Erövringen och ”den akademiska vetenskapen”

Journalister, forskare och recensenter skriver nu om Erövringen och jag vill med det här inlägget klargöra några punkter som troligen kommer att tas upp av läsare framöver.

Begreppet vetenskap, akademiska och akademisk vetenskap är omtvistade begrepp. Därför har varje institution, forskningsanstalt eller tidskrift egna kriterier som skiljer sig milsvitt från andras. Det beror på  ämne, språk eller tradition. En recensent har rätt att beskriva en bok som vetenskaplig och en annan kan beskriva den tvärtom,  efter sina egna kriterier, men detta innebär inte att hen har rätt eller fel. Recensenten bör egentligen definiera begreppet ”vetenskap” först om hen vill behandla den här problematiken (vilket Johan Sundéen inte gjorde i sin recension i Världen idag den 10 september 2020). Erövringen är inget forskningsmaterial som har gått genom akademiska seminarier eller tidskrifter, även om några redigerade delar av den engelska versionen presenterades på seminarier som en del av min doktorsavhandling vid Lunds universitet. Dessa akademiska skrifter följer vissa kriterier som varje seminarium sätter som gör att texten blir svår att läsa för den genomsnittlige läsaren. Vanligtvis läses sådana texter endast av 3-5 forskare, beroende på ämnet. Det krävs tes, antites, ibland hypotes, flera tolkningsalternativ för texter osv. 

Erövringen är en unik bok och har unikt källmaterial och med det en unik karaktär. Den är inte en debattbok i vanlig mening, ”vetenskaplig artikel” eller en avhandling. Därför har jag i samråd med Demokrativärnet och två författare som skrivit i ämnet anlitat en välkänd redaktör som har gett synpunkter om boken Holy White Lies inför översättningen till svenska. Målet med översättning av boken är att presentera primära källor från Muslimska Brödraskapets teologi och historia för svenska läsare som inte haft tillgång till materialet tidigare och har svårt med engelska. Nyligen har chefen för Ibn Rushd, Zana Muhammad i tidningen Dagen 21 augusti ifrågasatt en av de mest kända forskarna  av Muslimska Brödraskapet, Lorenzo Vidino och beskrivit honom som källa för terroristen Anders Breivik. Att ifrågasätta forskarens referat eller tes är inte ovanligt i ett sådant laddat ämne. Med den här boken har journalister tillgång till primära källor till ideologin och det är numera svårt för bröderna att argumentera, utan att argumentera mot sina egna citat och källor.  

Erövringen följer vissa vetenskapliga kriterier  

Erövringen följer det väsentliga vetenskapliga kriteriet att all information och alla uppgifter som presenteras  i boken har vidimerade primära källor som jag försäkrat genom kopior av de ursprungliga. Jag har dock inte följt andra akademiska kriterier som vissa akademier kan begära. Detta har sin förklaring. Ett exempel är när jag inte presenterat olika tolkningsalternativ för citaten. Jag har arabiska som modersmål och har studerat på universitetsnivå i Egypten, England och Sverige. Min medarbetare i översättningen, Pia Egyptson har svenska som modersmål och har studerat i England och Sverige på universitetsnivå. Att belasta läsaren med  sådana kriterier anser jag onödigt.

Erövringen innehåller många nödvändiga citat som vissa kan anse långa. Dessa citat valdes med omsorg bland tusentals texter för att fylla en funktion och ge talande exempel på  infiltrationens ideologi och hur den appliceras på många nivåer i Sverige. Detta beskrivs som konspirationsteorier av andra akademiker, opinionsbildare och politiker i Sverige. Att klippa en del av ett citat kan uppfattas som en försvagning av citaten och dess funktion och kan ge ett argument för skeptiker att ifrågasätta citatet. Att referera istället för att citera minskar värdet av argumentet och leder till att texten kommer att handla om författarens övertygelse istället för det som citeras. 

Ett annat kriterium som jag inte följt är namnindex sorterat på efternamn som vissa västerländska akademier rekommenderar. Detta beror på att jag mötte svårigheter med Muslimska Brödraskapets medlemmars efternamn. Efternamn finns inte i de flesta arabiska länder så när de anländer till Sverige registreras deras sista förnamn som efternamn. Detta ger dem ofta efternamn som de inte har någon som helst emotionell koppling till. Dessutom använder man flera olika stavningar av sina namn med latinska bokstäver då vokaler sällan skrivs ut på arabiska. Vissa efternamn har också en kombination med tex ibn, ben, el eller al som ibland tas bort. De två sista ändelserna har samma stavning på arabiska (ال). Detta gör att med ett namnindex baserat på efternamn hade många arabiska namn hamnat fel. Detta problem har jag utförligt skrivit om i ett delkapitel, Hemlighetsmakeri (Erövringen: s. 33-35

Jag förstår att Johan Westerholm, utan kunskap i arabisk kontext, tycker det är märkligt att basera index på förnamn och gärna vill ha ett namnindex som man kan använda i sitt arbete utan att läsa hela boken. Journalister har redan använt Holy White Lies digitala version som uppslagsverk i ämnet utan problem. Här kan man söka på förnamn, efternamn och alla andra variabler.  https://play.google.com/store/books/details/Holy_White_Lies_Muslim_Brotherhood_in_the_West_Cas?id=rehyDwAAQBAJ&hl=en_US

Trots att det först och främst bör vara i mitt intresse att alla läsare som är svensktalande tar del av hela boken och inte bara indexet kommer jag att hjälpa en del journalister genom att nu publicera ett extra register med efternamn i den här länken: 
https://drive.google.com/file/d/13PjrIIqkwEbqeu0w_etCfVZB0t2ur6cQ/view?usp=sharing

Den extra indexet ska också finnas som en extra resurs i:

  • Kindle, Bokus och Adlibris och Akademibokhandeln, som produceras nu.
  • Min blogg, Facebook, Twitter och  Facbookgruppen Erövringen
  • Med alla böcker som säljs framöver medföljer ett sådant extra namnindex.

Med detta önskar jag alla läsare, journalister, forskare och recensenter lycka till med läsningen och användningen av boken inom respektive intresse och yrkesområde. 

Troligen hade det varit lämpligt att göra namnindex baserat både på förnamn och efternamn från början men detta hade ökat antal sidor i boken och därmed ökat kostnaden för produktion av boken. Namnindexet är 12 sidor långt med ca 420 unika namn.

Köp Erövringen:
https://egyptson.se/shop#!/products/er%C3%B6vringen
Köp E-boken med klickbara unika länkar på Google books
books.google.se/books/about/ER%C3%96VRINGEN.html 
Kontakta Sameh Egyptson för intervju: Tel: 0707267161. Email: 
sameh.egyptson@egyptson.se
Pressbilder och bilder från boken: drive.google.com/drive/folders/10qqnDzSYbiLzIxul9ZIF9QvgXP_zh-fJ?usp=sharing  
Boka föreläsningar och föredrag med Sameh Egyptson:
docs.google.com/document/d/12C5NTSjgEEstiFwkQY2ea_zBpORLKhTmbap_YgslW9o/edit?usp=sharing 
Läs recensioner och få mer information:wordpress.egyptson.se/2018/11/23/news-about-holy-white-lies/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *