Academic Rights Watch anmäler islamvänlig forskare för utebliven etikprövning

Boken, Islam i Sverige: de första 1300 åren av Simon Sorgenfrei, professor vid Södertörns högskola har inte genomgått etikprövning.

2017 beställde Myndigheten för samhällstjänst och Beredskap, MSB en översiktsrapport om Muslimska Brödraskapet i Sverige. Rapportförfattarna; Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani beskrev Islamiska förbundet i Sverige som den svenska grenen av muslimska brödraskapets nätverk.

Myndigheten för stöd till trossamfund, STT arrangerade tre seminarier tillsammans med det muslimska studieförbundet Ibn Rushd, Uppsala universitet och Södertörns högskola, i vilka MSB:s rapport ifrågasattes. Av en slump fick forskaren Magnus Ranstorp en e-mail, där beskrevs arrangörernas planering för seminarierna, vilket gjorde att Magnus Ranstorp och Aje Carlbom hoppar av från projektet.

Sofie lövenmark skriver om det i Expressen:
”Av mejlet framgår tydligt att tanken aldrig var att ge en balanserad bild av de muslimska grupperna. Gardell försöker tvärtom se till så att Magnus Ranstorps föredrag om salafistiska rörelser i Sverige och docent Aje Carlboms föredrag om Muslimska Brödraskapet ska uppfattas mer som åsikter än som forskningsrön.
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/myndigheter-ska-inte-agna-sig-at-aktivism/

På ledarsidorna publicerade Johan Westerholm korrespondensen mellan Islamvänliga forskare, Ibn Rushd studieförbund, SST, Uppsala universitet och Södertörns högskola.

”Bara vi inte formulerar Ranstorps punkt som vi formulerat Ajes, att de på ngt sätt kan berätta ’hur det är’”, skriver Mattias Gardell bland annat. (sida 43)
https://ledarsidorna.se/wp-content/uploads/2018/10/Mail-mellan-Max-Stockman-Gardell-180805-181004.pdf?fbclid=IwAR1K8L6tmdEUienxoxicd36vcXfM-XVEsVcbz70Zs3lXQv_YuUrIKQKwHi8

Simon Sorgenfrei fick samtidigt i uppdrag av SST att skriva boken,  Islam i Sverige: de första 1300 åren som blev uppmärksammad av svenska Mainstream media bl.a i SR:s program Människor och tro: https://sverigesradio.se/avsnitt/1154503

I avhandlingen Global politisk islam” kritiserar jag Sorgenfreis metod och slutsatsen pga. utebliven källkritik när det gäller uttalanden i intervjun. (sida 70-72)

Sorgenfrei erkänner brister i sin metod när han kommenterar min kritik i avhandlingen i Sydsvenskan, 28 februari 2023 och hävdar:
”– Jag tycker generellt det han skriver om mig i sin avhandling är rimligt och korrekt på många sätt. Jag har inga invändningar mot det, säger Simon Sorgenfrei.”

Trots det fortsätter myndigheten, SST att marknadsföra skriften på sin hemsida som en vetenskaplig skrift med auktoritet.
http www.myndighetensst.se/kunskap/religionsliv—en-kunskapsbank-om-trossamfund-och-religion/islam-och-muslimer/islam-i-sverige—de-forsta-1300-aren.html

Nu anmäler Academic Rights Watch boken till Önep i en läsvärd anmälan med ett inlägg som avslöjar islamovänsterns reaktioner mot avhandlingen ”Global politisk islam”. Läs inlägget och anmälan:

https://academicrightswatch.se/?p=5498

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *