Erövringen till Riksdagsledamöter

ERÖVRINGEN TILL RIKSDAGSLEDAMÖTER.

Jag har nu startat en insamling på Kickstarter med målet att Sveriges riksdagsledamöter ska få ett exemplar vardera av den uppdaterade versionen av andra upplagan av min bok Erövringen som kommer ut inom kort. Boken avslöjar det dubbelspel som Muslimska brödraskapet länge bedrivit med bland annat politiska partier i Sverige, något som ignorerats och i vissa fall mörklagts av den media som borde avslöjat det. Boken är ett oumbärligt hjälpmedel för att förstå de eskalerande samhällsproblem med politisk islam vi ser idag, och är en av nycklarna till att vända utvecklingen.

Tanken är att följa upp bokutdelningen med information via informella nätverk i riksdagen samt via mejl. En viktig del i opinionsbildningen är också de informationsmöten jag anordnar med politiker; tyvärr har dessa dock varit svåra att genomföra sista tiden på grund av covid-19.Genom att bidra till insamlingen gör du en insats för att informera våra ibland okunniga politiker om de djupt odemokratiska krafter som försöker infiltrera sig fram till olika maktpositioner i vårt samhälle. Stora som små bidrag är välkomna.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *