Centerpartiet och flirten med islamism

Publicerad i Kvartal: 11 DECEMBER 2020

http://web.archive.org/web/20201213051821/https://kvartal.se/artiklar/centerpartiet-och-flirten-med-islamism/

Kopplingen mellan islamiska riksorganisationer och Centerpartiet går decennier tillbaka, skriver Sameh Egyptson, forskare i interreligiösa relationer. Partiet har fungerat som inkörsport och ett mål för infiltration från islamistiskt håll.

Historiskt sett har Muslimska brödraskapets allianser med sekulära politiska partier i Mellanöstern varit framgångsrika. Symboliskt har det varit en fjäder i hatten och det har gett dem politiska, sociala och ekonomiska fördelar.

I Sverige beslutade sig även ledningen för de två största riksorganisationerna – Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS) och Sveriges muslimska förbund (SMF) – mycket tidigt för samarbete med politiska partier. De grundade Sveriges muslimska råd (SMR) 1990 och Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) 1994. Den sistnämnda har både organisatorisk och personlig koppling till Muslimska brödraskapets internationella nätverk.1

VISA MINDRE

Under Bildt-regeringen i början av 1990-talet upprättades ett nära samarbete mellan Centerpartiet och de två största muslimska riksförbunden. Detta samarbetsprojekt skapades och finansierades av Migrationsverket för att utbilda de islamiska organisationernas tjänstemän i ledarskap och administration av samhällsinstitutioner. Projektet avslutades hösten 1994.

Ett resultat var att Islamiska förbundets moské i Alby i Botkyrka byggdes, enligt en rapport som lämnades till Migrationsverket. I rapporten hyllade Mahmoud AldebeMostafa Kharraki och Mustafa Tümtürk projektet.2

Under den tiden var Mahmoud Aldebe och Mostafa Kharraki ordförande för SMF respektive FIFS. De var också med i det konstitutionella mötet för både SMR och IFiS och delade de högsta posterna i båda organisationerna mellan sig.3

Enligt projektledaren Helene Müller var Mustafa Tümtürk en av de ledande personerna för Millî Görüş i Sverige – den turkiska motsvarigheten till Muslimska brödraskapet.4

Centern och Islamiska förbundet

I tidskriften Salaam publicerades före riksdagsvalet 1991 ett fotografi av Centerpartiets dåvarande ledare Olof Johansson under ett besök hos Islamiska förbundet i Stockholm. Man klagade på att den dåvarande bönelokalen inte var tillräckligt stor och man talade om behovet av att bygga fler moskéer. Nästa utgåva av samma tidskrift innehöll artikeln ”Seminarie med Centerpartiet”. Monjia Sonnius skriver i tidskriften:

“Helgen den 24-25 augusti [några dagar innan Riksdagsvalet 15 september 1991] fick vi på IIF [Islamiska Informationsföreningen] vara med om att skriva historia. Då anordnade nämligen Centerpartiet ett seminarium till vilket man hade inbjudit representanter för hela landets muslimer. Syftet var att presentera Centerns politik, samt att muslimerna själva skulle få framföra sina synpunkter och få ställa frågor. Man hade också inbjudit en grupp från Tyskland som berättade om sina erfarenheter med att bygga upp sin organisation, AMGT (Avrupa Milli Görüs Teskiltatlari).”5

Redaktören för tidskriften Salaam konstaterade att Centerpartiet “lagt ett antal motioner för att stödja muslimernas krav”.

Deltagarna från Tyskland var Mehmet Erbakan och Sabrin Erbakan, brorsbarn till Necmettin Erbakan som grundat den turkiska islamistiska rörelsen Millî Görüş (Sabiha Erbakan är förmodligen samma person som Sabrin Erbakan). Sabiha Erbakan är gift med Ibrahim Farouk El-Zayat, en känd egyptisk-tysk ledare i Muslimska brödraskapet.6 Äktenskapet lade grunden för förbundet mellan de arabiska och turkiska islamistiska huvudorganisationerna.

På konferensen talade N. Özkanat, ordförande för Turkiska riksförbundet i Sverige och Ali Yüksel från Millî Görüş. Från Centerpartiet talade partisekreteraren Åke Petterson, riksdagsledamoten Pär GranstedtIngrid Petersson, som var ansvarig för invandrarfrågor, och Helene Müller. Redaktören för tidskriften Salaam konstaterade att Centerpartiet “lagt ett antal motioner för att stödja muslimernas krav”. Fler detaljer om dessa motioner nämndes inte.7

I riksdagens arkiv finns några motioner som presenterades av Centerpartiets riksdagsledamot Pär Granstedt om muslimer.

Motioner om muslimer

En av de mest centrala av dessa är motion 1990/91: A727 som Pär Granstedt lagt fram. Motionen uppmuntrar det svenska samhället att bereda utrymme för muslimernas grundläggande kollektiva kulturella behov. Dit hör bland annat möjlighet att utnyttja rätten att bygga religiösa centra, moskéer, deltagande i fredagsbönen på de större orterna, tillgång till bönelokal på de större arbetsplatserna, ledighet vid ramadans första och sista dag samt vid den stora offerfesten och möjlighet att till exempel genom tydlig märkning undvika fläskprodukter i sammansatta livsmedel.

I motionen talar man också om att det svenska samhället kollektivt bör underlätta strävanden bland muslimerna att hitta sin roll i svenska samhället och tillförsäkra muslimer en möjlighet att utöva sin religion enskilt och i grupp. Motionens yrkande var:

”Det är viktigt att muslimernas religiösa rättigheter i Sverige blir föremål för en bred översyn. Såväl stat och kommuner som arbetsmarknadens parter har ett ansvar. Regeringen bör därför kalla till överläggningar med kommun- och landstingsförbunden, arbetsmarknadens organisationer och de muslimska organisationerna i Sverige för erforderliga handlingslinjer. Regeringen bör också se över möjligheterna att förbättra informationen i Sverige om Islam och muslimsk kultur såväl inom som utom skolan.”8

Motionen betonade alltså att muslimer i Sverige har vissa rättigheter som grupp och att samhället har ansvar att tillgodogöra dessa rättigheter enskilt och kollektivt. Motionen nämnde också att av de 100 000 dåvarande muslimerna i Sverige var 63 000 organiserade i något av riksförbunden. En siffra som jag efter efterforskningar anser är osannolik. År 2017 hade dessa organisationer 11 600 medlemmar som betalar sina medlemsavgifter till riksorganisationer via Skatteverket.9

Tyvärr har jag inte haft tillgång till Centerpartiets arkiv. Helene Müller slängde alla dokument något år innan jag kontaktade henne. Hon beskrev samarbetet som att hon använts som en språngbräda av ledningen för de muslimska riksorganisationerna. Jag har kontaktat Pär Granstedt för att få möjlighet att besöka partiarkivet, men utan resultat.

Islamiska regler i rätten

Samtidigt som relationen mellan Sveriges muslimska råd (SMR), och Socialdemokratiska partiet var mycket tät var Ebtisam Aldebe (gift med Mahmoud Aldebe) aktiv i Centerpartiet. Hon deltog också i den svenska regeringens undersökningar 2004 om folkbildning för vuxna och hon stärkte studieförbundet Ibn Rushds ställning. Hon var ordförande för Muslimska tjejklubben i Solna, som enligt rapporten hade mellan 80 och 100 medlemmar. Hon uppger att de hade studiecirklar med Sensus (ett studieförbund som utgår från en kristen värdegrund) via Ibn Rushd.10

SVT:s reporter Kiki Bek intervjuade Ebtisam Aldebe den 28 april 2006 inför valet, och hon uttalade att den svenska lagen borde beakta de islamiska reglerna i rättsfall:

“Vissa regler måste man faktiskt söka dispens eller man skulle ha undantag… det finns ganska mycket, men det här med typ skilsmässa, muslimska länder accepterar inte den skilsmässa enligt svensk lag i och med att den grundar inte sig på islamiska principer. Så om man skulle anställa en imam tillsammans med domaren som utför skilsmässan, att skriva under på en gång, då hon är skild på båda sätt. [sic]”11 “Mannen måste ta hand om kvinnan. Om han är brorsa eller pappa eller hennes man eller hennes son, det är mannen som alltid ska ta hand om en kvinna. Så att om hon ärver en del, så får hon behålla det för sig själv, och mannen som ärver två delar, det är han som skulle ta hand om hennes försörjning.”12

Ebtisam Aldebes motivering var att mannen kom från en ”bra familj” och kvinnan ”inte gick att lita på”.

Trots den kritiken som uppkom hade partiledare Maud Olofsson fortsatt förtroende för Ebtisam Aldebe och ansåg att hon kunde representera partiet som tredje namn på Centerns riksdagslista för Stockholm.13 Efter valet blev Ebtisam Aldebe ersättare i riksdagen för Centerpartiet,14 och representerade också partiet som nämndeman. Hon medverkade i ett domslut 2011 som väckte uppmärksamhet i tidningen Världen Idag, när hon som nämndeman i Stockholms förvaltningsrätt dömde kristna konvertiter till utvisning till muslimska länder.15

Hon hamnade också i blåsväder i media efter en uppmärksammad dom i 2018 i samband med att hon friade en man som stod anklagad för hustrumisshandel. Ebtisam Aldebes motivering var att mannen kom från en ”bra familj” och kvinnan ”inte gick att lita på”.16

Det visade sig också att hon vid 138 tillfällen hade ljugit om förlorad inkomst för Tingsrätten. Hon dömdes för grovt bedrägeri och dagsböter på totalt 6 000 kronor och ett skadestånd på 150 000 kronor. Efter stor mediabevakning meddelade Centerpartiet förra året att förtroende för henne som nämndeman inte längre fanns.17

Kontakter med Grå vargarna

Inför valet 2018 drabbades Centerpartiet av ytterligare en skandal när Mikael Yüksel, toppkandidat på riksdagslistan i Göteborg och andranamn efter partiledaren på den lokala riksdagslistan, uteslöts från partiet. Grå vargarna är en ultranationalistisk rörelse som anklagas för en rad våldsdåd genom åren. Den stödjer den islamistiska presidenten Recep Tayyip Erdoğan i Turkiet och har förbjudits i fler länder. Partisekreterare Michael Arthursson uppgav att beslutet fattats av partistyrelsen och att skälet var att Yüksel tidigare haft samröre med den turkiska högerextrema organisationen Grå vargarna.18

Centerpartiet har alltså historiskt fungerat som inkörsport och ett mål för infiltration från islamistiskt håll.

Det är samma organisation som miljöpartisten Mehmet Kaplan ätit middag med i Stockholm två år tidigare, vilket ledde till hans avgång. I september 2019 lanserade Mikael Yüksel det nya partiet Nyans, med målet att ”islamofobin får en egen brottsrubricering samt att muslimer får minoritetsställning i grundlagen.”19

Centerpartiet har alltså historiskt fungerat som en inkörsport och ett mål för infiltration från islamistiskt håll. De har haft syftet att skapa ett parallellt samhälle, begränsa yttrandefriheten och att islamister ska vara representanter i ett mångkulturellt samhälle byggt på identitetspolitik. Partiet har hittills brustit inom detta område och ofta accepterat anspråk från islamister om att uppfattas som moderata och representativa.

Detta har ofta lett till att partiet drivit denna agenda utan att vara medveten om det. Mer kunskap i ämnet och en intern debatt om islamism kommer sannolikt att leda till en mer nyanserad bild av fenomenet och att skandaler som tär på partiets förtroende kan undvikas. Det är lika viktigt för Centerpartiet som för andra partier att denna debatt tas upp nu, för deras egen skull och för samhället som helhet.VISA MINDRE

NOTER

  1. Egyptson, Sameh, Holy White Lies, Dar Al M’arif, Cairo, 2018, s. 83-104
  2. En kopia av en rapport om projektet som lämnats till migrationsministeriet fick jag från Helene Müller.
  3. Egyptson, Sameh, Holy White Lies, Dar Al M’arif, Cairo, 2018, s. 134-136
  4. Intervju med Helene Müller via telefonen 22 mars 2018
  5. Salaam nr. 9/1991, s. 5:

https://drive.google.com/file/d/1oAtHLm2-61-btJnMblBHFe83aSpTN_Tm/view?usp=sharing

6. Vidino, The Muslim Brotherhood in Austria, GW Program on Extremism, August 2017, s. 26

7. Salaam nr. 9/1991, s. 5:

8. Riksdagens arkiv: Muslimers situation på arbetsplatser, Motion 1990/91:A727 av Pär Granstedt (c)
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/muslimers-situation-pa-arbetsplatser_GE02A727

9. https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller/avgifttillandratrossamfund/avgifterochstorlekpasamfunden.4.233f91f71260075abe8800071843.html

10. Riksdagens arkiv, ”Vem får vara med? En belysning av folkbildningens relation till icke deltagarna”: http://web.archive.org/web/20180305161747/https://data.riksdagen.se/fil/3F3E105E-DB17-4BE2-8282-B03B99E4974E

11. Bek Kiki, SVT 2006-04-28. En kopia på bokens drive:

https://drive.google.com/file/d/1ryKR8dmKqw15f-QOD9CHQxFhGiLkpxYY/view

12. Ibid.

13. SVT 2006-05-11, ”Maud Olofsson har fortsatt förtroende för Aldebe”:

http://web.archive.org/web/20191016210034/https://www.svt.se/nyheter/inrikes/maud-olofsson-har-fortsatt-fortroende-for-aldebe

14. Riksdagens arkiv: Riksdagens protokoll 2006/07:1 Måndagen den 2 oktober,

http://web.archive.org/web/20180305155228/http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-protokoll-2006071-mandagen-den-2_GU091

15. Janzon Eva, ”Islamistfru nekade tre kristna konvertiter asyl”, Världen idag 2011-03-21: http://web.archive.org/web/20110324084910/http://www.varldenidag.se/nyhet/sverige/2011/03/21/Islamistfru-nekade-tre-kristna-konvertiter-asyl/

16. Granlund Johan, ”Solna tingsrätt friade make i misshandelsfall – för han var av god familj”, Aftonbladet 2018-04-04:

http://web.archive.org/web/20191105071305/http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xR7yBV/solna-tingsratt-friade-make-i-misshandelsfall–for-han-var-av-god-fam

17. Omni, Tidigare nämndeman i Solna döms för grovt bedrägeri

Aftonbladet 2019-10-15:

http://web.archive.org/web/20191015145010/https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4qGl8q/tidigare-namndeman-i-solna-doms-for-grovt-bedrageri

18. TT, ”Centern utesluter toppnamn i Göteborg”, Aftonbladet 2018-08-22:

http://web.archive.org/web/20190704045710/http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EoAPEP/centern-utesluter-toppnamn-i-goteborg

19. Partiet Nyans webbsida:   http://web.archive.org/web/20190823102056/https://www.partiSameh Egyptson är islamolog och doktorand i interreligiösa relationer vid Lunds universitet samt aktuell med boken “Erövringen. Muslimska Brödraskapet infiltration av Sverige”.


Köp Erövringen, Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige:
https://egyptson.se/shop#!/products/er%C3%B6vringen
Köp E-boken med klickbara unika länkar på Google books
books.google.se/books/about/ER%C3%96VRINGEN.html 
Kontakta Sameh Egyptson för intervju: Tel: 0707267161. Email: 
sameh.egyptson@egyptson.se
Pressbilder och bilder från boken:drive.google.com/drive/folders/10qqnDzSYbiLzIxul9ZIF9QvgXP_zh-fJ?usp=sharing  
Boka föreläsningar och föredrag med Sameh Egyptson:
docs.google.com/document/d/12C5NTSjgEEstiFwkQY2ea_zBpORLKhTmbap_YgslW9o/edit?usp=sharing 
Läs recensioner och få mer information: wordpress.egyptson.se/2018/11/23/news-about-holy-white-lies/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *