Överlämnande av dessa böcker till alla riksdagsledamöterna sker nu på måndag.

På måndag kommer jag att lasta den bil som kör från Malmö till Sveriges Riksdag i Stockholm och lämnar mina båda böcker till alla riksdagsledamöter. Vill du hjälpa till och stödja det här projektet:- Tipsa om någon som vill och kan åka till Stockholm ca. 8:00 och hjälpa till praktiskt.- Kontakta din riksdagsledamot ( eller flera ledamöter) och be vederbörande kommentera böckerna.- Dela detta inlägg på din sida och i dina grupper och nätverk så fler får information om projektet.- Skicka ditt bidrag via swish, bankgiro eller bankkonto till mitt företag. Info finns längs ner i bloggen. Swish: 123 314 5463Bankgironummer 5269-8578Bankkonto: Handelsbanken: 6726-523210191

Kära Riksdagsledamot!

Böckerna du just fått, och förhoppningsvis snart läser, innehåller den idag kanske viktigaste informationen för svenska politiker och andra makthavare. De avslöjar det dubbelspel som länge pågått i Sverige, och bör vara oumbärliga hjälpmedel för att förstå de eskalerande samhällsproblem vi ser idag. De kan vara en av nycklarna till att vända utvecklingen. Böckerna är en uppdaterad svensk version av den internationellt uppmärksammade boken Holy White Lies: Muslim Brotherhood in the West – Case Sweden (2018). Muslimska Brödraskapet (MB) är den främsta företrädaren för den politiska ideologin islamismen. Första boken heter Erövringen (2020) och handlar om MBs politiska strategier och hur dess medlemmar framställer sig som ett religiöst samfund samtidigt som de försöker ta sig in i partier och erövra positioner på̊ den svenska politiska arenan. Andra delen, som precis färdigställts, heter Bosättningen (2021) och handlar om Muslimska Brödraskapets organisation och dess vision om att skapa ett parallellsamhälle i Sverige.  De båda böckerna innehåller tillsammans drygt 1 200 fotnoter med hänvisningar till nytt källmaterial, framförallt på arabiska, författarens modersmål. Många islamforskare i Sverige och Europa saknar paradoxalt nog kunskaper i arabiska. Författaren var innan han flyttade till Sverige politiskt aktiv i Egypten, även under arabiska våren i Kairo, och kan därför betrakta, förstå och bedöma Brödraskapet bättre än många andra. Han presenterar en mer kritisk, genomskådande berättelse och lägger fram ett demokratisk alternativt till dialog med islamister.

.Böckerna klargör bland annat:

Filialen i Sverige. Islamiska förbundet i Sverige med sina dotterorganisationer har nära relationer till MBs internationella nätverk, både ideologiskt och organisatoriskt. Nätverket är hierarkiskt uppbyggt men förutsätter lydnad såväl mot den nationella som den internationella ledningen.

Inrättandet av en islamisk ordning. Islamiska förbundet har inte övergett rörelsens grundläggande mål, det vill säga att inrätta ”en islamisk ordning” även i Europa och Sverige, ett samhälle uppbyggt utifrån islamiska principer och islamisk lag (sharia), där även det politiska livet anpassas till denna ordning. Men arbetet för att uppnå detta mål måste ske gradvis och långsiktigt, inte genom våldsam revolution, utan med en flexibel anpassning till situationen i olika länder. Aktivisternas aktiviteter i Sverige visar att nätverket i Sverige följer Muslimska Brödraskapets politiska strategier. 

Principen om ”dubbla budskap”. Islamiska förbundet döljer medvetet sin egentliga ideologi och sina grundläggande mål. Man framställer sig som en opolitisk, social och religiös rörelse. Man vill inte kallas ”islamist” eller sägas tillämpa ”politisk islam”. Denna taktik att förställa sig är något som utvecklats under många decennier och har sitt ursprung i begreppet taqiyya, ”vita lögner”, inom islamisk tradition.

Antalet medlemmar. En framstående avhoppare från Islamiska förbundet i Sverige, år 2013, hävdade att antalet medlemmar i Islamiska förbundet var cirka 200. Efter noggranna undersökningar har författaren kommit fram till att den inre cirkeln som kontrollerar nätverket av styrelser uppgår till ungefär 20 personer, och dessutom i en inre struktur av hierarki och nepotism. Studien visar också att tre av förbundets organisationer under de senaste tre åren har ökat erhållna skattemedel med över 40 % till 618 miljoner SEK och att sparade medel från erhållna skattemedel inom verksamheten nu uppgår till drygt 250 miljoner SEK.

MB har lyckats på grund av allmän okunskap och Sveriges generösa bidragssystem. Kompromiss med den ideologi brödraskapet företräder är inte på något vis möjlig om vi vill behålla vår frihet. Demokratiska partier borde därför under inga omständigheter idka samarbete med dem som har som målsättning att avveckla demokratin och införa en teokratisk diktatur.

I sammanhanget är det värt att citera den österrikiske filosofen Karl Popper och toleransparadoxen.

”Om vi på ett obegränsat sätt tolererar intoleranta människor, om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle mot de intolerantas angrepp, då kommer de toleranta att gå under, och toleransen med dem. Vi måste därför, i toleransens namn, hävda rätten att inte tolerera de intoleranta.”


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *