Tvinga bort ledningen för Folkbildningsrådet

Publicerad i Expressen 17 okt 2020

http://web.archive.org/web/20201019190347/https://www.expressen.se/debatt/tvinga-bort-ledningen-for-folkbildningsradet/

Att organisationer som anklagas för ekonomisk brottslighet utreder sig själva och fortsätter sitta på sina positioner är anmärkningsvärt. Det visar på ett förakt mot skattebetalarna.

Jag vädjar till politikerna att gripa in, skriver islamologen Sameh Egyptson.

DEBATT. Catharina Håkansson Boman, Ulf Melin och Maria Graner från Folkbildningsrådet slår på Expressen Debatt fast att folkbildningen står inför: ”utmaningar där kriminella nätverk medvetet tar sig in i folkbildningen för att komma åt statsbidragen.” Det verkar vara en överraskning för ledningen i Folkbildningsrådet efter en avslöjande artikel i Expressen, där Magnus Ranstorp, Aje Carlbom och Peder Hyllengren avslöjar att det har betalats för fejkkurser och felaktiga eller bedrägerirelaterade utbetalningar.

Men anklagelser om ekonomiska oegentligheter har tagits upp i många år. Rebecca Weidmo Uvell och Johan Westerholm skrev om ämnet 2018 och anmälde till och med Folkbildningsrådet till JO. I anmälan inkluderades material som bevisar bristande uppföljning av studieverksamheten. Folkbildningsrådet har ändå fortsatt att förlita sig på att förbunden granskar sig själva. 

Köpte gård för statsbidrag

Brist på kontroll ledde till att studieförbundet Ibn Rushd lyckades köpa en gård för statsbidrag. Gården ägs i dag till hälften av moderorganisationen Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS. Ett annat perspektiv är den obefintliga insynen av den ideologiska inriktningen nätverket har, med anknytning till Muslimska brödraskapet. De hemlighåller namn på sina föredragshållare och hänvisar till att stiftelsen inte ingår i offentlighetsprincipen. Gång på gång avslöjas ändå att de bjuder in föreläsare som uttalar sig antidemokratiskt. 

Den enda organisationen som utretts är Al-Azhar-skolan som ingår i samma nätverk. I dag sitter ordföranden i fängelse och fyra tidigare styrelseledamöter har dömts för grova ekobrott.

I mitt forskningsmaterial som i dag finns i boken ”Holy white lies”, och delvis numera på svenska i boken ”Erövringen, kan man se att det har funnits välgrundat material för misstankar om ekonomisk brottslighet länge mot detta nätverk hos Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. 

IFiS styr riksorganisationen Förenade islamiska organisationer i Sverige, FIFS som vidare delar ut den största delen av sitt bidrag till Islamiska Förbundet i Stockholm. År 2002 angav förbundet att de hade 25 080 medlemmar. År 2011 rapporterade samma förbund den totala summan medlemsavgifter till 4 450 kronor medan man anger antalet medlemmar till 8 500. I dag har hela riksorganisationen FIFS 7700 medlemmar som betalar sina medlemsavgifter via Skatteverket.  

Hundratals miljoner 

Moderorganisationen har aldrig varit utsatt för utredning. Den enda organisationen som utretts är Al-Azhar-skolan som ingår i samma nätverk. I dag sitter ordföranden i fängelse och fyra tidigare styrelseledamöter har dömts för grova ekobrott. Ett oroande faktum är att IFiS nätverk, enligt årsredovisningar i tre dotterorganisationers stiftelser, har erhållit minst 437 miljoner kronor av allmänna medel år 2016.

Jag förväntade mig att ledningen för Folkbildningsrådet och Ibn Rushd skulle lämna sina avskedsbrev efter avslöjandet. I stället går Alve Högman och Zana Muhammad från Ibn Rushd i Expressen till attack mot Magnus Ranstorp, Aje Carlbom och Peder Hyllengren, och menar att de skulle ha sin egen agenda, att de vill sätta stopp för minoriteters organisering kring identitetsfrågor. 

Det håller inte att utreda sig själv

Att dessa nätverk som nu är anklagade för ekonomisk brottslighet fortsätter utreda sig själva och fortsätter sitta på sina positioner är anmärkningsvärt. Detta visar på ett förakt mot skattebetalarna och kommer att tära på den tillit som präglar det svenska samhället. För att kunna reda ut detta missförhållande ber jag politiker att tvinga ledningen i Folkbildningsrådet och Ibn Rushd att avgå. Någon förmåga att rädda sitt anseende och organisationens rykte finns inte längre. 

Kriminella nätverk ska inte hindra Ekobrottsmyndigheten och Polisens nationella operativa avdelning, Noa, att göra sitt uppdrag och återskapa förtroendet för samhällsinstitutioner. Ett nytt Folkbildningsråd bör ges rollen som offentlig myndighet med insyn från medborgarna.

Av Sameh Egyptson

Islamolog och doktorand i interreligiösa relationer vid Lund universitet

Aktuell med boken ”Erövringen” som bland annat tar upp Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige


Köp Erövringen:https://egyptson.se/shop#!/products/er%C3%B6vringen
Köp E-boken med klickbara unika länkar på Google books
books.google.se/books/about/ER%C3%96VRINGEN.html 
Kontakta Sameh Egyptson för intervju: Tel: 0707267161. Email: 
sameh.egyptson@egyptson.se
Pressbilder och bilder från boken:  drive.google.com/drive/folders/10qqnDzSYbiLzIxul9ZIF9QvgXP_zh-fJ?usp=sharing  
Boka föreläsningar och föredrag med Sameh Egyptson:
docs.google.com/document/d/12C5NTSjgEEstiFwkQY2ea_zBpORLKhTmbap_YgslW9o/edit?usp=sharing 
Läs recensioner och få mer information: wordpress.egyptson.se/2018/11/23/news-about-holy-white-lies/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *