Svar på Shaima Muhammads anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                      Yttrande                             23-03-09 Till Rektor Yttrande över klagomål om avvikelse från god forskningssed från Shaima Muhammadav den 23-02-24 ___________________________________________________________________________ Shaima Muhammad klagar på att Fortsätt läsa