Islamiska ghetton har varit medvetet mål i årtionden

Obs. Muslimska Brödraskapet är inte representativa för muslimer i Sverige men en välorganiserade grupp med politiska strategier. De har lyckats att få ett stort inflytande i svenska samhället och med allmänna medel lyckas dem under årtionde förverkliga deras mål med stöd från svenska politiker och tjänstemän. Ett av deras främsta mål har varit att skapa islamiska ghetton i europiska städer.

Utdrag från Erövringen

Al-Qaradawi [den andliga ledaren för Muslimska Brödraskapet] rekommenderar att bosättning [i Europa] bör ske genom inrättandet av ett parallellt samhälle som har sina egna institutioner enligt modellen för judiska ghetton. Han uppmanar sina anhängare att sträva efter att ha egna institutioner för religion, utbildning, kultur, sociala kontakter och fritid och att detta skall ske endast med kärlek och samarbete.

”Man är svag om man är ensam men stark med sina bröder och Guds hjälp av samhället. Skälet till bevarandet av judarnas karaktär genom historien är deras unika små samhällen, som kännetecknas av dess idéer och ritualer, det judiska gettot. Så ni bör arbeta för att skapa ett muslimskt ghetto.”[1]

I det slutliga uttalandet på det elfte ordinarie sammanträdet för Europeiska fatwarådet, som hölls på IFiS huvudkontor vid Stockholms moské i juli 2003, tillkännagavs att målet är att muslimer ska välja muslimska domare som utfärdar domar i enlighet med islamisk lag (shari’a) vid behov.

”Muslimer har äkta rätt att hänvisa till muslimska domare eller skiljecenter som avgör i enlighet med islamisk shari’alag. Om detta inte är möjligt är det acceptabelt att vädja till icke-islamiska domare för att uppnå vad som krävs enligt islamisk lag.[2]

Vid Europeiska fatwarådets tjugofjärde ordinarie sessionen som hölls i Istanbul 2014 rekommenderade rådet alla muslimer i Europa att etablera islamiska institutioner som skulle drivas i enlighet med villkoren för islamisk lag (shari’a).

”De bör på allvar sträva efter att etablera företag och finansiella institutioner som inte bryter mot islamisk lag, och arbeta med bildandet av legitima organ för att reglera personliga angelägenheter i enlighet med villkoren i islamisk shari’a, övervägande rådande lagar. Muslimer måste göra sitt yttersta för att få ett erkännande av Islam i staten som de tillhör eller bor i. Det är viktigt att uppmärksamma muslimer som en religiös minoritet som andra religiösa minoriteter så att de har sina fulla rättigheter och personliga angelägenheter såsom äktenskap och skilsmässa organiserade i enlighet med villkoren för deras religion.”[3]

Enligt det slutliga uttalandet från den sjuttonde ordinarie sessionen i Europeiska fatwarådet som hölls i Sarajevo 2007 är integrationen i europeiska samhällen begränsad till att bevara privatlivet för muslimerna som representeras i trosbekännelsen, ritualer, moral och villkoren i islamisk lag (shari’a), särskilt de ovillkorliga. Integrationen involverad i forskningen är full med fallgropar, och den förväntas sluta i assimilering som fallet i tidigare varit för muslimer. Därför bör integrationen styras av kontroller och regler som riktar den mot dess produktiva medelväg och skyddar den från isolering eller upplösning, enligt rådet. Forskningen gällande detta har presenterat ett antal kontroller och regler för att styra integrationen, inklusive:

”- Fastställa innebörden av den erforderliga integrationen och definiera dess innehåll, så den skiljer sig från vad som avses av vissa partier, vilket är assimilering. I det avseendet uppmanade vissa deltagare rådet att föra en dialog med europeiska institutioner för att enas om ett gemensamt integrationsbegrepp.

 – Att vara bunden till att bevara privatlivet för muslimerna som representeras i trosbekännelsen, ritualer, moral och bestämmelserna i islamisk lag (shari’a), särskilt de ovillkorliga, och att vara flexibla endast när det gäller vad som omfattas av religionslagen (shari’a).”[4]

Debatten i Sverige om integration – assimilering och särlagstiftning visar att debatten är en del av de riktlinjer som Europeiska fatwarådet markerar tydligt i sina resolutioner.

En av de viktigaste rekommendationerna från Europeiska fatwarådet om integration är att försöka få islam erkänt som en officiell religion och muslimer som en minoritet. De bör ha sina rättigheter garanterade genom lagar, konstitution och stadgar och som andra religiösa minoriteter åtnjuta sina fulla rättigheter. De bör också betona behovet av politiskt deltagande.

”Rekommendationer och förslag till muslimer i Europa från fatwarådet 2007:

– Upprättande av integrerade islamiska centra inklusive centra bredvid moskéerna: Kulturella och sociala klubbar, restauranger och andra möjliga verktyg som utför olika missionsaktiviteter parallellt med kulturella, sociala och sportsliga aktiviteter. Dessutom, fokusera på integrationsaktiviteter som barns deltagande i scoutgrupper, liksom aktiviteter eller veckovisa (periodiska) evenemang som ger information om islams natur.

– Att skapa institutionellt arbete, och hålla sig borta från etniskt, sekteristiskt eller partipolitiskt inflytande.

– Bildande av lagliga kommittéer för mänskliga rättigheter för att försvara minoriteternas rätt att stå emot rasdiskriminering.

– Att söka ett formellt erkännande av islam som en religion, och av muslimer som minoritet med rättigheter som garanteras genom lagar, konstitutioner och stadgar, liksom andra religiösa minoriteter åtnjuter sina fulla rättigheter.

– Fatwarådet bekräftar behovet av politiskt deltagande utifrån beslut vid tidigare sessioner.”[5] Målet för bosättning i väst enligt Muslimska Brödraskapets främsta teolog är att skapa ett parallellt samhälle vilket strider mot synen på samhället enligt demokratiska principer. Hur Muslimska Brödraskapet i Sverige lyckades att skapa makt och inflytande kommer den kommande delen av boken att förklara. 


[1] Al-Qaradawi, al-Din wa-al-Siyasah: tahsil wa-Radd Shubuhat, s. 201

[2] Europeiska fatwarådets webbsida 2014-01-31,

Archive.today: http://archive.fo/sjl6J

[3] Ibid. 2014-11-18: En kopia på bokens kanal:https://drive.google.com/file/d/0B2zQOAdUH9HFWEtIaGZ6ai1GWWs/view

[4] Europeiska fatwarådets webbsida 2007-05-19,

Archive.today: http://archive.fo/xXR2b

[5] Ibid.


Se online sändning av bokpresentationen (det filmade eventet ligger sedan kvar):
facebook.com/groups/338200064230097/
Köp Erövringen:https://egyptson.se/shop#!/products/er%C3%B6vringen
Köp E-boken med klickbara unika länkar på Google books
books.google.se/books/about/ER%C3%96VRINGEN.html 
Kontakta Sameh Egyptson för intervju: Tel: 0707267161. Email: 
sameh.egyptson@egyptson.se
Pressbilder och bilder från boken: drive.google.com/drive/folders/10qqnDzSYbiLzIxul9ZIF9QvgXP_zh-fJ?usp=sharing  
Boka föreläsningar och föredrag med Sameh Egyptson:
docs.google.com/document/d/12C5NTSjgEEstiFwkQY2ea_zBpORLKhTmbap_YgslW9o/edit?usp=sharing 
Läs recensioner och få mer information:wordpress.egyptson.se/2018/11/23/news-about-holy-white-lies/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *