Bluffar islamister med namnunderskrifter också?

Dzelsfin Salih, vald som sekreterare för Sveriges muslimska råd enligt konstitutionella mötet som finns registrerat hos Skatteverket förnekar i ett email sin roll och även att underskriften som finns i dokumentet är hans. Tidigare har jag avslöjat att i protokollen finner jag namn som inte finns hos Skatteverket och personer stavar också sina namn på olika sätt.

I min avhandling ”Global politisk islam” (laddas gratis) valde jag att ta fram aktörer som fanns på konstitutionella möten, styrelsemöten och kansli för moderorganisationen, IFiS och dotterorganisationer, enligt de själva. Metoden är internationellt känd och går ut på att jämföra den organisatoriska strukturen  i moderorganisationen i Egypten och Radera filialerna i andra länder. Moderorganisationen och filialerna styrs av ett fåtal aktörer.

I Storbritannien kallades dessa fåtaliga aktörer, ”pure brothers” enligt Muslimska brödraskapets internationella talesman, Kamal Helbawy i en intervju med forskaren, Lorenzo Vidino. I Frankrike kallade den franska forskaren Samir Amghar dessa ”elitaristokrati” (sida 198).

Forskare i olika länder kom fram till slutsatsen att strukturen är densamma och att det är de fåtaliga aktörerna som styr verksamheten.  Jag bekräftar den internationella slutsatsen i Sverige och kallar dem ”den inre cirkeln”. Det var 13 aktörer som grundade den svenska filialen, styr den genom att byta maktpositioner mellan sig. I avhandlingen kunde jag kartlägga fenomenet i tabeller på följande sidor 195, 287, 321, 327, 346, 353, 354 och den inre cirkeln är kartlagd i en tabell, (sida 353).

Dzelsfin Salihs brev bekräftar min slutsats. Trots Dzelsfin Salihs namn och ”underskrift” finner vi inte honom bland personerna i den inre cirkeln.  

Brevet kan dock förklara paniken hos den inre cirkeln och dess megafoner. Publicering av protokollen, vilket de kallar ”att hänga ut” ”oskyldiga personer” kan leda till att fler personer som Dzelsfin Salih nu träder fram.

Sameh Egyptson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *