Centerpartiet bör ta infiltration på allvar

Centerpartiet har ett kapitel om islamisternas infiltration i min bok Erövringen. Det verkar som att partiets ledning har svårt att läsa och lära sig.

Nu avslöjas det att Mahmoud Addas, förtroendevald centerpartist skriver ett inlägg där det står på svenska:
”Mord är ett hemskt och oacceptabelt brott. Vi lever inte i djungeln .. Det finns lagar som vi måste respektera. Kränkning eller förolämpning av religioner och övertygelser är inte yttrandefrihet, det är också ett smutsigt brott.”

På arabiska skriver han:

القتل جريمة قذرة لا يحق لاحد ان يقتل كيفما يشاء لسنا بغابه كما ان الاساءة للأديان والمعتقدات ليست حريه تعبير هي جريمة تستحق العقاب
Min översättning:
”Mord är ett hemskt brott. Ingen har rätt att mörda hur som helst. Vi lever inte i djungeln. Precis som förolämpning av religioner och övertygelser inte är yttrandefrihet. Det är ett brott som förtjänar straff.”

Mahmoud Addas använder samma argument som islamister. Han likställer mord med förolämpning av religioner. Enligt hans uppfattning ska man straffas vid förolämpning av alla övertygelser. Detta är anmärkningsvärt i ett parti som står för yttrandefrihet och som under hela sin historia bekämpat andra politiska övertygelser. Det är också otydligt vad Addas menar med förolämpning. Jag utgår från att han menar förolämpning av religioner eftersom han har religiösa symboler i slutet av inlägget. Samtidigt kommer inlägget i samband med mordet på den franske lärare som halshöggs till döds för att han visade karikatyrer av profeten Muhammad. Jag utgår från att Mahmoud Addas i själva verket menar förolämpning av islam, koranen och profeten Muhammad. Han kräver i själva verket straff för den franske läraren och andra som vågar visa karikatyrer av profeten. Resonemanget är inte främmande. Vi har ett parti i Sverige som i sitt partiprogram har att islamofobi ska straffas. Den högste imamen av al-Azhar som kommenterar mordet på den franske läraren upprepade samma argument och kräver idag en internationell lagstiftning som straffar de som förolämpar religioner. Det som är intressant i det här resonemanget är vad Addas och Al-Azhars högste imam menar med förolämpning av islam. Många troende muslimer har straffats genom historien med döden som apostater efter att ha kritiserat maktens övertygelse. Troligen flydde Addas eller hans föräldrar från ett land som har islam som statsreligion, på grund av att de inte fick yttra sig fritt och kritisera maktens övertygelse. Det Addas inte förstår är att han flydde till Sverige för att slippa de regler som tillämpades i hemlandet. Hade Sverige tillämpat dessa regler hade Sverige förmodligen befunnit sig i samma tillstånd som hans forna hemland.

Jag avslutar som jag skrev för två år sedan i Expressen 25 nov 2018.

https://www.expressen.se/debatt/sa-infiltrerar-islamister-de-svenska-partierna/

Det är angeläget att svenska partier nu utreder infiltrationen av islamister och återgår till sina ideologiska värdegrunder. För varje nytt avslöjande förlorar partierna förtroende. Bland förlorarna hittar vi inte minst de muslimska väljare som inte håller med islamisterna. 

Det är dags att utreda saken nu – innan det är försent.

Köp Erövringen:https://egyptson.se/shop#!/products/er%C3%B6vringen
Köp E-boken med klickbara unika länkar på Google books
books.google.se/books/about/ER%C3%96VRINGEN.html 
Kontakta Sameh Egyptson för intervju: Tel: 0707267161. Email: 
sameh.egyptson@egyptson.se
Pressbilder och bilder från boken: drive.google.com/drive/folders/10qqnDzSYbiLzIxul9ZIF9QvgXP_zh-fJ?usp=sharing  
Boka föreläsningar och föredrag med Sameh Egyptson:
docs.google.com/document/d/12C5NTSjgEEstiFwkQY2ea_zBpORLKhTmbap_YgslW9o/edit?usp=sharing 
Läs recensioner och få mer information:wordpress.egyptson.se/2018/11/23/news-about-holy-white-lies/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *