Låt inte misstänkta kriminella nätverk utreda sig själva!

Nyligen har en extern granskning beställd av Göteborgs stad visat att Ibn Rushd sysslar med ekonomiska oegentligheter. Cirkelledare har fått ersättning för studiecirklar som inte verkar ha ägt rum. Pengar har också betalats ut för saker som inte borde ha ersatts, som  Ipads för 42 000 och arvoden har betalats ut för tveksamma uppdrag, som ”korrekturläsning” av texter om samhällskunskap. Ordföranden för Ibn Rushd hävdade igår, 11-12-2020 till SVT att: ”Det är ett demokratiskt haveri” att utredningen inte publiceras och att förbundets revisionsbyrå nu gör en egen utredning baserat på uppgifter från SVT.

Anklagelser om ekonomiska oegentligheter mot, det till Muslimska Brödraskapet knutna studieförbundet Ibn Rushd, är inget nytt. Rebecca Weidmo Uvell skrev en lysande artikel om Ibn Rushd redan 2017. Artikeln visar på hur Ibn Rushd under sina första självständiga verksamhetsår fick ihop hela 11 miljoner kronor, medan alla andra studieförbund fick kämpa för att få ekonomin att gå ihop. Uvell krävde att “skattebetalarnas pengar på 11 miljoner kronor som försnillats till hotellverksamhet med spa återkrävs.” Ibn Rushd besvarade Uvell med Goddag yxskaft på sin egen hemsida

I min bok, Holy White Lies har jag ägnat ett kapitel åt Ibn Ruhsd, där jag även ifrågasatt hur Ibn Rushd med sin  ideologiska värdegrund kunde få tillgång till allmänna medel. Istället för att bemöta kritiken skapade Ibn Rushd en debattpanel om min bok på den arabiska bokmässan (som nyligen anklagats för att sprida antisemitism.) I den debatten skriver Zana Muhammad i Dagens samhälle, 2 maj 2019,Angående Samehs kommentar om Islamiska Förbundets stiftelses årsredovisning: att den andra delägaren har lånat pengar för sin del av köpet till Granhedsgården betyder inte att de lånat dem av oss. Dessa uppgifter är ganska tydliga i bland annat våra egna redovisningar, men Egyptson fabulerar alltså uppgifter och antyder att vi begår brott.”

Märkligt nog har Ibn Rushd lånat ut över 6 miljoner sedan man delade äganderätten med Islamiska Förbundets stiftelse. Här kan man se det i Ibn Rushds årsredovisning för 2014-2015. 

Islamiska Förbundets stiftelse som har ett  kapital på 167 tusen får samma år ett lån på 5 miljoner 844 tusen utan garantier.  Vem ger en sådan stiftelse ett sådant lån? I nyckel position sitter samma personer i ledningen av Ibn Rushd och Islamiska Förbundets styrelsen.

Det hade varit enkelt för ordföranden att svara om det var Ibn Rushd som lånade ut pengarna eller ej. Men ett uteblivet svar är också ett svar och Ekobrottsmyndigheten bör ge det slutgiltiga svaret. Om det var Ibn Rushd som lånade ut summan bör man också få svar på om de enligt stadgarna har rätt att göra det. En motsvarande affär gjord av systerorganisation Al-Azar -stiftelsen ledde till att styrelsen dömdes för grovt ekobrott.

Under den senaste tiden har SVT avslöjat att Ibn Rushd  sysslar med ekonomiska oegentligheter. Folkbildningsrådets ledning skriver som kommentar om det i Expressen 17 sep 2020:

Vi står inför nya utmaningar där kriminella nätverk medvetet tar sig in i folkbildningen för att komma åt statsbidragen. Det handlar om en organiserad brottslighet som parallellt utnyttjar flera system och flera myndigheter. I denna fråga samarbetar vi aktivt med Polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Det som jag anser är ett demokratihaveri är att Ibn Rushds ledning fått behålla sina positioner hittills. Nu är det dags att min uppmaning i Expressen 17 okt 2020 tas på allvar,

”Att dessa nätverk som nu är anklagade för ekonomisk brottslighet fortsätter utreda sig själva och fortsätter sitta på sina positioner är anmärkningsvärt. Detta visar på ett förakt mot skattebetalarna och kommer att tära på den tillit som präglar det svenska samhället. För att kunna reda ut detta missförhållande ber jag politiker att tvinga ledningen i Folkbildningsrådet och Ibn Rushd att avgå. Någon förmåga att rädda sitt anseende och organisationens rykte finns inte längre. 

Kriminella nätverk ska inte hindra Ekobrottsmyndigheten och Polisens nationella operativa avdelning, Noa, att göra sitt uppdrag och återskapa förtroendet för samhällsinstitutioner. Ett nytt Folkbildningsråd bör ges rollen som offentlig myndighet med insyn från medborgarna.”

Sameh Egyptson

Debattör och författare till 

Holy White Lies: Muslim Brotherhood in the West ”Case Sweden”
Erövringen – Muslimska Brödraskapets infiltration av SverigeKöp Erövringen, Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige:
https://egyptson.se/shop#!/products/er%C3%B6vringen
Köp E-boken med klickbara unika länkar på Google books
books.google.se/books/about/ER%C3%96VRINGEN.html 
Kontakta Sameh Egyptson för intervju: Tel: 0707267161. Email: 
sameh.egyptson@egyptson.se
Pressbilder och bilder från boken:drive.google.com/drive/folders/10qqnDzSYbiLzIxul9ZIF9QvgXP_zh-fJ?usp=sharing  
Boka föreläsningar och föredrag med Sameh Egyptson:
docs.google.com/document/d/12C5NTSjgEEstiFwkQY2ea_zBpORLKhTmbap_YgslW9o/edit?usp=sharing 
Läs recensioner och få mer information: wordpress.egyptson.se/2018/11/23/news-about-holy-white-lies/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *