Här är min uppgörelse med Tro och Solidaritet.

Jag måste erkänna att när jag år 2014 skrev artikeln ”Tro och solidaritet måste lägga alla kort på bordet” 29-01-2014, var jag naiv. Jag trodde att samverkan mellan Broderskapsrörelsen och Sveriges muslimska råd handlade om ett religionsdialogprojekt och att de blev utnyttjade av politiska aktörer som tillhör politisk islam. Men det visade sig att den Socialdemokratiska sidoorganisationen (numera Tro och Solidaritet, T&S) har fått många varningar från många olika håll, till och med från partistyrelsen, S-kvinnor och dåvarande statsministern Göran Persson år 2006. De har varit medvetna om att de samarbetar med reaktionära fundamentalistiska krafter som använder islam för att nå makt och positioner.  

Efter min artikel 2021, ”Myten om muslimröster har skadat partierna – och muslimerna” 01-02-2021, blev jag blockerad av T&S-konto på Twitter. Anna Ardin, styrelsemedlem, kallade mig gris och anklagade mig för att driva propaganda mot muslimer i Sverige med finansiering av Arabemiraten. Drevet uppmärksammades på ledarsidan i tidningen Barometern med följande replik, Låt forskarna vara i fred” 09-03-2021.

Trots allt detta gav jag ett erbjudande till T&S.  Jag erbjöd mig att ställa upp kostnadsfritt med min kunskap och mina källor för en utredning angående samarbetet med politisk islam. Efter en fråga från Mattias Irving, ordförande och styrelsemedlem i T&S-Stockholm och politisk sekreterare i förbundetskansliet, onsdag den 4:e februari, föreslog jag statsvetare Bo Rothstein som utredare. Jag hade förväntat mig ett samtal från Irving och Rothstein angående utredningen. Men den blev tydligen inte av. I stället för en opartisk utredning har jag fått uppleva att T&S driver en kampanj mot mig.

Detta kan man se på dessa skärmdumpar. I den här kampanjen finns inga sakdiskussioner om innehållet i mina böcker och artiklar. Istället är det fullt med personangrepp och lögner.  Här väljer jag att rätta till några av de värsta felaktigheterna.

  • Jag är sekulär humanist med kristna koptiska rötter. Som humanist skiljer jag inte på människor efter deras religiösa tillhörighet. Irving borde ha vetat bättre än att alla kopter har en medfödd aversion mot muslimer. Jag har många muslimska vänner i Egypten och i Sverige. Till skillnad från den typ av muslimer som Irving samarbetar med är mina progressiva och sekulära.
  • Jag reser inte runt och hetsar mot islam som styrelsemedlemmarna påstår. Islam är en religion som kan tolkas på otaliga sätt. Detta skriver jag i alla mina artiklar och böcker. Jag är kritisk mot att svenska politiska partier samverkar med Muslimska Brödraskapet som är en odemokratisk reaktionär rörelse inom islam. Dessutom kunde man inte resa under det senaste året på grund av Covid 19. Rena lögner!
  • I samband med utgivningen av min nya bok, Erövringen, hösten 2020 höll jag ett fåtal presentationer, två i Uppsala och en i Hylte med inbjudan från tre olika politiska partier. Jag ser fram emot att få presentera boken för Socialdemokraterna och naturligtvis T&S.
  • Mattias Irving skriver att jag felöversatte texter för att hetsa mot muslimer. Jag har översatt tusentals meningar från arabiska. Ett ord som särskilt ifrågasatts är ordet ikhtirak som jag översatte med genomslag och senare till infiltration. Denna översättning har bekräftats av en svensk-egyptisk översättare och ingen auktoriserad översättare har presenterat någon alternativ översättning, trots att jag välkomnat detta i förordet till min bok, Erövringen.
  • Styrelsemedlemmarna sprider felaktig lögnaktig information om min verksamhet som doktorand vid Lunds universitet och att jag inte har verksamhet där.
  • Det stämmer att jag inte får lön från Lunds universitet och finansierar min forskning själv på deltidsbasis för att kunna vara självständig. Det ger också utrymme till andra doktorander att få de begränsade doktorandtjänsterna. Efter 12 års akademiska studier och 4 olika kandidat exam i humaniora och teologi från både Egypten och Sverige var det nödvändigt (då 1999) att uppleva något annat än akademin.
  • De första fyra åren som doktorand, (egenfinansierat) var jag med och skapade ett unikt dialogprojekt mellan de högsta religiösa institutionerna i Egypten som uppmärksammades stort i Universitets-tidskriften LUM i mars 2004. Jag kom till slutsatsen att religionsdialog med dessa fundamentalister är fruktlös eftersom den präglas av dubbla budskap och maktspel. Efter denna slutsats tog jag beslut att inte skriva avhandlingen om den fruktlösa dialogen. Istället byggde jag upp ett kulturcenter i Kairo.
  • Jag har publicerat tre böcker Holy White Lies på arabiska och på engelska 2018 och Erövringen på svenska 2020, samt ett kapitel i ytterligare en bok. Sedan 2016 skriver jag min avhandling om Muslimska Brödraskapets politiska teologi och mission i Sverige. Jag har deltagit i nästan alla seminarier i mitt ämne de senaste åren vid Lunds universitet. De senaste terminerna har jag regelbundet presenterat delar av min avhandling under ledning av professor Mika Vähäkangas.
  • Utöver mina böcker har jag publicerat ett 40-tal debattartiklar i svenska dagstidningar och tidskrifter som har hårda redaktionsregler. Debattartiklarna bygger på ett unikt källmaterial med unika avslöjande fakta. Det ingår i mitt uppdrag som forskare en skyldighet att upplysa allmänheten om mitt arbete.
  • Mattias Irving skriver att jag gillar att ”avslöja” vad svenska muslimer säger i Sverige och i arabiska media. Det är inte alls så. Mitt ämne är inte ”muslimer i Sverige” utan Muslimska Brödraskapet. Han borde veta att Muslimska Brödraskapet är en mycket litet minoritet bland muslimer i Sverige. Jag skulle önska att T&S kunde skilja mellan Muslimska Brödraskapets medlemmar och andra muslimer.

Efter min artikel ”Sverige samverkar med fel muslimska representanter” i Göteborgsposten 21-03-30 satte T&S igång drevet igen. Den här gången kom ett meddelande på Twitter från pseudonymt konto, Andy Anon med hänvisning till hemsidan: ardin.se. Vem är då Andy Anon med ardin.se. Profilbilden består av en person med skägg. Han säger att han är doktorand och diakon och att han kollar min vetenskapliga produktion. De som vill kolla min vetenskapliga produktion kan köpa mina böcker på bokhandeln. Jag diskuterar gärna mina källor, analys och slutsatser i dessa böcker.

Mattias Irvrig och Anna Ardin ägnar sin tid istället åt att utöva påtryckning på mig, något som Lunds och Malmös rektorer beskriver som ”oacceptabelt” i Sydsvenskan 21-03-23. De skriver ”Det polariserade debattklimatet riskerar att tysta lärare, forskare och studenter som är rädda för att trampa fel. Det är en utveckling som inte gynnar någon.” Styrelsemedlemmarna bör veta också att universitet inte låter forskare skriva sin egen input utan att det måste godkännas och först efter granskning och kontroll kan publicering ske. Andy Anon hittade ett inmatnings-stavfel i en av mina inputs och jag ”revalidate” (rättade till) stavfelet. Hen behöver inte bekymra sig med att mitt deltagande var påhittat. Under revalideringsfasen kan man inte se information om konferensen men den kommer snart. På den här konferensen, som ledande internationella forskare deltog i, bidrog jag med en Power Point – presentation. Innehållet i presentationen kan styrelsemedlemmarna läsa om i Kapitel 4 i min bok Holy White Lies.

T&S har fått chansen med min hjälp att göra en egen utredning angående samarbetet med Muslimska Brödraskapet, men istället övergår ledande styrelsemedlemmar till att bedriva smutskastning och att sprida rena påhitt och lögner om mig och min forskning. Jag drar nu tillbaka mitt erbjudande. En gång tidigare har jag dragit mig tillbaka från ett unikt dialogprojekt och ångrade inte mig. Jag gör detsamma här. T&S kommer att fortsätta sitt samarbete med Muslimska Brödraskapet. En sådan samverkan handlar inte om relgionsdialog mellan muslimer eller kristna, utan om personer och organisationer som vill vinna positioner och makt. Härmed avslutar jag samtalet med styrelsemedlemmarna. Jag hade hellre fortsatt en dialog men kampanjen mot mig är bara en meningslös monolog.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *