Svar på Muayyad AL Dalas anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                       23-03-06

Till rektor

Yttrande över Muayyad AL Dalas (23-02-16) anmälan om felaktigheter och avvikelse om god
forskningssed i min avhandling Global politisk islam?

______________________________________________________________________________

Muayyad AL Dala klagar på att jag utan hans samtycka har publicerat ”känsliga personuppgifter” om honom. Jag vill framhålla att, liksom i all de andra fallen om förment ”känsliga” personuppgifter, all information om Muayyad AL Dala kommer från offentliga källor publicerade av hans egna organisationer och meddelade eller gillade av honom själv. Muayyad Aldala ingår enligt dessa  källor i valberedningen i Islamic Relief enligt årsredovisningen 2019, sid. 8, och är styrelseledamot i Islamiska Förbundets i Stockholms enligt organisationens egen hemsida.

”Känsliga personuppgifter” är tillåtet att använda i forskning, enligt Lunds universitets lathund för etikprövning, ”om den registrerade på ett tydligt sätt själv offentliggjort uppgifterna” (Lathunden sid. 11).

Muayyad AL Dala skriver att omnämnandet av honom på sid. 320 i avhandlingen innebär att han är ”anklagad för att vara medlem i Muslimska Brödraskapet”. Detta är inte något jag skriver eller ens antyder.

Det förhåller sig nämligen som så, att detta att vara ”medlem” i MB är något ytterst kvalificerat har jag varit mycket försiktig med detta begrepp genomgående i avhandlingen. Jag har på intet sätt uttalat, eller implicerat, att Muayyad AL Dala är ”medlem”. Däremot skriver jag att han har varit verksam i det som jag, i anslutning till andra forskare, kallar ”det MB-associerade organisatoriska nätverket i Sverige”, vilket är det organisatoriska nätverk som jag undersöker och skriver om, på till exempel sid. 320. Att man sitter i styrelsen i någon av dessa organisationer, eller har något annat uppdrag, behöver inte betyda att man är ”medlem” i MB, bara att man ingår i nätverket.

Muayyad AL Dala menar att jag ”kopplar” samman honom med ”anklagelser om terrorism”. Som jag har framhållit i andra yttranden anser jag inte, i likhet med svenska Säpo, att Islamiska förbundet eller Muslimska brödraskapet är någon terroristisk organisation. Tvärtom framhåller min avhandling att MB:s politiska strategi är fredlig och ”moderat” (”medelvägen”). Eftersom uppgifterna om Muayyad AL Dalas deltagande i dessa styrelser har varit offentliga länge, kan jag inte se hur mitt återgivande av dem på något sätt skulle förändra bilden av honom hos säkerhetstjänster i andra länder.

Muayyad AL Dala önskar dock en ”adekvat rättelse” av uppgifterna om honom. Jag inser att det förekommmer slarvfel eller oklarheter om honom i avhandlingen och vill införa en rättelse i mina Errata. Jag kommer att efterkomma hans begäran och ytterligare förtydliga mina uppgifter om honom så att inga oklarheter kvarstår. Dessa rättelser förtydligar också, vilket är viktigt, att min beskrivning av Muayyad AL Dala framgår av de egna organisationernas offentligt framlagda uppgifter. Jag har alltså gjort följande tillägg till mina Errata på universitetets hemsida. I Errata 5 mars kan man läsa:

Rättelser den 5 mars.

* 48. Sida 320 rad 4 ska tilläggas ” chefer, valberedning”.

Står: På Islamic Reliefs hemsida finns listor på styrelsen och kansli.

Ska stå: På Islamic Reliefs hemsida finns listor på styrelsen, chefer, valberedning och kansli

* 49 Fotnot 692 på sida 320 står:
Islamic Relief i Sverige, ”Årsrapporter”.
http://web.archive.org/web/20140821183343/http://www.islamic-relief.se/islamic-relief/kontakta-oss

Ska ersättas med:

Islamic Relief i Sverige, ”Årsrapporter”.

https://web.archive.org/web/20210505174833/https://islamic-relief.se/rapporter-policys/

Muayyad Aldala ingår i valberedning i Islamic Relief enligt årsredovisningen 2019 sidan 8 och är styrelseledamot i Islamiska Förbundets i Stockholm enligt organisationshemsida:

https://web.archive.org/web/20071103062039/http://www.ifstockholm.se/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=14

Ali Khalil är ”Head of National department” i årsrapport 2015, se sidan 8 och styrelsemedlem i Imanskolan som ingår i Sveriges islamiska skolor,

Se ”Årsredovisning för Stiftelsen Imanskolan,” 2019-2020. Sidan 7.

https://drive.google.com/file/d/14TPXcXp_v4XtvWeUYksOYA-QxPqjvvUU/view

*

Jag avvisar alltså de främsta punkterna i Muayyad AL Dalas anmälan, men accepterar vissa sakfel som jag inför i mina Errata enligt ovan. Sameh Egyptson                                     

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *