Islamiska förbundets värdegrund är omstridd

 

Publicerad: 2013-04-29 20:04, Uppdaterad: 2013-04-29 20:04 på Newsmill

En ny liberal muslimsk inriktning håller nu på att formas i världen. Här bortser man från profetens gamla tradition och använder istället Koranen som källa till islam. Anhängarna av denna rörelse betraktas av islamisterna som otrogna. Islamiska förbundet. Islamiska förbundet bör förtydliga sin värdegrund och förklara om de anser att de kan förena en sekulär jämställd värdegrund med doktriner från ahl al-suunnah wa al-jamaa.

 

Islamiska förbundet skriver på förbundets hemsida och i Aftonbladet 24 april, att de inte har något att dölja kring sin värdegrund. I detta uttalande förnekar förbundet all kritik om att de är en del av den islamistiska rörelsen i världen. I uttalandet hävdade förbundet att de tror på alla människors lika värde och kraftigt tar avstånd från all form av diskriminering och all typ av hatpredikningar och våldsideologier. Detta utalande och det faktum att de nu rensar förbundets hemsida från artiklar och insändare fick mig att hoppas på att den arabiska våren har nått Islamiska förbundet i Sverige. Detta uttalande strider dock mot den värdegrund som jag känner till.

Jag har följt Islamiska förbundet länge och när jag som religionsforskare vid Lunds universitet 2002 höll en konferens på Svenska Institutet i Alexandria, inviterade jag en representant från Islamiska förbundet som också deltog. Konferensen syftade till att jämföra svensk, sekulär religionsundervisning med religiös undervisning som bedrivs i hela den muslimska världen. Detta var under en tid då religiösa skolor med denna typ av undervisning i Sverige var aktuell. Jag märkte hur representanten för Islamiska förbundet presenterade en konservativ syn på islam och han försökte även att få stipendium till svenska medlemmar för att studera Sharia vid al-Azhar när vi träffade den stora Imamen av al-Azhar. Två år senare besökte vi åter al-Azhar med en delegation från Lunds universitet för att diskutera begreppet mission och dialog. Vår slutsats var att al-Azhar som lärosäte står för en islamistisk inriktning och att man inte kan driva dialog eftersom det omgående förvandlas till monolog.

Islamiska förbundet har fram till mycket nyligen förklarat sin värdegrund på förbundets hemsida. Man kan läsa följande (kan läsas här här) (citat). 

1-       att Islam innebär en total levnadssätt som behandlar livets olika aspekter.

2-       att den Heliga Koranen och Profeten Muhammeds tradition, Allahs frid och välsignelser vare med honom, är källan till kunskapen om Islam.

3-       att varje persons åsikt kan ändras/läggas till förutom Profeten Muhammed, Allahs frid och välsignelser över honom.

4-       att vi följer medelvägen i Islam och förkastar all form av våld, överdrift och extremitet. Denna medelväg utgör ahl al-sunnah wa al-jamâs väg, i fotspår av Profeten Muhammed, Allahs frid och välsignelser över honom, och hans följeslagare.

Jag undrar nu om Islamiska förbundet fortfarande erkänner denna värdegrund eller om det pågår en omvärdering, särskilt som länken till värdegrunden ovan inte längre är kopplad till hemsidan utan är ersatt med en kort variant (kan läsas här). I den korta versionen har man tagit bort de fyra väsentliga punkterna ovan. Dessa fyra punkter innebär följande:

Om man tar den vanligaste tolkningen av doktrinen av ahl al-sunnah wa al-jamas innebär det att samhället ska följa Koranen och (enligt) profetens tradition, dvs profetens sätt att tolka och utöva innehållet i Koranen, enligt de mest förtroendeingivande fyra lagskolorna, Hanafi-skolan, Maliki-skolan, Shafi-skolan och Hanbali-skolan. De fyra imamerna och deras lagskolor följer Koranen och profetens tradition. Politik och religion är enhetliga i Islam enligt ahl al-sunnah wa al-jamaa. För att skilja mellan Koranens olika verser när de har meningsskiljaktigheter har de lärda i islamiska lagskolor en princip som heter ’nasikh’ och ’mansukh’ som betyder att de nya verserna ersätter de gamla. Generellt kan man säga att de nya verserna är mer extrema än de gamla. I debatten om politisk islam använder islamisterna de nya verserna i Koranen när de vill införa islamiska lagar, Sharia. Dessa nya Koranverser kom, enligt Koranhistoriker när profeten Mohammed lyckats besegra alla fiender och etablera sin första islamiska stat. Dessa lagar används som grund för familjelagstiftning i muslimska länder idag och vissa muslimska invandrare kräver att det ska införas i deras nya länder, eller att de ska få dispens från rådande lagar.

Ifråga om kvinnornas status i islam enligt ahl al-sunnah wa al-jama och har de fyra lagskolorna en gemensam syn i följande frågor. Män har i Sharia rätt att skaffa sig fyra hustrur och rätt att ha samlag med sina slavinnor. Koranen: An-Nisa’  [4:3]. Kvinnorna måste ha slöja och får inte dra uppmärksamhet till dolda behag inför främmande män. Koranen: An-Nur  [24:31]. Kvinnors juridiska rätt i vittnesmål och arv är hälften av mäns rätt. Quranen: Al-Baqarah 2:282 och An-nisa [4:176]. Ifråga om sexuella relationer mellan män och kvinnor har mannen rätt att tvinga till sig sex genom att använda våld mot sin hustru. Koranen An-nisa [4:34]. Därför finns inte något som heter våldtäkt inom äktenskapet i islam.

I fråga om homosexualitet har Koranen, enlig ahl al-suunnah wa al- jama ett absolut förbud mot homosexualitet, Koranen, Al-A’raf (7:80-86). Alla de fyra skolorna förbjuder gemensamt homosexualitet och betraktar det som en av de högsta synderna och det ska bestraffas. De har dock olika syn på hur det ska bestraffas. Enligt Hanafi ska den som är skyldig till homosexualitet straffas men inte dödas första gången, men om personen förklaras skyldig igen, ska denna person straffas med döden. Enligt de hanbali och maliki skolorna straffas den som förklaras skyldig, till döden. Shafi skolan straffar den skyldige till homosexualitet till samma straff som för äktenskapsbrott, dvs till döden om man är gift eller piskan om man är ogift.

För politiker i arabvärlden och för mig som religionsforskare strider denna värdegrund mot jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter. I Egypten har Muslimska brödraskapet och islamisterna lurat demokratirörelsen, som startade den arabiska våren, med liknande uttalanden. De har dock visat, efter de fick makten, att de står för ett totalitärt politiskt system. De driver samhället mot ett politiskt system som styrs av ”profetens tradition” och Sharia. Doktrinen av ahl al-Sunna wa al-jamaa (följeslagare av profetens tradition och brödraskapet) som vägleder Islamiska förbundet i Sverige, används av islamister för att legitimera en fundamentalistisk tolkning av islam och införandet av Sharia. I Egypten lyckades islamisterna till slut att införa begreppet i paragraf 219 i den nya konstitutionen i slutet av förra året. I denna paragraf står det att sharias principer innehåller fundamentalistiska regler och rättspraxis samt källor som kommer från doktrinerna av ahl a-sunna wa al-jamaa. När islamisterna, som utgjorde majoriteten av konstitutionens församling föreslog denna paragraf, avgick representanter för de kristna kyrkorna, domarna och advokatförbundet samt alla representanter för andra politiska partier, bl.a egyptiska socialdemokrater och de liberala partierna. Den tidigare ordföranden för Islamiska förbundet i Sverige, Mahmoud Aldebe, krävde i ett brev till riksdagspartierna år 2008, dispens för Sveriges muslimer enligt Sharia.

Den arabiska våren leder till mer upplysning bland muslimer om demokrati och mänskliga rättigheter och fler muslimer blir delaktiga i det politiska livet. De extrema islamisterna hindrar muslimerna att kräva sina rättigheter genom att förvandla dem till en politisk lobby som syftar till att förverkliga guds vilja genom alla tider. Detta görs genom att införa Sharia vilket står i Koranen och profetens tradition. En ny liberal muslimsk inriktning håller nu på att formas i världen. Här bortser man från profetens gamla tradition och använder istället Koranen som källa till islam. Här bortser man från principerna ’nasikh’ och ’mansukh’ och använder endast det som kan förenas med jämlikhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Anhängarna av denna rörelse betraktas av islamisterna som otrogna. Omar Mustafa och Abdiresak (moderat riksdagsman) sitter i toppskiktet i Islamiska förbundet. De bör förtydliga förbundets värdegrund och bör förklara om de anser att de kan förena en sekulär jämställd värdegrund med doktriner från ahl al-suunnah wa al-jamaa. Annars bör de förtydliga att de har övergett den gamla värdegrunden, förklarad ovan. Jag blir mer än glad att få höra och studera deras teologiska förklaring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *