Inför debattpanelen med Muslimska Brödraskapet i Malmö på Söndag

Dag/Datum/ Tid: Söndag, 28 april kl 11.00 – 11.45
Arabiska bokmässan, Amiralen, Malmö
Våning 2, sal 2
Titeln på panelen är: Samtal om boken “The White Holy Lies”. 
 
Paneldeltagarna är Sameh Egyptson, Mahmoud Khalfi, och professor Youssef Salameh
Panelledare är May Samhouri.

Det är bra att få nu ett sent erkännande från Ibn Rushd att svenska folkbildningsmedel har gått till en Sverige-turné för en saudisk professor som uttryckt att Khomeini borde ha skickat en dödspatrull för att eliminera författaren Salman Rushdie. Säkerhetsfrågor är inget att bagatellisera i den värld vi lever i. Jag och min familj är inte ensamma om att motta dödshot. Det verkar vara något som var och en som vill delta i en öppen diskussion om islamistiska grupperingar i dag får leva med. Mer förvånande är det att bokmässans ledning tar så lätt på säkerhetsfrågan och nu i sista stund går ut med ett besked om att den frågan är nånting som jag på egen hand får att ta upp med polisen. Om bokmässan inte klarar av säkerhetsfrågan, vilket andra arrangörer inte verkar ha problem med, ställer jag ändå upp under förutsättning att modern teknik används, dvs direktsändning av debatten, under förutsättning att det sker med professionell simultantolkning. Auktoriserade simultantolkar i Syd-Sverige uppmanas att höra av sig till bokmässan.

I sin replik på min artikel ”Offentligt finansierad bokmässa med slagsida” i Dagens Samhälle (DS), beklagar Zana Muhammad, förbundsordförande för studieförbundet Ibn Rush, att jag inte vill ställa upp i debatt på den Arabiska bokmässan. Vi ska Söndag, 28 april kl. 11.00 – 11.45 debattera min bok ”Holy White Lies” som i slutet på 2018 kom ut på arabiska och engelska och presenterade en kunskapsöversikt av Muslimska Brödraskapet, med särskild tonvikt på Sverige. Jag har inte tackat nej till inbjudan som står i repliken, tvärtom mottog jag inbjudan med uppskattning. Jag önskade i mitt debattinlägg på DS, förutom säkerhetskraven, att debatten skulle ske så att det inte utnyttjas i propagandasyfte genom att ha balans i panelen och en kunnig samtalsledare. Ibn Rushd väljer, istället för att ge konkreta svar, att bedriva en argumentation som vi på retoriklektionerna på universitet beskriver som ”halmgubbe-principen”. Det vill säga man polemiserar mot sådant som inte finns i mitt inlägg eller som inte finns i min bok. Några punkter med stöd av mina källor från Holy White Lies.

1.      Det talas om en rapport om Muslimska Brödraskapet som forskare presenterade för MSB och som andra forskare kritiserade. Jag hade inget med den rapporten att göra. Jag deltog inte i uppropet mot den. Däremot blev jag kontaktad av en av rapportens författare, Aje Carlbom, verksam vid Malmö universitet. Han kunde inte ta del av arabiska texter och frågade om jag kunde delta i en internationell forskarkonferens om Muslimska Brödraskapet i Sverige. Jag gav en föreläsning på nämnda konferens och upptäckte att forskarsamhället borde kunna dra nytta vad jag funnit i mina källstudier på arabiska och i officiella svenska arkiv liksom det jag laddat ner från nätet från försvunna hemsidor. Då diskussionen i ämnet blev allt livligare och mycket fokuserades kring källor eller rättare sagt avsaknad av sådana, valde jag att översätta den kunskapsöversikt som jag sammanställt för min avhandling till engelska på egen bekostnad. Jag anlitade professionella översättare specialiserade på teologiska texter på arabiska. Kunskapsöversikten finns också i digital form, på Google Books och Amazon Kindle. Studien har fått god respons från internationella skribenter och forskare som är intresserade av ämnet. Istället för att ta fasta på de dokument och de olika strategier som företrädare för Muslimska Brödraskapet använder har svenska MB och deras uppbackare valt att föra över diskussionen till översättningsfrågor. Zana Mohamed är också inne på den argumentationslinjen och hänvisar här till en doktorand i religionshistoria vars akademiska meriter i arabiska är begränsad till en kurs på B-nivå. Zana Mohamed borde, innan han för in översättningsargument i debatten, ta del av synpunkter från översättaren Sayed Khatib med rubrik ”I de blindas rike är den enögde kung”.

2. Ibn Rushd har själva begärt att verksamheten ska granskas men påstår att det här är något som folkbildningsrådet årligen gör av studieförbundens verksamheter. Så enkelt går det inte att komma undan samhällsdebatten om pengar till islamistiska organisationer och deras, ur demokratisk synpunkt, tvivelaktiga verksamhet. Ibn Rushd och deras samarbetspartner har under en lång rad av år tvingats avboka eller i efterhand göra avbön för uttalanden som talare och föreläsare som förbundet varit med och finansierat, gjort. Folkbildningsrådet som fördelar folkbildningspengarna, har också tagit upp frågan om gäster kända för homofobi, antisemitism och misogyni.

Helena Benouda-Hummersten, tidigare rektor för Ibn Rushd tyckte i ett svar till rådet, daterat den 30 juni 2015, att det var beklagligt att gång på gång på det här sättet utpekas utifrån, som hon menade, typiska islamofobiska idéer om muslimer och att behöva ställas till svars på det här sättet. Omar Mustafa, förbundsrektor för Ibn Rushd, tvingades svara på kritiken, när han bjudit in den sudanesiska Muslimska Brödraskapetsteologen Isaam Al Bashir, medlem i samma familj som den nyligen avsatta islamistiska sudanesiska diktatorn. Al Bashir har uttalat stöd för självmordsattentat i Irak. Omar Mustafas svar var daterat den 28 mars 2017.

3. Ibn Rushds överföring av miljonbelopp till Islamiska Förbundet är värt ett eget kapitel. Zana Mohamed väljer här att på halmgubbevis referera till en diskussion med en nätbloggare i samma ämne. Jag hänvisar å ena sidan till min bok och å andra sidan till den årsredovisning som stiftelsen Islamiska Förbundet lämnat in till länsstyrelsen i Stockholm. Zana säger att Ibn Rushd endast äger 50 procent och vill därmed få det till att endast är 5,5 miljoner och inte 11 miljoner som studieförbundet tagit från det statliga folkbildningsanslaget till investeringen. Jag begärde hos Länsstyrelsen att få ta del av Stiftelsen Islamiska Förbundets revisorundertecknade stiftelseredovisning. Den fanns inte registrerad där. Länsstyrelsen begärde troligen in redovisningen från stiftelsen och skickade därefter en kopia till mig. Det visade sig då att den sida som gällde de ekonomiska transaktionerna saknades i det officiella dokumentet. Sidnumreringen i rapporten visade tydligt att ett blad saknades då ett sidnummer inte fanns. Jag upplyste Länsstyrelsen om detta och efter påstötningar fick Länsstyrelsen ut den fullständiga rapporten. Här hade en viktig transaktion undanhållits offentlig insyn. 5,5 miljoner hade lånats ut till Islamiska Förbundets stiftelse som en långfristig fordran, så att förbundet skulle kunna bli ”hälftenägare”. En liknande transaktion har lett idag till att sju personer med kopplingar till den närstående Al-Azhar stiftelsen åtalas för trolöshet mot huvudman, grova bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott. Personerna misstänks för att tagit 11 miljoner kronor av skolpengen till att starta bankverksamhet.

4.  Utöver alla teologiska och ideologiska jämförelser mellan å ena sidan grundaren för rörelsen Hassan al-Banna och den nuvarande chefsideologen al-Qaradawi och å andra sidan representanter från Islamiska Förbundet och Ibn Rushd kan man fina otaliga bevis för organisatoriska förbindelser med Internationella rörelsen Muslimska Brödraskapet.

Här är några fakta som läsaren kan ta del av med förstahandskällor från min bok:

a) Enligt uppgifterna från Studieförbundet Ibn Rushd som sändes till Skatteverket fanns bland deltagarna på det konstitutionella mötet ledningen för Muslimska Brödraskapet i Sverige; Chakib Benmakhlouf, Mahmoud Aldebe, Ahmed Ghanem, Mustafa Kharraki och Mahmoud Khalfi. I ”punkt 2” står det att Islamiska studieförbundet (Ibn Rushd) är en organisatorisk del av Islamiska Förbundet i Sverige. Islamiska Förbundets rådgivande organ (Shoura rådet) är högsta beslutande organ vid tvister inom studieförbundet.”

b) Enligt Islamiska Förbundets stadga är förbundet medlem i Federation of Islamic Organisations in Europe, FIOE. Skulle Islamiska Förbundet upplösas överföres alla tillgångar till FIOE. Enligt den officiella hemsidan för Muslimska Brödraskapet, Ikhwan Wiki, är FIOE ”den europiska grenen” för MB.

 

c)- Chakib Benmakhlouf, en av grundarna till Ibn Rushd och Islamiska Förbundet, fick instruktioner från den starke mannen i MB Khairat al-Shater (MBs presidentkandidat i Egypten innan Mursi) angående ett samarbetsprojekt för att försvara Mursis och MBs regering i Egypten (2012-13). MB i Sverige ges i uppdrag att ta hand om ett sändebud från Egypten för att påverka svenska politiker. Denna relation bekräftas av ett inspelat telefonsamtal.

d)- När förre talesmannen för Muslimska Brödraskapet i Europa, Kamal Helbawy, hoppade av i protest mot brödraskapets odemokratiska tendenser, blev han avkrävd en förklaring av Mahmoud Khalfi. Mahmoud Khalfi är en av grundarna till Studieförbundet Ibn Rushd och tidigare ordförande för IFiS och ska nu vara huvuddebattör på Arabiska bokmässan om min bok.

d- Studieförbundet Ibn Rushd var med och bjöd till Stockholm den högste ansvarige i internationella Muslimska Brödraskapet Mahmoud Azzat, i december 2012. Idag är han den högsta chefen för MB efter att suprime-guiden blivit arresterad i Egypten. Foton här visar hans besök med Ibn Rushds logga i bakgrunden. Under hans föreläsning i Stockholmsmoskén spred han konspirationsteorier. Han sa bl a att en sionistisk sammansvärjning var igång för att president Musrsi och MB skulle misslyckas. Han sa också att det endast var ”kristna och kriminella element” som protesterade mot Mursi utanför presidentpalatset. Bröderna i Sverige måste nu känna sitt ansvar och på alla sätt backa upp Mursi.

Zana kommer med egen översättning för vad projektledaren för Bokmässan Hazem Abo Youness sagt på sociala medier om en ny grundlagsbestämmelse som han vill ha införd i Sverige. Han vill ha ”en lag som förbjuder islamofobi”. Det han egentligen skriver på arabiska är قانون لتجريم معاداة الإسلام . Den primitiva översättningen av Google translate är ”en lag för att kriminalisera anti-islam”. Om detta inte är en uttalad önskan om blasfemilagstiftning i Sverige, vad är det då? Hur ska projektledaren definiera islam? Vill han att allt mellan himmel och jord som rör Islam negativt ska kriminaliseras? Det skulle kanske vara en lämplig paroll på en arabisk bokmässa nästa år?

Sameh Egyptson

Författaren för Holy White Lies

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *