Islamismen förlorar stöd bland gräsrötterna

 

Publicerad: 2013-03-10 10:03, Uppdaterad: 2013-03-10 10:03 på Newsmill

Egyptenspecialist: Förra veckan kom jag från Egypten och kan bekräfta att islamisterna förlorar det mesta av stödet från gräsrötterna i det egyptiska samhället. Demonstrationer, strejker och drabbningar med polisen har blivit ett vardagsfenomen. Inga av de viktiga löften som president Mursi lovade inför presidentvalen har blivit  uppfyllda. 

Efter den arabiska våren gläder sig ideologerna inom politiken och akademin både på vänster- och högerkanten gällande islamism som en politisk ideologi som man kan förhandla med. De hoppades också att islamismen skulle kunna återuppleva en ideologisk roll i politiken i Sverige och i väst. Att islamismen accepteras innebär för dem  att det finns behov för andra ideologier som slutar med Ism som kan argumentera och ha dialog med islamism. Denna drömmen går tyvärr inte att uppfylla. Islamismen faller och visar fascistiska diktatoriska drag när den härskar, vilket folk inte accepterar längre i arabiska länder som besöks av den arabiska våren.
 
Islamism bygger på att Islam är den enda sanna religionen som förmedlades från Gud via profeten Muhammed. Prästerna i de tidigare sanna religionerna, judendomen och kristendomen, har förfalskat guds budskap och Gud skickar slutligen profeten Muhammed med det enda sanna budskapet från Gud och det ska bevaras och skyddas i Quranen. Guds budskap och dess sanna praktik är bevarat enligt islamismen, endast i Quranen och i profeten Muhammeds tradition, Sunna. I Quranen och Sunna finns all kunskap om hur ett samhälle ska styras och om man följer det kommer muslimerna via Jihad att styra världen. De tidigare muslimerna följde guds budskap och därför lyckades de att besegra öst- och västrikena, de persiska och romerska riken som härskade över världen under 600-talet. Enligt Islamisterna under 90-talet har de lyckats att besegra Sovjetunionen i kriget i Afghanistan och därför föll de. Västriket är nu på gång och det började när de anföll USA och deras allierade den 11 september 2001.
 
När islamisterna upptäckte att de inte lyckats övertyga sina anhängare att de kommer att besegra västmakten startade de något som heter Moraga’at som innebär att tänka om. Islamisterna ville med detta börja från början igen. De ska börja predika Islam till vanliga människor och samla folk till sig för att grunda islamistiska samhällen i deras hemländer. De kom överens om att sluta använda våld mot den styrande makten i dessa länder. Målet enligt den nya doktrinen var att förvandla muslimer till sanna muslimer och med detta kan de grunda det Islamistiska riket från gräsrötterna och härska över världen. Den här processen ledde till samarbete med diktatorerna i de arabiska länderna som i gengäld lät dem arbeta med gräsrötterna så länge de inte krävde makten. Därför vägrade islamistera att stödja revolutionerna i Egypten och Tunisien när de bröt ut. Men när de upptäckte att den polisiära och militära makten inte kan förhindra det politiska systemets fall kom de ut på gatorna för att kunna presentera sig som det gudomliga alternativet till den fallande makten. När det blev val eller folkomröstning efter diktatorens fall fanns bara islamisterna som var organiserade och kunde ta makten. 
 
Plötsligt blev islamisterna en international politisk maktfaktor och möter politiker och statsledningar i demokratiska länder. Nu fick ideologerna vatten på sin kvarn. Ideaologer behövs och Islamism bör accepteras och de som inte acceptera det är inte toleranta och Islamofobier. En term som uppfanns för att ligitemera deras egna ideolog-ism. Islamisterna presenterade sig inför sina ism-kamrater och politiker i väst med att åter använda den politiska teknik och strategi från profetens Muhameds  ivshistoria på den arabiska halvön under 600-talet.  De använde Taqiya som är en religös term som innebär att man kan undkomma att säga sanningen och uttala sig vad andra önskar höra under Tamkeen perioden. Tamkeen innebär förbredelse perioden för fullmakten. Under förbredelseperioden när islamisterna är svaga bör de inte skrämma de andra. Målet är att de andra ska bli vänner och när man är stark kan man visa sitt sanna ansikte och tvinga alla att underkasta sig Islams och dess vilja. När Islamisterna från det egyptiska parlamentet kom på besök till Sveriges riksdag förra året försökte de hitta de andra ismerna på den  politiska högern och vänstern. För höger-ismerna hotade de med att det enda alternativ för dem är Bolsjevikerna och att de representerar den fria marknaden. Med vänster-ismerna förklarade de att de är anti-imperialister och att det är därför västmakten inte vill ge dem en chans att hjälpa de fattiga. Islamisterna lyckades att även få vänner från alla ismerna, t o m Sion-ismen, när de tvingade Hamas att sluta kasta raketer mot Israel.
   
Nu har Islamismen styrt Egypten och deras poltik och lyckades att bli av med den militära ledningen och kan visa sin sanna politiska Ideologi. De visade diktatoriska och fascistiska tendenser. Yttrandefriheten, mänskliga rättigheter, kvinnor och minoriteter står inte på deras dagsordning. Tvärtom jobbar de för fullt med att slutföra Tamkeen perioden genom att sätta sina medlemmar på statens viktigaste poster. De försöker till och med att förvandla egyptiska polis och mitlitären till  islamistiska apparater för att använda dem att förtycka det egyptiska folket. Listan över deras övergrepp och diktatoriska åtgärder är lång under en kort period av styre. Många faktorer visar ändå att de kommer att misslyckas med att styra Egypten länge.
 
Egypten är på väg mot ekonomisk katastrof och det finns inget som kan hindra det. Ingen politiker i väst kan stödja en diktator länge när de är medvetna om att det egyptiska folket kan besegra polisen och militären i dessa länder. Samtidigt som polis och militär inte är beredda att använda våld mot folket efter de fått sin läxa när de förlorade det första slaget mot folket den 28 januari 2011.
 
Förra veckan kom jag från Egypten och kan bekräfta att islamisterna förlorar det mesta av stödet från gräsrötterna i det egyptiska samhället. Demonstrationer, strejker och drabbningar med polisen har blivit ett vardagsfenomen. Inga av de viktiga löften som president Mursi lovade inför presidentvalen har blivit  uppfyllda. Ledaren för demokratirörelsen har förklarat Mursi och islamisterna som revolutionens fiende och det egyptiska samhället är på väg att revoltera mot dem. Egypten är på väg mot en ny revolution och den här gången mot islamisterna.
 
Jag ber mina kolleger i den akademiska och politiska världen i Sverige med ideologiska utgångspunkter att tänka om och dra tillbaka allt stöd till islamismen. Att bojkotta alla deras representanter förkortar lidandet för det egyptiska folket. Stöd för islamism är en skam för alla idealister. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *