödraskapets organisation i Sverige enligt SÄPO i rapporten till Skolinspektionen. Läs mer om detta här:

2) Styrelsemedlem för organisationen, Sveriges unga muslimer. Organisationen dömdes som antidemokratisk av förvaltningsdomstolen och förlorade sina rättigheter till statliga bidrag. I det här tillfället skriver han sitt förnamn två m.

Verksamhetsberättelsen: https://drive.google.com/file/d/1UZXH8YnGAGxQ9WEP0BDx9PmGpmIkDE_l/view

Mohamed Ibrahim Benmakhlouf

3) Ombud för moderorganisationen Islamiska förbundet i Stockholm till riksorganisationen Islamiska förbundet i Sverige 2013. I det här tillfälle skriver han sitt förnamn med två m.

Årsmötesprotokoll:
https://drive.google.com/file/d/1-pwsVmAYde4Nk36qsMcKDcucrgZ1MdC_/view?usp=sharing

Kontakta de 33 medlemsorganisationer i socialt forum (bl.a. Svenska Kyrkan, SENSUS) och fråga om de är medvetna om vem de försörjer och normaliserar.

De 33 organisationerna är:

Amnesty International

Svenska Kyrkan

Roks

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Hela Människan

Sensus

Brottsofferjouren

KFUM

ORDFRONT -För alla människors lika värde och rättigheter.

RIO – Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

BOOST -BY FC ROSENGÅRD

Fremia

Bildningsförbundet Östergötland

Ibn Rushd -studieförbund

Frivillig Väntjänst

Föreningen FVO

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

Fritidsforum -Riksförbundet Sveriges fritids -och hemgårdar.

Makalösa föräldrar.

SIMON -Svenskar och invandrade mot narkotika.

LP -Beroendevård på kristen grund.

Sociala missionen.

fff -Svensk förening för folkhälsoarbete.

Islamic Relief Sverige.

Terrafem -nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld.

Tamam – vänskap utan gränser.

Unizon

I ’ m – arbetar för en rättvis och medmänsklig värld.

Lions International

Frälsningsarmén

Civilförsvarsföreningen

LP- Vännernas kamratförening

Förenade islamiska föreningar i Sverige

Sköldkörtelförbundet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *