Svar på Filaaldins AL-sayed Issas anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                       23-03-06 Till rektor Yttrande över Filaaldins AL-sayed Issas  (23-02-16) anmälan om felaktigheter och avvikelse från god forskningssed i min avhandling Global politisk islam? Fortsätt läsa