Egyptson: Svensk naivitet har passerat alla gränser

I över 40 år har Islamiska samarbetsrådet (ISR) fått statliga bidrag via Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Förra året fick de 15 miljoner som delades mellan de islamiska riksorganisationerna. Enligt lagen är samfund berättigade till bidrag om de ”bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, är stabilt och har egen livskraft.

Några dagar innan kravallerna, den 4:e mars 2022, gjorde (ISR) ett uttalande som media och politiker inte uppmärksammat. I meddelandet står det:  ISR ser Koranbränningen som ett våldsuttryck mot muslimer som kollektiv och menar därför att denna typ av handling ska bedömas som hets mot folkgrupp och bör förhindras.

ISRs representanter meddelar också att de har haft nära dialog med myndigheter, samt låtit deras lokala föreningar företräda dem i de lokala formella samtalen med Malmöpolisen, Göteborgspolisen och Polismyndigheten på olika nivåer. Beskedet från polismyndigheten att koranbränningar inte ses som ett brott mot lagen var inte välkommet. ISR har ”förmedlat att detta inte är acceptabelt och att det utsätter muslimer för mer hat och utanförskap”.

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) bör utreda varför ISR i över 40 år misslyckats med att utbilda sina anställda och samfundsledare i att ”upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på”, nämligen yttrandefriheten. Hur kan det vara så att samtliga svensk-muslimska samfund inte kan skilja mellan en fysisk bok (mushaf) och ett budskap (koran)? Polismyndigheten bör också utreda om företrädare för ISR hetsat eller deltagit i kravallerna mot polismyndigheten på de orter där samtal skedde med representanter från ISR.

När jag flydde från diktatur och sharia trodde jag Europa var stabila demokratier. Idag vet jag att det inte stämmer. Vi vandrar samma väg som mellanöstern gjorde på 70-talet, som naivt trodde att de kunde tämja islamisterna. Resultatet blev massaker och inbördeskrig. Mina vänner och släktingar i Egypten ser med fasa på hur Sverige naivt åter igen blir lurade av de som utnyttjar Sveriges godhet. De ser en bild av Sverige som ett otryggt land där gatorna styrs av kriminella gäng och islamister och där polisen anmäler medborgare för hets mot folkgrupp för att de ber om tillstånd att bränna en bok. Ett land där man inte vågar ta striden för demokrati utan endast behandlar symptomen genom att gå islamisterna till mötes. Den här processen har jag bevittnat tidigare i mitt forna hemland. Fortsätter vi på den här linjen kommer följande kravaller att handla om en upplevd feltolkning av en bok eller publicering av en bild som man blir kränkt av. Historian vittnar om ändliga krig om dessa frågor har hållit på och de kommer inte att ta slut. Politiker som struntar i alla varningar och sedan hävdar att de inte såg det komma, är inte värda att styra det land som jag idag kallar mitt hemland.

Sameh Egyptson

2 reaktioner på ”Egyptson: Svensk naivitet har passerat alla gränser

  1. Heder och Tack till Dig,

    Man kan verkligen undra hur dåligt pålästa vår Regering, Polis och SÄPO är.

    Skicka Ditt brev till dem.

    Detta är en ödesfråga flr Sverige och vi kan i n t e vika ner oss för islam el icke integrerade muslimer som inte följer våra lagar.

    / A

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *