Svar på Shaima Muhammads anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                      Yttrande                             23-03-09

Till Rektor

Yttrande över klagomål om avvikelse från god forskningssed från Shaima Muhammad
av den 23-02-24

___________________________________________________________________________

Shaima Muhammad klagar på att hon är omnämnd i min avhandling utan hennes samtycke och att jag offentligt publicerat att hon ”har suttit i styrelsen för en biståndsorganisation”. Denna personuppgift hämtad från organisationens egen årsrapport (fotnot 692 på sid. 320) där den redan har varit publicerad offentligt. I detta överensstämmer den med alla andra personuppgifter i avhandlingen som samtliga är hämtade från organisationernas hemsidor, organisationernas egna dokument eller som framgår av företrädares egna uttalanden i medier, samt i nyhetsartiklar i etablerade medier.

   ”Känsliga personuppgifter” är tillåtet att använda i forskning, enligt Lunds universitets lathund för etikprövning, ”om den registrerade på ett tydligt sätt själv offentliggjort uppgifterna” (Lathunden sid. 11).

   Shaima Muhammad säger dessutom att hennes organisation i avhandlingen ”grovt kopplas samman med terrorstämplade organ utomlands”. Det är korrekt att jag beskriver Islamic Relief Sweden som en del av den utomlands ifrågasatta Islamic Relief Worldwide, som i Storbritannien (till och från) har anklagats för att stödja terroristiska rörelser med hjälpverksamhet. Men detta är ingen nyhet utan något som varit känt i offentligheten sedan länge. Detsamma gäller den offentliggjorda årsrapporten från Islamic Relief Sweden där Shaima Muhammad står som styrelsemedlem. Att jag återger dessa redan offentliggjorda fakta för att synliggöra kopplingarna mellan det svenska och det transnationella organisatoriska nätverket ändrar alltså ingenting för Shaima Muhammad personligen.

Att Shaima Muhammad personligen inte har haft något att göra med den i utlandet politiskt ifrågasatta Islamic Relief Worldwide, med säte i London, ifrågasätter jag inte. Jag har heller inte uttalat mig om det.

Hur jag har insamlat och hanterat personuppgifter i avhandlingen framgår av ett särskilt yttrande om personuppgifter i avhandlingen Global politisk islam, insänt av mina handledare 23-03-08.

Sameh Egyptson           

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *