Svar på Yasir Al-Sayed Issa (Adam)s anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                       23-03-06

Till rektor

Yttrande över Yasir Al-Sayed Issa (23-02-22) anmälan om felaktigheter och avvikelse om god
forskningssed i min avhandling Global politisk islam?

______________________________________________________________________________

Yasir Al-Sayed Issa vill få veta hur hans personuppgifter har hanterats. Information om detta finns i en särskild skrivelse till rektor från Mika Vähäkangas och Mats Lindberg av den 23-03-08. I den omfattande anmälan som Yasir Issa insände till universitet tidigare, besvarad av mig 23-02-02 finns det flera sakfel som Issa tar upp.

Yasir Al-Sayed Issa önskar därtill att de ”felaktiga personuppgifterna” om honom i avhandlingen ska rättas till. Han nämner särskilt att han omnämns i avhandlingen som ordförande för Sveriges unga muslimer och kräver nu i sin anmälan av den 22 februari ”en rättelse omedelbart för detta”. Jag har noterat detta fel redan tidigare och en sådan rättelse är redan gjord. Den fanns med i det ovan nämnda yttrandet av den 2 februari, vilket Issa borde känner till, och publicerades digitalt i mina Errata den 8 februari två dagar före disputationen (vilka sändes till betygsnämnd och opponent samt institutionen och fakulteten). Rättelsen var också utlagd i pappersform i avhandlingens Errata vid disputationen den 10 februari.

I mina Errata 8 februari påpekar jag felet som Yasir Al-Sayed Issa klagar på. Jag hade förväxlat honom med hans bror, Mustafa. Det är denne som har varit ordförande i Sveriges unga muslimer medan Yassir har haft andra uppdrag i nätverket. Detta ändrar inte avhandlingens övergripande resultat, men ändrar naturligtvis detaljer i bilden av Yasir Al-Sayed Issa. Yasir Al-Sayed Issa har alltså alltså inte ordförande för SUM, utan i stället styrelsemedlem i huvudorganisationen Islamiska förbundet i Stockholm, IFS. På ett ställe i källmaterialet nämns dock Yasir Al-Sayed Issa som informations- och medieansvarig i Sveriges unga muslimer, alltså inte ordförande.

Se följande källor:

För att var tydlig följer här ett utdrag ur mina Errata av den 8 februari, där de nämnda rättelserna om Yasir Al-Sayed Issa är införda. Utdrag:

Rättelse om Yasir Al-Sayed Issa, pressansvarig i SUM, förväxlad med hans bror Mustafa och  dennes uppdrag som ordförande i SUM (se bl.a. sid 21).

4. På sid. 260 rad 18–19.

Står: Yasir Al-Sayed Issa (ordförande i Sveriges unga muslimer,

Ska stå: Yasir Al-Sayed Issa (pressansvarig i Sveriges unga muslimer)542a
Den nya fotnoten ska tillfogas nedtill på sidan. Ska stå: 542a Sveriges unga muslimer, SUM-Konferens 2010, utan datum. Arkiv 2022-01-27: https://archive.ph/cpeTB

5. På sid. 312, rad 7–8 nedifrån.

Står: År 2013 kritiserade den tidigare ordföranden för SUM, brodern Yasir Al-Sayed Issa

Ska stå: År 2013 kritiserade pressansvarig för SUM, brodern Yasir Al-Sayed…

6. På sid. 327. Tabellen om Ibn Rushd, sista raden.

Står: Yasir Al-Sayed Issa – ordförande i SUM

Ska stå: Yasir Al-Sayed Issa – pressansvarig i SUM.

*

Jag har alltså tidigt, den 2 februari, besvarat Yasir Issas ursprungliga anmälan och införde den redan då i min skrivelse som svar, denna rättelse återkom den 8 februari i mina Errata.

Sameh Egyptson


Här är ett inlägg som avslöjar Yasir Al-Sayed Issa:s politiska roll i Muslimska brödraskapets nätverk i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *