Svenska Kyrkan böjer sig för mörka krafter? Ställer in min föreläsning, ”säkerhetsläge”

Jag har fått ett tråkigt besked från Färingsö församling, som säger att min föreläsning den 24 april om religionsdialog med islamister har ställts in av ”säkerhetsläge”. Jag har har inte fått än några ytterligare detaljer från kyrkoherde Anna-Lena Björk som har tagit beslutet. Församlingen är känd för att bjuda in till evenemang med ”omdebatterade föreläsare”, som organiseras av den samhälls- intresserade prästen, Yngve Göransson.

Låt mig problematisera ett sådant beslut: Är det kristet att böja sig för terror och hot? Jesus utmanade ju fariséerna och romarriket. Kommer Svenska kyrkan att låta hot och hat styra över sin kristna tro? Finns det andra alternativ?

Låt mig ge exempel på hur andra reagerat mot sådana hot. I samband med utgivningen av mina böcker på arabiska och engelska i slutet av 2018 blev jag inbjuden av Studieförbundet Ibn Rushd till en panel om min bok, ”Holy White Lies” på Arabiska bokmässan i Malmö. Imam, Mahmoud Khalfi, grundaren av Ibn Rushd och ordförande för Islamiska förbundet planerade förstås att upprepa sin predikan på arabiska för en muslimsk publik, ”om den onde Egyptson som skrev sin bok på uppdrag av utländska intressen.”

I samband med det fick jag och min familj ett handskrivet hotbrev där det stod, ”Vi kommer att döda dig och din familj.” Jag kontaktade polisen men tackade nej till ett erbjudande från en säkerhetsfirma att bevaka mitt hem. Jag litar på demokratin och väljer att inte vara rädd i Sverige.

En debatt utbröt mellan mig och Ibn Rushd i tidningen Dagens samhälle. Det slutade med att debatten på bokmässan skulle hållas på svenska. Ibn Rushd ville inte ge säkerhetsgarantier och inte heller anlita vakter. Lunds universitet ville inte heller anlita vakter till panelen i Malmö, trots ett försök från Per Eriksson, förre rektorn vid Lunds universitet. Per Eriksson kontaktade Säpo som avrådde mig från att delta i panelen om Ibn Rushd inte gav säkerhetsgarantier och anlitade vakter. Ibn Rushd vägrade att göra det och beklagade i Dagens Samhälle att jag inte skulle delta i panelen . Jag blev kontaktad av ett privat säkerhetsbolag och Humanisterna Syd som ville ge sitt stöd under debatten om jag valde att delta. Till det privata säkerhetsbolaget tackade jag återigen nej. Jag ska inte skyddas av privata säkerhetsbolag i det land som jag en gång flytt till.

I ett samtal med Magnus Timmerby, ordförande för Humanisterna Syd fick jag veta att jag har stort stöd från medlemmarna i Humanisterna, som lovade att vara med under debatten och filma allt som skedde där. Den 22 mars 2019 hölls debatten i Malmö och dokumenterades av Humanisternas ordförande. Debatten blev alltså dokumenterad till eftervärlden av Magnus Timmerby, i två filmer, en officiell och en privat från lobbyn efteråt. Den 27 april 2024 ställs min föreläsning i Färingsö församling in på grund av ”säkerhetsläget”. Detta efter 5 års kamp för yttrandefrihet mot hot och lögner.

Man ska ju inte kunna hota sig till tystnad och slippa kritik och avslöjanden om sin verksamhet den vägen!

Svenska kyrkan behöver ett samtal med Humanisterna, så att de kan samarbeta om föreläsningar som utsättas för religiös betingade hot.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *