SVT, Håll sharia bort från svensk lagstiftning!

I Egypten finns ett ordspråk som säger att man sätter gift i honungen. Detta är precis vad biträdande jurist Ada Alka och imam Adly Abu Hajars förslag innebär. Imamen har varit en av de mest framträdande representanterna för Muslimska Brödraskapets internationella nätverk i Skandinavien och har varit skicklig på att tala med kluven tunga.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/svart-for-muslimska-kvinnor-att-skilja-sig?cmpid=del%3Afb%3A20201129%3Asvart-for-muslimska-kvinnor-att-skilja-sig%3Anyh%3Alp&fbclid=IwAR1wueMuN0zWibjpniaju22IQP__ptOmSWlNU8Ti0rlB4m_epJRwkdMkmME

I SVT Nyheter den 29 november tog man upp att vissa muslimska kvinnor har svårt att få skilsmässa enligt sharia i Sverige. Biträdande jurist Ada Alka och Imam Adly Abu Hajar presenterades i programmet som personer som hjälper dessa kvinnor. Problemet presenterades med begreppet ”det haltande äktenskapet”. Ett sådant äktenskap definieras som ett ”som är giltigt enligt svensk lag samtidigt som det är ogiltigt i något annat land” samt äktenskap ”som är ogiltiga enligt svensk lag samtidigt som de är giltiga i något annat land”. I muslimska länder är man inte automatiskt gift eller skild i sitt hemland om vigsel eller skilsmässa sker utomlands, om det inte finns avtal mellan dessa länder. Hajar och Alka framställde problemet som att även om muslimska kvinnor skiljer sig enligt svensk lag så måste en imam upplösa äktenskapet religiöst, enligt muslimsk tradition.  Man talade också om att detta kräver att även mannen godkänner skilsmässan. Imamen talar också om att han har fått ta emot flera hot från män som inte velat skilja sig. Slutsatsen är att svensk lagstiftning är bristfällig för muslimer.

Hajar föreslår att Sverige inför en lag som fastställer att en imam måste upplösa ett muslimskt äktenskap, till exempel om bara kvinnan vill skilja sig. Biträdande jurist Alka föreslår att Sverige bör ta upp dessa problem i dialog med imamer, och även att man tittar på olika avtal med olika länder. Båda förslagen kan tolkas som att muslimska äktenskap ska ha en särart, där imamer ska ha en särskild status. Förslaget påminner om krav på särlagstiftning för muslimer som presenterades av Sveriges Muslimska Råd (SMR) 1998 i tidskriften Salam och i ett öppet brev från Mahmoud Aldebe, då ordförande för Sveriges Muslimska Förbund (SMF) och vice ordförande för Sveriges Muslimska Råd 2006.

Problematiken har inte utvecklats tillräckligt. Man får inte veta av nyheten hur Abu Hajar blev imam i Sverige, vad det innebär juridiskt eller om han har vigselrätt i Sverige? Man får inte veta om han gav sig själv rätten att förklara skilsmässa enligt sharia och vem som i så fall valt att uföra detta. Vi vet inte om ett land, och i så fall vilket, anlitade honom i denna roll. Vad jag vet finns inget muslimskt land som ger Abu Hajar, eller någon annan imam som bor utomlands, rätt att fastslå skilsmässodomar utan domstolsprocess i hemlandet. En annan fråga som är viktig är i vilket land som äktenskapet ingåtts. Har äktenskapet ingåtts i Sverige har kvinnorna inga problem i sina hemländer då de inte anses vara gifta där, så länge äktenskapet inte registrerats där. I Sverige kan de dock få problem om Imamen inte godkänner skilsmässan religiöst. Då kan inte kvinnan gifta om sig trots att hon är juridiskt skild i Sverige. Om det är i Sverige bör alla imamer som har rätt att viga, automatiskt erkänna skilsmässa som fastställts av en svensk domstol. I artikeln står det att Abu Hajar är en av få imamer som hjälper skilda kvinnor att få skilsmässa enligt islamisk rätt. Detta innebär i så fall att det finns andra imamer som har vigselrätt, som inte hjälper muslimska kvinnor att förklaras skilda enligt sharia, trots att skilsmässan vunnit laga kraft enligt svensk lag. I så fall bör en utredning starta omedelbart.

Om äktenskapet skedde i ett muslimskt land som följer sharialagar bör det vara klart att muslimska länder har olika juridiska skolor. Informationen i artikeln stämmer inte när man påstår att man behöver mannens godkännande för skilsmässa. I shariarätten finns något som heter Kholoa, som gör att kvinnor kan få skilsmässa automatiskt via en domstol om hon vill, förutsatt att hon inte gör anspråk på några ekonomiska ersättningar från sin exman. Att en muslimsk kvinna som är skild enligt svensk lag skulle åka till sitt hemland, där hon gifte sig, och tro att hon där ska betraktas som skild är inte logiskt. Hon måste gå till domstol i hemlandet för att få skilsmässan fastställd. Detta förutsätter dock att en imam i Sverige har rekommenderat skilsmässan om hon inte använder sig av Kholoa. Biträdande juristens förslag att skydda kvinnan i hennes hemland via avtal med dessa länder, innebär att Sverige också ska godkänna äktenskap som ingicks där och som strider mot svensk lag, till exempel barnäktenskap och polygami. Detta innebär också att det svenska folket genom lagstiftning förlorar rätten att stifta lagar som gäller alla som bor i Sverige. Denna rätt skulle då övergå till imamer och shariamän, verksamma i de mest reaktionära länderna i världen.

Att en svensk, troligen självutnämnd, imam fastslår ”skilsmässa” för muslimer som bor i Sverige är löjeväckande, särskilt när den imamen har varit en av de mest framträdande representanterna för Muslimska Brödraskapets internationella nätverk i Skandinavien, vilket jag klarlagt i min bok Holy White Lies Muslim brotherhood in West, Case Sweden. Muslimska Brödraskapet är terrorstämplad som organisation i vissa muslimska länder och deras religionstolkning är ifrågasatt i många andra muslimska länder. Imamen har inte tagit offentligt avstånd från sitt förflutna och från Muslimska Brödraskapets ideologi. Det är uppseendeväckande att SVT ger utrymme till ett lagförslag som ger legitimitet till imamer att döma enligt sharia inom svensk lagstiftning och ingå avtal med reaktionära länder. Konsekvensen blir att alla inte kommer att vara lika inför lagen och att kvinnor och barn kommer att fortsätta leva under förtryck i Sverige.

I Egypten finns ett ordspråk som säger att man sätter gift i honungen. Detta är precis vad detta förslag innebär.

Sameh Egyptson

Islamolog och forskare i Interreligiösa relationer

Författare av böckerna Erövringen och Holy White Lies som tar upp bl. a. Muslimska Brödraskapets verksamhet i Sverige

Köp Erövringen, Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige:
https://egyptson.se/shop#!/products/er%C3%B6vringen
Köp E-boken med klickbara unika länkar på Google books
books.google.se/books/about/ER%C3%96VRINGEN.html 
Kontakta Sameh Egyptson för intervju: Tel: 0707267161. Email: 
sameh.egyptson@egyptson.se
Pressbilder och bilder från boken:drive.google.com/drive/folders/10qqnDzSYbiLzIxul9ZIF9QvgXP_zh-fJ?usp=sharing  
Boka föreläsningar och föredrag med Sameh Egyptson:
docs.google.com/document/d/12C5NTSjgEEstiFwkQY2ea_zBpORLKhTmbap_YgslW9o/edit?usp=sharing 
Läs recensioner och få mer information: wordpress.egyptson.se/2018/11/23/news-about-holy-white-lies/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *