Svar på Guner Kayhams anmälan till ÖNEP

Sameh Egyptson                                                                                                        23-03-14
Mats Lindberg

Till rektor

Yttrande över Guner Kayhams (23-02-17) anmälan om felaktigheter och avvikelse om god
forskningssed i min avhandling Global politisk islam?

________________________________________________________________________

Guner Kayham påpekar att “känsliga personuppgifter” om honom finns i avhandlingen och att de har hanterats utan hans samtycke. De uppgifter som finns om honom på de angivna sidorna (311, 327 och 350) kommer dock samtliga från hans egna organisationer, direkt eller indirekt. Eftersom de har denna offentliga karaktär, och är inlämnade med Gyner Kayhams godkännande, kan de enligt min bedömning användas i forskning.

”Känsliga personuppgifter” är tillåtet att använda i forskning, enligt Lunds universitets lathund för etikprövning, ”om den registrerade på ett tydligt sätt själv offentliggjort uppgifterna” (Lathunden sid. 11).

Rörande Guner Kayhams förfrågan om hur hans ”personuppgifter har hanterats” med mera, hänvisas till det särskilda yttrandet om personuppgifter som ingivits av handledarna Mika Vähäkangas och Mats Lindberg (23-03-08).

Sameh Egyptson, via telefon från semesterorten till Mats Lindberg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *