Därför ska jag delta i panelen imorgon trots avrådan från SÄPO och Lunds universitet

Igår fick jag det här meddelandet från Lunds universitet:
 
Per Eriksson
lö 2019-04-27, 12:21
Bäste Sameh!

Tack för att Du gjorde mig uppmärksam på att arrangörerna på bokmässan på Amiralen i Malmö på söndag kl 11 inte var beredda på att ta ansvar för Din säkerhet. Tack också för information jag fick del av på Din Facebook-sida där det bl a står följande:

Inför debattpanelen med Muslimska Brödraskapet på Arabiska bokmässan, Amiralen, Malmö på Söndag kl:11.
En viktig blogg med många nya avslöjande från Holy White Lies om Studieförbundet Ibn Rushd och Muslimska Brödraskapets nätverk i Sverige.” 
I Din blogg kunde jag också läsa följande:
Dag/Datum/ Tid: Söndag, 28 april kl 11.00 – 11.45
Arabiska bokmässan, Amiralen, Malmö
Våning 2, sal 2
Titeln på panelen är: Samtal om boken “The White Holy Lies”.
Paneldeltagarna är Sameh Egyptson, Mahmoud Khalfi, och professor Youssef Salameh
Panelledare är May Samhouri.

Det är bra att få nu ett sent erkännande från Ibn Rushd att svenska folkbildningsmedel har gått till en Sverige-turné för en saudisk professor som uttryckt att Khomeini borde ha skickat en dödspatrull för att eliminera författaren Salman Rushdie. Säkerhetsfrågor är inget att bagatellisera i den värld vi lever i. Jag och min familj är inte ensamma om att motta dödshot. Det verkar vara något som var och en som vill delta i en öppen diskussion om islamistiska grupperingar i dag får leva med. Mer förvånande är det att bokmässans ledning tar så lätt på säkerhetsfrågan och nu i sista stund går ut med ett besked om att den frågan är nånting som jag på egen hand får att ta upp med polisen. Om bokmässan inte klarar av säkerhetsfrågan, vilket andra arrangörer inte verkar ha problem med, ställer jag ändå upp under förutsättning att modern teknik används, dvs direktsändning av debatten, under förutsättning att det sker med professionell simultantolkning. Auktoriserade simultantolkar i Syd-Sverige uppmanas att höra av sig till bokmässan.

Vi samtalade också ett par gånger per telefon igår om Ditt planerade framträdande på den arabiska bokmässan och jag vidtog då följande åtgärder som jag också informerade Dig om och som jag här för ordningens och säkerhetens skull även dokumenterar i denna e-post:

På resa hem från Stockholm igår talade jag med professor Johannes Persson som är dekan för vår HT-fakultet vid Lunds universitet och delade med honom min oro om Din säkerhet på kommande bokmässa. Vi var överens om att göra vad vi kan för Din säkerhet och jag meddelade att jag avser att kontakta universitetets säkerhetstjänst omgående och låta informera dem samt lyssna till råd från dem. Jag fick på eftermiddagen per telefon kontakt med säkerhetschef Håkan Jönsson (Se även e-post från honom nedan.) som hade viss kännedom i ärendet och han meddelade mig följande: Ett arrangemang inom Lunds universitets och där våra lokaler används, där tar universitetet säkerhetsansvar och vidtar nödvändiga åtgärder. I andra sammanhang med annan arrangör och i andra lokaler är det alltid arrangören som har säkerhetsansvaret.

Nu hade Du Sameh meddelat mig att arrangörerna inte är beredda att ta sitt säkerhetsansvar. I den situationen avråder Lunds universitet genom sin säkerhetschef Håkan Jönsson Dig från att delta. Vi samtalade dock vidare om detta och kom överens om att informera och efterhöra polisens och SÄPO:s uppfattning och bedömning i frågan. Själv lyckades jag inte nå SÄPO via de kanaler som jag tidigare kunnat använda i ett något liknande fall men Håkan Jönsson fick tag på SÄPO och informerade om situationen och deras bedömning var densamma som universitetet, dvs de avrådde från deltagande då arrangören inte var beredd att ta ansvar för Din säkerhet. Vi samtalade dock vidare och Håkan Jönsson meddelat att man dock har upphandlat en säkerhetstjänst där man kan hyra in motsvarande ”livvakter” men det kostar en del och är i så fall ett beslut från Din prefekt vid Lunds universitet, dvs Alexander Maurits. Jag kontaktade därför honom och efter att vi resonerat igenom situationen fann vi inte detta vara aktuellt då Du på bokmässan inte direkt representerar Lunds universitet eller direkt Ditt avhandlingsarbete, det senare enligt Alexander då jag inte är kunnig i vad Ditt avhandlingsarbete omfattar, dock har jag läst delar av Din aktuella bok “The White Holy Lies” och kan förstå hotbilden för Dig.

Efter detta informerade jag Dig att jag avsåg att teckna ned allt detta i en e-post till Dig för att få situationen dokumenterad för all säkerhets skull och för alla eventualiteters skull. (Detta är kanske pga. ett lätt återfall i mina tidigare roller som statlig myndighetschef under lite mer än 25 år och senast som rektor för Lunds universitet 2009 – 2014.)

Nämnde även detta kortfattat i mitt samtal med prorektor Sylvia Schwaag Serger igår då jag informerade henne om mitt möte tidigare på dagen på VINNOVA i Stockholm.

Tacksam för Dina insatser och Ditt mod.

Per Eriksson”

——————————————————————————————–
Idag fick jag det här meddelande från Arabiska bokmässan:
 
”Vi kommer att ha en person från vår arbetsgrupp som kommer att kunna möta dig upp och vara med dig under hela ditt besök… säkerställa din säkerhet från vår sida så gott vi kan. Tyvärr kommer det inte att fungera att vara med på Skype. Vi ser fram emot ditt deltagande imorgon!”
 
 
Jag uppfattar detta meddelande som säkerhetsgaranti och deltar därför imorgon i panelen eftersom bokmässan inte vill att jag delta via Skype. Magnus Timmerby ordförande för Humanisterna Syd tillsammans med Michael G Helders ordförande för Svenska Sekulära för Fred och Rättvisa – SSFR kommer att kontrollerar säkerhetsåtgärderna. Om det är bristfälligt kommer de att ta hand om kopplingen med Skype och livestream.Jag anser att vi måste känna oss trygg i vårt land och att alla måste ta ansvar för det. Jag hoppas också att denna panel kan vara en ny start för en dialog mellan de sekulära och islamistiska kretsarna i Sverige.

Sameh Egyptson

Här är inspelning av debattpanelen;

 
________________________________________________________________________
 

Artiklar i samband med debattpanelen
 
 
Dagens Samhälle: 17 april 2019

Offentligt finansierad bokmässa med slagsida

En öppen och frimodig debatt om de frågor min bok tar upp vore högst välkommen, men jag befarar att panelen snarare mynnar ut i propaganda i syfte att svartmåla kritiker som berättar om Muslimska Brödraskapets verksamhet i Sverige – bekostad av allmänna medel.
 
http://web.archive.org/web/20200604164002/https://www.dagenssamhalle.se/debatt/offentligt-finansierad-bokmassa-med-slagsida-27215
 
______________________________________________________________________
 
Dagens samhälle: 26 april 2019 

”Jag har inte tackat nej till Ibn Rushds inbjudan”

Det jag har önskat mig, förutom säkerhetskraven, är bara att debatten ska kunna ske på ett sådant sätt att den inte utnyttjas i propagandasyfte – genom balans i panelen, en kunnig samtalsledare och språklig tillgänglighet, skriver Sameh Egyptson i sin slutreplik. 


http://web.archive.org/web/20200405004616/https://www.dagenssamhalle.se/debatt/jag-har-inte-tackat-nej-till-ibn-rushds-inbjudan-27317


 
Dokumentation angående säkerhets krav:
 
Från: Hazem Youness <hazem.youness@ibnrushd.se>
Skickat: den 27 april 2019 16:24
Till: Jonas David; Sameh Egyptson
Kopia: salamahyoussef@yahoo.commay.samhouri@gmail.com
Ämne: Re: Säkerhetsfrågan
 
Hej Sameh
Vi kommer att ha en person från vår arbetsgrupp som kommer att kunna möta dig upp och vara med dig under hela ditt besök.
Namn:Raghad
Telefonnummer:0707338989
säkerställa din säkerhet från vår sida så gott vi kan. 
Tyvärr kommer det inte att fungera att vara med på Skype.
Vi ser fram emot ditt deltagande imorgon!
Best
Hazem
 
 

From: Sameh Egyptson <sameh.egyptson@ctr.lu.se>
Sent: Saturday, April 27, 2019 12:16:02 PM
To: Hazem Youness; Jonas David
Subject: SV: Säkerhetsfrågan

Hej Hazem och Jonas,

Eftersom panelen är imorgon ber jag er att svara idag på den här frågan med Ja eller Nej.
Garanterar ni min säkerhet under min vistelse i mässan?
Om ni inte kan garantera det kommer jag att delta i panelen via Skype: 
Min identitet är: egyptson.se. Ska finnas där från 10:30
Vänligen skicka i så fall telefonnummer till den ansvarige som ska ta hand om sändning.

Jag ser fram emot ert svar och att delta i panelen.
TACK

Sameh Egyptson


Från: Sameh Egyptson
Skickat: den 26 april 2019 16:17
Till: Hazem Youness; Jonas David
Ämne: SV: Säkerhetsfrågan

Hej Hazem och Jonas!

Ni behöver inte boka kollektivet trafik till mig. Tack.

Angående säkerhetsåtgärder

Jag har kontaktat polisen på det nummer ni gav mig och jag pratade med Ulf Nordborg. Se tidigare email.
Det är ni som ska garantera ordning och skydda era gäster. 
Härmed vill jag ha svar på de här frågorna angående säkerhetsåtgärder.

1- Har ni metaldetektor för att kontrollera alla som går in i mässan/salen där debatten ska ske. 
2- Hur många dörrar finns för salen? vänligen beskrev kartan för salen i detaljer. Exempelvis. Kan man vid nödsituation evakueras via utgång som nära panelen om huvudingången är blockerad? 
3- Hur många vaktar ska finnas i salen och vilken utrustning de har i fall det blir en mob?
4- Kan ni publicera min slutreplik på studieförbundet-Faceboksidan på samma sätt som Zanas artikel? 

Ibn Rushds läsare måste ha en mångsidig uppfattning om debatten. 

Här är min replik: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/jag-har-inte-tackat-nej-till-ibn-rushds-inbjudan-27317

Hälsningar
Sameh Egyptson


Från: Hazem Youness <hazem.youness@ibnrushd.se>
Skickat: den 26 april 2019 15:35
Till: Jonas David; Sameh Egyptson
Ämne: Re: Säkerhetsfrågan
 
Hej Sameh,
– ska vi ta kontakt med Ulf Nordborg i denna fråga? Är han informerad om ditt ärende? Eftersom det är du som behöver skydd är det viktigt att veta vilka konkreta åtgärder du önskar.
– Tolken heter Salma Afash. Hon meddelar att det går bra att kontakta henne om det återstår frågor: 0727769277
– För de senaste ändringarna gå gärna in på vår Facebooksida. Där står det att samtalet hålls på svenska.
Det har stått fel i den tryckta tidskriften.
– Tyvärr har vi inte möjlighet att hämta dig med taxi men vi kan boka kollektivet trafik för dig.
Best
Hazem

From: Sameh Egyptson <sameh.egyptson@ctr.lu.se>
Sent: Friday, April 26, 2019 12:56:10 PM
To: Hazem Youness; Jonas David
Subject: Säkerhetsfrågan
 
Hej,
Jag har kontaktat polisen enligt er begära.
Jag fick samtala med utredaren Ulf Nordborg 0733751314, ulf.nordborg@polisen.se.
Han hälsar att de ansvariga för arrangemanget ska ta upp deltagares säkerhetsfrågor med poliskontakten de har. 
 
Med vänlig hälsning
Sameh Egyptson
 
 
——————————————————
 
On 24 Apr 2019, at 06:01, Hazem Youness <hazem.youness@ibnrushd.se> wrote:
 
Hej Sameh,
 
Vi har varit i kontakt med polisen men vi har blivit ombedda att du behöver kontakta polisen själv på 11414 för att begära personskydd. Anledningen till detta är att du måste bevisa för polisen att du har blivit mordhotad och varför bokmässan kräver ett utomordentligt skydd för dig. Vi ber dig att kontakta polisen omgående, för vi vill självfallet också att du känner dig så trygg som möjligt.
 
Utöver det skulle vi behöva veta om du behöver särskild transport eller om du kommer själv till bokmässan. I så fall får du gärna meddela oss tiden när du tänker anlända så att vi kan möta upp dig och välkomnar dig personligen
 
Best
Hazem

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *