SST-Sorgensfrie studie om islam i Sverige saknar etikprovning

ÖNEP har inte fått någon ansöka om etikprövning angående skriften:

Islam i Sverige – de första 1300 åren som är skriven av religionsvetaren Simon Sorgenfrei (vid Södertörns högskola) på uppdrag av Myndigheten för stöd till trossamfund och gavs ut hösten 2018. 

https://www.myndighetensst.se/kunskap/religionsliv—en-kunskapsbank-om-trossamfund-och-religion/islam-och-muslimer/islam-i-sverige—de-forsta-1300-aren.html

Skriften gavs ut några månader efter den omdiskuterade MSB:s rapport

I

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *