Fredsrörelse med ett mål att skaffa kärnvapen i hemlighet

Svenska Muslimer för Fred och rättvisa, SMFR är medlem, enligt Wikipedia i:

  • Svenska FN-förbundet
  • OSSE-nätverket
  • Anna Lindh – stiftelsen
  • Forum för Lika Rättigheter
  • Landsbygdsnätverket
  • Global Dialogue Foundation
  • Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
  • Sensus

Detta kan bekräftas via SMFRs webbsida som även presenterar en mängd samverkan med många andra organisationer och samhällsorgan.[1]

SMFR grundades av islamisten Mehmet Kaplan, tidigare ordförande för Sveriges unga muslimer, SUM.  SUM grundades av samma personer som grundade Islamiska Förbundet i Sverige som är medlem i FIOE, Muslimska Brödraskapets europeiska organisation, SUM är också medlem i Muslimska Brödraskapets europeiska ungdomsorganisation FEMYSO.[2]

Enligt Omar Mustafa, tidigare ordförande för IFiS och tidigare sekreterare för SUM kan man betrakta Yusuf Al-Qaradawi som påven för muslimer.[3] Vad tycker då Al-Qaradawi om massförstörelsevapen som svenska fredsrörelsen)vill avskaffa? Här är svaret:

Utdrag från Erövringen: s. 131-132

Islam och massförstörelsevapen

Al-Qaradawi säger att muslimer ska erhålla kärnvapen. Enligt honom ska den islamiska nationen erhålla sådana vapen som en maktfaktor. Det finns en skillnad mellan att inneha sådana vapen och att använda dem enligt honom.

”Att inneha sådana vapen är ett måste för en nation som är sårbar för attacker från sina fiender. Dessutom har verkligheten visat att ha sådana vapen är en garanti för att bevara freden.”[4]

Al-Qaradawi anser att man ska erhålla sådana vapen på alla möjliga sätt. Han menar att Islamiska staten:

”måste åstadkomma detta i hemlighet, så att våra fiender inte kan förstöra dem innan vi använder dem. Hadithen säger: ”Sök hjälp för att utföra dina behov i hemlighet”. Detta betraktas som Fard Kifayah på nationen och på vårdnadshavarna, särskilt i enlighet med shari’a-regeln som säger att: ”Vad wajib inte kan åstadkommas utan är wajib” (Det är nödvändigt att utföra allt som behövs för att kunna utföra det som är nödvändigt).

”Nationen kan inte uppnå seger utan att förlita sig på att tillverka vapen i olika former och typer på egen hand. Att uppnå detta mål kan uppfyllas genom samordning och samarbete mellan muslimska länder då inget enskilt land kan tillverka banbrytande vapen på egen hand. Jag önskar att vår islamiska nation förstår detta religiösa och nationella behov av att vara enade och verka mot samma mål, för att kunna behålla sitt land och heliga platser och att avskräcka alla giriga fiender.[5]

Det är värt att uppmärksamma att det finns en falang från Muslimska Brödraskapet som ingår i en fredsrörelse, alltså en fredsrörelse med kärnvapen i hemlighet som mål.”


[1]
https://muslimerforfred.org/sv/samverkan/

[2] https://web.archive.org/web/20170422194537/http://www.femyso.org/about/members?page=1

[3]
https://expo.se/2013/04/s-topp-vi-beh%C3%B6ver-bli-tydligare

[4]
Al-Qaradawi, Fiqh al-Jihad s. 555

[5]
Ibid. s. 557


Köp Erövringen:https://egyptson.se/shop#!/products/er%C3%B6vringen
Köp E-boken med klickbara unika länkar på Google books
books.google.se/books/about/ER%C3%96VRINGEN.html 
Kontakta Sameh Egyptson för intervju: Tel: 0707267161. Email: 
sameh.egyptson@egyptson.se
Pressbilder och bilder från boken: drive.google.com/drive/folders/10qqnDzSYbiLzIxul9ZIF9QvgXP_zh-fJ?usp=sharing  
Boka föreläsningar och föredrag med Sameh Egyptson:
docs.google.com/document/d/12C5NTSjgEEstiFwkQY2ea_zBpORLKhTmbap_YgslW9o/edit?usp=sharing 
Läs recensioner och få mer information:wordpress.egyptson.se/2018/11/23/news-about-holy-white-lies/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *