Ett framsteg i demokratins tjänst – Arbetarrörelsens folkhögskola satsar på kunskap om politisk islam.

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen startar under höstterminen upp en distanskurs på kvartsfart om Nutida politisk islam. Ett stort steg mot ökad kunskap om en politisk ideologi som i decennier utgav sig för att vara ett religiöst samfund i Sverige för att undvika debatt och verka för att nå antidemokratiska mål i samhället.

Politisk islam som nutida politisk ideologi

Kursen handlar om politisk islam som nutida politisk ideologi. Det historiska och ideologiska ursprunget på 1930-talet är startpunkten, med dess olika varianter av moderata politiska partier och våldsbejakande revolutionära rörelse.

SNABBFAKTA

Ansökan

https://sms.schoolsoft.se/fhsk/react/#/login/applicant?application_education_id=23315

Om kursen

Kursen handlar inte om islam som religion hos troende muslimer, utan om de partier och organisationer som söker politiskt stöd och ledarskap bland muslimerna genom att framställa sig själva som ”sann islam”. Kursen har ett statsvetenskapligt perspektiv och grundar sig på kursen ”Politisk islam förr och nu” (7,5 hp) som statsvetaren, professor Mats Lindberg tidigare har gett vid Örebro universitet.

Kursinnehåll

  • I centrum för kursen kommer den inflytelserika, globalt verksamma politiska rörelsen Muslimska brödraskapet (MB) att stå.
  • Vi kommer att titta på dess förgreningar och broderorganisationer i främst Mellanöstern, Nordafrika, Turkiet, Sydasien, Afghanistan och Europa, med olika extremistiska avknoppningar, liksom revolutionär politisk islam i Iran och IS.
  • Den ideologiska grundtanken om en ”islamisk ordning” behandlas, med dess samhällssyn, människosyn och demokratisyn.
  • Kursen tar också upp den principiella kritiken mot politisk islam från Koran-baserad fromhetsislam, men också från liberaldemokratisk sekulär islam, mot att religionen politiseras och mot idén om en islamisk stat.
  • Europas betydelse för MB behandlas särskilt, att det demokratiska Europa har blivit fristad för MB efter upprepade förföljelser i Egypten och Mellanöstern.
  • Slutligen belyses olika läger och stridsfrågor i den pågående svenska debatten om islam och islamism.

Kursledare

Statsvetaren, professor Mats Lindberg har i trettio år undervisat på universitetsnivå om politiska ideologier, inklusive politisk islam.

Teol. dr. Sameh Egyptson är den ledande svenska experten på nutida politisk islam. Han doktorerade 2023 på avhandlingen ”Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige” vid Lunds universitet.

Andra föreläsare kommer också att deltaga.

Kurstid

12 augusti – 20 december 2024

Kursen är en folkhögskolekurs och löper över en termin och motsvarar studier på kvartsfart (25%) med två internat på Viskadalens Folkhögskola och en digital helg på distans.

Internathelger

  • 20-22 september – fysiskt på Viskadalens Folkhögskola
  • 12-13 oktober – digitalt
  • 6-8 december – fysiskt på Viskadalens Folkhögskola

Plats

Viskadalens Folkhögskola

Ansökan

Du ansöker genom att klicka på Ansökan här ovan och fylla i dina uppgifter.
Upplever du problem med ansökan kan du kontakta deltagaradministratör Marie Claesson på marie.claesson@vsaf.nu

Antagningskrav

Kursen kräver inga teoretiska förkunskaper. All obligatorisk litteratur är på svenska.

Antagning

Svar på om man kommit in lämnas löpande efter den 20 juni.

Intyg/Behörighet

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagaren.
För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80% av kursens innehåll varav aktivt deltagande på två av tre internat där det första är obligatoriskt. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Deltagaren har upp till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

Kostnad

Deltagaren står för kost, logi, resor och eventuell litteratur.
Priser är per internat.

Paket – del i tvåbäddsrum2 730 kr/person
Enkelrumstillägg815 kr/person
Paket – Ej logi1 690 kr/person

Information om vad som ingår i de olika paketen  HÄR

Finansiering

En folkhögskolekurs är alltid avgiftsfri, men du behöver betala för kost och logi.
Det finns flera möjligheter att skaffa finansiering till våra politiska kurser om du inte själv har möjlighet från egen ficka:
Ställ frågan till din fackliga avdelning, din arbetarekommun eller ditt partidistrikt.

Praktisk information

Kursgårdsinformation: Viskadalens Folkhögskola
Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

Avbokningsregler: Avbokningsregler Viskadalens Folkhögskola

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *