Svar från polismyndigheten angående anklagelserna gällande moskebränder

Svar från polismyndigheten angående anklagelserna som riktades mot kristna emigranter från Mellanöstern och muslimer från andra inriktningar som ansvariga för tidigare moskeattacker enligt Omar Mustafa, ordförande för Islamiska Förbundet, i nyhetsbyrån Europress Arabia 28-12-2014,Europrss arabia. Samt Mohamed Kharraki, taleperson för Islamiska Förbundet, i Svenska Dagbladet, 18-01-2015, Svenska Dagbladet
Från: Thomas Högberg
Skickat: den 20 januari 2015 15:49
Till: Polismyndigheten registrator Stockholm
Ämne: Begäran/förfrågan om allmän handling (ärende dnr A021.724/2015)

Sameh Egyptson.

Du har den 19 januari 2015 hos registrator via telefon efterfrågat ärenden rörande jihadister som på 1990-talet skulle ha angripit bl.a. moskén på Södermalm och i sådant fall erhålla uppgift om diarienummer och om åtal väcktes. Jag har sökt i diarierna för perioden 1990-1999, men jag kan inte hitta något ärende som överensstämmer med din begäran/förfrågan, dvs. något ärende där det anges att jihadister skulle ha angripit en moské i Stockholm.

Med vänlig hälsning

Thomas Högberg, arkivarie
Polismyndigheten,
rättsavdelningen,
rättsenheten Stockholm,
informationsförvaltning Stockholm,
informationsförvaltning 2 Stockholm
———————————————————————————————————–

Från: Thomas Högberg
Skickat: den 23 januari 2015 15:49
Till: Polismyndigheten registrator Stockholm
Ämne: SV: Begäran/förfrågan om allmän handling (ärende dnr A021.724/2015)

Hej igen Sameh!
Jag har hittat i diariet ärende 0201-K341417-10 rubricerat skadegörelse och misshandel rörande händelsen i Hallunda lördagen den 13 november 2010. Ärende 0201-K341417-10 gick inte vidare till åtal, utan ärendet redovisas den 19 november 2010 med förundersökning nedlägges, spaningsuppslag saknas.

Med vänlig hälsning

Thomas Högberg, arkivarie
Polismyndigheten,
rättsavdelningen,
rättsenheten Stockholm,
informationsförvaltning Stockholm,
informationsförvaltning 2 Stockholm

En tanke på “Svar från polismyndigheten angående anklagelserna gällande moskebränder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *