Islam i Europa och demografiska förändringar: Vision eller konspirationsteori?

Muslimska Brödraskapets mission: vision eller konspirationsteori?
Obs: Muslimska brödraskapet är inte representativa för muslimer

I sin kritik till FN: s befolkningskonferens i Kairo 1994 hävdar al-Qaradawi, (Muslimska Brödraskapets andliga ledare) i sin egen kanal på Youtube att det finns en konflikt mellan den västerländska civilisationen och den islamiska civilisationen. Han kritiserade också det avslutande uttalandet som hanterade frågan om preventivmedel. Han menar att sådana förfaranden är avsedda att begränsa den demografiska förändringen som är till muslimernas fördel. Han säger:

”Den västerländska civilisationen vill hindra en ökning av muslimer för deras eget engagemang i livet, nöjen och njuta av livet utan barnafödande.[1]

Chakib Benmakhlouf [Grundare för Islamiska Förbundet i Sverige (Muslimska Brödraskapet i Sverige) och ordförande för The Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE)], säger att han är optimistisk till muslimernas framtid i Europa i en intervju med den saudiarabiska tidningen Al Moslim 2007. Antalet muslimer ökar, och kristna lämnar kristendomen och konverterar till islam trots händelserna den 11 september och terrorattackerna som sker då och då i Europa. Han lyfter fram att under ramadan konverterar många människor till islam. Detta sker i så stor utsträckning att en forskare vid Stockholms universitet genomförde en doktorsavhandling om moskéernas betydelse i att missionera för islam. Enligt Benmakhlouf noterade de också att den genomsnittliga åldern för moskébesökare är mellan 15-22 år, medan det tidigare var 40 år. Han exemplifierar med att en präst sade att de åker till Afrika för att få människor att konvertera till kristendomen medan de lämnar sitt eget folk att konvertera till Islam. Han hävdar:

När präster och kristna besöker våra moskéer, säger de: ”Ni har en framtid. Vi ser att era ungdomar fyller moskéerna och gamla människor utgör en minoritet”. Å andra sidan, när man besöker deras kyrkor ser man att de flesta av besökarna är gamla människor på gränsen till döden. Detta är en indikator på att deras religion är nedåtgående och försvinner om de fortsätter på denna väg. De har inga normer eller principer medan våra normer är starka. Vi går till våra moskéer och dyrkar vår Herre, även om det inte fanns politik.”[2]

Chakib Benmakhlouf försvarar dessutom, i den saudiska tidningen Okaz 2011, användning av hemliga metoder i sin mission:

”Att ta itu med frågan om spridning av islam i Europa gör att muslimer får uppmärksamhet och då trakasseras på grund av spridningen av islam i väst.” Sedan tillägger han:”Vi vill inte dra uppmärksamhet till att vi islamiserar väst därför att detta inte tjänar oss.”

Benmakhlouf nämnde för tidskriften att européerna vidtog många åtgärder för att trakassera muslimerna, som att hindra kvinnor att bära Niqab och Hijab och förhindra bygget av minareter av rädsla för spridning av islam. Ändå har antalet muslimer överträffat antalet kristna för första gången. Chakib Benmakhlouf uttalade också att de planerar att förbättra begreppet medborgarskap för muslimer i europeiska länder så att muslimer ska känna till sina skyldigheter och rättigheter för att vara goda medborgare och vara ett gott exempel för andra. Detta kan vara ett bra sätt, som han säger, att missionera för islam på ett positivt sätt och utan att dra till sig uppmärksamhet. Slutligen tillade han:

”Islam kommer att dominera och komma in i varje hem som profeten sa i sin Hadith: ”Islam kommer att nå alla platser som dag och natt når över hela jorden.

Genom tidskriften uppmanade Benmakhlouf muslimer över hela världen, att ge all typ av stöd för att sprida islam och få människor över hela världen att uppmärksamma det och betonade att framtiden är för islam.[3]

När Abdullah Qadri al-Ahdal, Saudiarabiens sändebud till Sverige för att undersöka islamisk mission i Skandinavian, deltog i en konferens som hölls i det islamiska kulturcentret i Malmö 1987, träffade han Ashraf El Khabiry och de diskuterade frågan om islamisering av Sverige. Al-Ahdal beskrev samtalet mellan honom och El Khabiry. El-Khabiry nämnde en anekdot som bekräftelse för framtida visioner för islamisering när han besökte ett gymnasium i Stockholm för att ge en föreläsning om islam efter en förfrågan från skolan. Innan föreläsningen talade han med en lärare i ämnet religion som förutspått att Sverige kommer att vara ett muslimskt land.[4] Al-Ahdal träffade också Adli Al-Felistiny, [Adly Abu Hajar] sändebud från International Islamic Union of Islamic Organisations i skandinaviska länder.[5] Adly Al-Felistiny sammanfattade situationen för islamisk mission så här:

”De skandinaviska länderna är beredda på Islam. Deras sinnen är tomma och de rättsliga omständigheterna för islamiskt arbete finns.”[6]

Därför manar al-Ahdal i sin rapport om stöd till missionsarbete och om att anställa predikanter i Sverige.

Othman Al-Tawalbeh, imam från Islamiska Förbundet och tidigare rektor och nuvarande chef för Ibn Rushd Studieförbund, förklarar i en artikel till den jordanska tidningen Rassen 2014 att antalet muslimer ökar och att de har de bästa medlen att öka och spridas enligt internationella rapporter. Han hävdar att en Pew-rapport säger att islam är den näst största religionen efter kristendomen då så många som en fjärdedel av befolkningen i världen är muslimer. Dessutom har islam enligt honom de bästa medlen för att blomstra och expandera. Muslimer är troende med flest anhängare som är i en lägre medelålder. Enligt Al-Tawalbeh:

”Den genomsnittliga åldern för en muslim är 23 år i jämförelse med 28 år för anhängare av andra religioner. Antalet muslimer över hela världen enligt Pew kommer att dupliceras under de kommande 20 åren från 1,6 miljarder muslimer till 2,2 miljarder muslimer 2030.”[7]

När det gäller framtiden för islam i västvärlden beskriver Al-Tawalbeh en strategi i en inbjudan för en resa till Sverige till den saudiska professorn Mazin Motabagani 2006:

”Vi måste utnyttja alla tillgängliga medel för att inse vad vi idag ser som omöjligt för framtiden för islam och muslimer i Europa, särskilt när det gäller de muslimska minoriteterna som bor bland den kristna majoriteten i väst. Uppmaningen att avstå från att mingla och öppna dialog med de andra leder till att muslimer föses till samhällets baksida. Detta samhälle kommer snart att drabbas av en demografisk obalans. Statistiken visar att det finns en allvarlig brist i Europas ursprungsbefolkning till förmån för ”ny europeisk befolkning”, vilket återspeglar en allvarlig brist på unga och barn.”[8]

Han tillägger att de bör förbereda sig på att dominera Europa efter den västliga civilisationens fall och ersätta den med en islamisk civilisation:

”Vad förberedde vi; ’vi Europas muslimer’ för att hantera det kommande vakuumet? Var ska våra barn vara i Europas framtid? Vad gjorde vi för att delta i att bygga och utveckla genom vår kulturella och religiösa identitet?”[9]

Islams allmakt innebär ett eskatologiskt mål där alla religioner och livsåskådningar i en gudsplan ska underkasta sig islam och dess shari’alagar. Dialog och demografiska förändringar kan fungera som metoder för att nå målet.


[1] Youtubekanalen Imam Yusuf al-Qaradawi, 2016-01-02. En kopia på bokens kanal:

[2] Saeed, Amir, ”Federation of Islamic Organizations in Europe: Vi räknar med mer kränkta kriser för vårt arbete .. Islamens spridning störde dem .. Amerika antände Balkan”, Al-Moslim, 1428-09-05 AH: https://web.archive.org/web/20160517111143/http://www.almoslim.net/node/121178

[3]  Tamim Al-hakeem Na’eem, ”Presidenten för federationen för islamiska organisationer: Ett rättighetsord som är avsett att vara ogiltigt. Vatikanen medger officiellt: Islam är den första och mest populära religionen i världen” Okaz 2011-12-29:
http://web.archive.org/web/20170512225622/http://okaz.com.sa/article/442736/

[4] Al-Rawda, Sheikh Abdel-Qadri Al-Ahdals personliga websida:
http://web.archive.org/web/20160523080226/http://al-rawdah.net/r.php?sub0=allbooks&sub1=11&p=13

[5] Ibid.
http://web.archive.org/web/20170825083941/http://al-rawdah.net/r.php?sub0=allbooks&sub1=11&p=20

[6] Ibid.
https://web.archive.org/web/20160523075209/http://al-rawdah.net/r.php?sub0=rahalatindex&sub1=11

[7] Rasseen website 2014-09-19:
https://web.archive.org/web/20160517073728/http://www.rasseen.com/art.php?id=e98e31189f2cd20eeb105aa2a210e8b6c7aca6c6

[8] Mazin Motabaganis webbsida:
http://web.archive.org/web/20160926073316/http://mazinmotabagani.blogspot.se/2014/04/blog-post_6258.html

[9] Ibid.


Köp Erövringen:https://egyptson.se/shop#!/products/er%C3%B6vringen
Köp E-boken med klickbara unika länkar på Google books
books.google.se/books/about/ER%C3%96VRINGEN.html 
Kontakta Sameh Egyptson för intervju: Tel: 0707267161. Email: 
sameh.egyptson@egyptson.se
Pressbilder och bilder från boken: drive.google.com/drive/folders/10qqnDzSYbiLzIxul9ZIF9QvgXP_zh-fJ?usp=sharing  
Boka föreläsningar och föredrag med Sameh Egyptson:
docs.google.com/document/d/12C5NTSjgEEstiFwkQY2ea_zBpORLKhTmbap_YgslW9o/edit?usp=sharing 
Läs recensioner och få mer information:wordpress.egyptson.se/2018/11/23/news-about-holy-white-lies/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *