Svar på Filaaldins AL-sayed Issas anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                       23-03-06

Till rektor

Yttrande över Filaaldins AL-sayed Issas  (23-02-16) anmälan om felaktigheter och avvikelse från god forskningssed i min avhandling Global politisk islam?

__________________________________________________________________________

1. Känsliga personuppgifter

Fidaaldin Al-sayed Issa anser att det jag skriver i avhandlingen om, honom är ”känsliga personuppgifter”. När det gäller frågan om ”känsliga personuppgifter” vill jag svara att allt som sägs om Filaaldins AL-sayed Issai avhandlingen grundas på vad hon själv har framfört offentligt (BBC-inslaget i hans egen youtube-kanal)  eller som är uppgifter om hans verksamhet som är publicerat av hans egna organisationer med hans eget uppenbara medgivande. ”Känsliga personuppgifter” är tillåtet att använda i forskning, enligt Lunds universitets lathund för etikprövning, ”om den registrerade på ett tydligt sätt själv offentliggjort uppgifterna” (Lathunden sid. 11). Om personuppgifter i övrigt hänvisar jag till ett särskilt yttrande från mina handledare 23-03-08.

2. Falska sakuppgifter

Fidaaldin Al-sayed Issa anser dessutom att jag har kommit med ”falska uppgifter” om honom på sid. 312 samt sid. 312–313. På dessa sidor framgår tydligt att de källor där jag har hämtat information är av ovanstående slag. Jag citerar avhandlingens text från sid. 312, där det viktiga här är att fotnoterna hänvisar till uppgifter från Issas egna organisationer eller hans egen youtube-kanal:

Fidaaldin Al-Sayed Issa brukar hålla tal vid konferenser som Sveriges unga muslimer (SUM) [1]/655 och Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) arrangerar.[2]/656 Fidaaldin studerade sharia år 2016 vid European Institute for Human Science (EIHS) i Frankrike, inrättat av FIOE som vi såg.[3]/657 BBC beskrev Fidaaldin Al-Sayed Issa i ett nyhetsprogram, att han spelade en viktig roll i händelseförloppet under inbördeskriget i Syrien mot Assad-regimen genom sin ledande roll i Facebookgruppen ”Syriska revolutionen mot Bachar al-Assad”. BBC rapporterade i ett TV-program om hans politiska roll och beskrev honom som ”den syriska revolutionens ledningscentral”.[4]/658

Enligt min bedömning är ovanstående källor tillräckliga som stöd för mina påståenden. De avvisar sammantaget Issas anmälan om ”falska uppgifter”.

Det finns dock ytterligare information som bekräftar min framställning och som jag inte använder i avhandlingen. Wikipedia ägnar en egen sida åt Fidaaldin Al-Sayed Issa där det står om hans ledande roll i den syriska revolutionen. Se:

https://en.wikipedia.org/wiki/Fida_al-Sayed?fbclid=IwAR1wBXQ4nzx3DQFC–SdxH56SKowaU7peK84DjUb9ClwZ7A84H-qGjlnYoM#Syrian_Revolution_Network

Man kan naturligtvis alltid ifrågasätta Wikipedia som källa, men i det här fallet har Wikipedia varit noga med att alla sakuppgifter kommer från Issas egna uttalanden i främst intervjuer med honom.

*

Därför avvisar jag Issas anmälan om att jag har publicerat ”känsliga personuppgifter” på ett otillbörligt sätt (de har tydligt framförts i offentligheten av honom själv) samt ”falska uppgifter” om honom.

Sameh Egyptson


    655 Sveriges unga muslimer, ”Stockholms unga muslimers temahelg”.
https://web.archive.org/web/20120331091648/http://www.ungamuslimer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=242%3Astockholms-unga-muslimers-temahelg&catid=1%3Alatest-news&Itemid=53 

    656 Muslimska familjedagarna, ”Gäster”.
 https://web.archive.org/web/20130403083838/http://muslimskafamiljedagarna.se/2013/gaster/

     657 Ibid. Fidaaldin:” فداء الدين”.
https://web.archive.org/web/20160416040812/http://muslimskafamiljedagarna.se:80/2013/project/fidaaldin/

658 BBC Arabic, laddat ner från Fidaaldin Al-sayed Issas YouTubes kanal, 2018-01-28. https://youtu.be/DNUElM-iC1E
Avhandlingsarkivet. https://youtu.be/DNUElM-iC1E

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *