Reproducera inte kopternas öde!

Vid Stora Markuskatedralen från vänster: påve Shenouda III, prof. Rasmy Abdel Malek, Sameh Egyptson, prof. Aasulv Lande


Utdrag från Erövringen

”Under 2004 deltog jag med mina kollegor från avdelningen för missionsvetenskap och interreligiösa relationer på ytterligare en konferens. Den hölls vid fakulteten för islamisk mission vid al-Azhar-universitet. Till konferensen bjöd jag in deltagare från Institutet för koptiska ortodoxa studier samt anglikanska och katolska teologiska institutioner.

Konferensen var en möjlighet att träffas och lära sig om ”de andra” ansikte mot ansikte, när det gäller fiqh (islamisk rättsvetenskap) och kristen teologi. Huvudämnet var definitionen av begreppet religiös mission och interreligiös dialog. Vi träffade professorer vid fakulteten för islamisk teologi och islamisk mission vid al-Azhar-universitet och professorer vid olika kristna teologiska högskolor i Egypten. Det mest märkbara intrycket från konferensen var den öppna atmosfären som rådde, när de egyptiska teologerna insisterade på att diskutera frågan om naskh (abrogation, avskaffande) i den religiösa texten, särskilt upphävandet av verserna gällande Surah at-Tawbah. Under konferensen erhöll jag stor kunskap om den interna konflikten mellan salafi och andra inriktningar vid al-Azhar och hur professorer tillhörande den andliga strömningen sufism, hade försökt använda oss västerländska konferensdeltagare i detta maktspel. De ville att salafister skulle uttala sig diplomatiskt för att kunna utnyttja det i debatten senare. Abdullah Barakat, fakultetens dekan, var mer direkt. Han förklarade att verserna i Surah at-Tawbah upphäver de tidigare toleranta verserna. Följaktligen betecknas kristna och judar som kufar, otrogna, och bör betala jizyah (skyddskatt) för att kunna leva tryggt under islamiskt skydd.

Under den andra delen av konferensen, som hölls vid institutet för koptiska studier, presenterade teologer från den koptiska kyrkan en bokstavlig tolkning av den bibliska texten om ”de andra”. Efter det blev bilden klarare både för mig och mina kollegor. Vi hade två grupper av teologer som vägrade att acceptera varandra. De samexisterar emellertid i parallella grupper.

Senare på kvällen mötte konferensens deltagare den koptiske påven Shenouda III, där både al-Azhar-professorerna och de koptiska teologerna kommit överens om att avslå mitt förslag att använda vetenskapliga forskningsmetoder eller informativa böcker som skrivits av professorer i religiösa studier, när de presenterar “de andra” religionerna på högskolor i Egypten.

Vid slutet av konferensen bad Barakat mig att följa med honom för att träffa någon som visade sig tillhöra underrättelsetjänsten vid al-Azhar universitet. Jag blev utfrågad på ett provokativt sätt om mina religiösa och politiska övertygelser, och mina förbindelser med de egyptiska politiska partierna. Den religiösa dialogen var således ett ämne för den nationella säkerhetstjänsten. Senare blev det känt att Barakat tillhörde Muslimska Brödraskapet, vilket blev bekant under president Muhammad Mursis tid vid makten. Barakat dömdes till döden, i ett rättsfall känt i media som blockaden av Qalyoubs väg. Han släpptes till slut i juni 2017 efter presidentens benådning.[1]

Efter konferensen beskrevs jag som pionjär för interreligiösa relationer i artikeln ”En missionär för fred i moderlandet[2] i Lunds Universitets Magasin (LUM). Idag anser jag mig fortfarande vara missionär i religionsdialogfrågor men inte på samma sätt som tidigare. Den typen av dialog som jag hamnade i under mina tidiga forskningsår kan bättre beskrivas som en religionsmonolog i ett religionsdiplomatiskt sammanhang. Min övertygelse har alltid varit att religionsdialog inte ska användas som täckmantel för ett diplomatiskt spel utan man måste finna en väg till en hållbar och trovärdig religionsdialog som ska hjälpa människor att leva tillsammans i harmoni. Idag är jag övertygad om att institutionell religiös dialog i Egypten och andra muslimska länder i första hand är en diplomatisk process. Al-Azhar och den koptiska kyrkan är som religiösa organ auktoritära institutioner i allians med totalitära myndigheter. De har inget intresse av att genomföra en verklig religiös dialog som kan leda till förändringar av den fundamentalistiska synen på ”de andra”. En ren dialog kommer inte att äga rum så länge det finns en fundamentalistisk tolkning av religiösa urkunder och så länge det finns ett gemensamt intresse hos staten och de religiösa institutionerna att bevara den inre socio-politiska sekterismen som bygger på en bokstavlig tolkning av religiösa texter. Den verkliga religiösa dialogen har funnits i det egyptiska samhället i hundratals år utanför statliga institutioner, den koptiska kyrkan och al-Azhar. Exempel på detta är när kristna och muslimer firar högtider tillsammans och även besöker varandras festivaler, tex när muslimer besöker den koptiska festivalen för jungfru Maria i Kairo i slutet på sommaren varje år.


[1] TV Al Jazeera Mubasher 2014-06-24,
Archive.today:
http://archive.fo/HNKPW

[2] En kopia av tidningen på författarens webbsida:
http://web.archive.org/web/20170321080627/http://www.egyptson.se/lum0304.pdf


Se online sändning av bokpresentationen (det filmade eventet ligger sedan kvar):
facebook.com/groups/338200064230097/
Köp Erövringen:https://egyptson.se/shop#!/products/er%C3%B6vringen
Köp E-boken med klickbara unika länkar på Google books
books.google.se/books/about/ER%C3%96VRINGEN.html 
Kontakta Sameh Egyptson för intervju: Tel: 0707267161. Email: 
sameh.egyptson@egyptson.se
Pressbilder och bilder från boken: drive.google.com/drive/folders/10qqnDzSYbiLzIxul9ZIF9QvgXP_zh-fJ?usp=sharing  
Boka föreläsningar och föredrag med Sameh Egyptson:
docs.google.com/document/d/12C5NTSjgEEstiFwkQY2ea_zBpORLKhTmbap_YgslW9o/edit?usp=sharing 
Läs recensioner och få mer information:wordpress.egyptson.se/2018/11/23/news-about-holy-white-lies/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *