Skapar Islamiska förbundet en sekulär värdegrund?

 

Publicerad: 2013-06-05 09:06, Uppdaterad: 2013-06-05 09:06 på Newsmill

Om IFIS tolkning av Koranen och profetens tradition enligt”ahl al-suunnah wa
al-jamaa är ” NUMERA progressiv och att den nya ledningen tolkar Koranen och
profeten Mohammeds tradition kontextuellt, blir jag mer än glad åt att få läsa en trovärdig, teologisk förklaring. 

 

I en artikel i Newsmill svarar Ziyad Zakaria Ayach från Islamiska förbundet
på min debattartikel med krav på att Islamiska Förbundet (IFIS) bör
förtydliga sin värdegrund och förklara om de anser att de kan förena en
sekulär demokratisk jämställd värdegrund med doktriner från Koranen och
profetens tradition enligt ”ahl al-suunnah wa al-jamaa”. Ayachs och IFIS’s
svar är inte tillräckliga och mitt krav kvarstår.

Ayach ville med sin artikel föreställa min debattartikel som min egen icke
objektiva tolkning av Islam och med det underminera min trovärdighet som
religionsforskare. Han anklagar mig för att selektivt plocka verser ur
Koranen i syftet att indoktrinera läsarna. Han anser vidare att det är Islam
och inte IFIS som är föremål för min debattartikel. Hans huvudargument är
att jag bygger min artikel på stadgar som inte längre finns och som
förbundets representanter tagit avstånd ifrån. 

Ayach blandar korten för att slippa förtydliga förbundets värdegrund.
  
På IFISs hemsida idag under ”Om IFIS – Förbundsstadgar” finner man följande
text: (1.Status, punkten d.) ”Förbundet arbetar utifrån en islamisk
värdegrund baserad på Koranens budskap och profeten Muhammads tradition
(Guds frid och välsignelse vare över honom)”. Denna värdegrund
detaljförklaras i ett dokument som fortfarande finns på föreningens server
fram till idag, 03-6-2013.
http://www.islamiskaforbundet.se/sv/hem/tidigare-events/12-om-foerbundet.htm

Ayach hänvisar till ett annat dokument, de sk ”familjestadgarna” som
förbundet påstår är översatta från arabiska och vars innehåll var okänt för
ledningen. Dessa stadgar är borttagna från serven idag.
http://www.islamiskaforbundet.se/sv/pdf/artiklar/Den_muslimska_familjestadga
–_kap_1.pdf.
Det som Omar Mustafa vidare tog avstånd ifrån var hans medverkan i att bjuda
in predikanter som uttalat sig antisemitiskt och hat mot homosexuella. 

I det dokument jag hänvisar till och som ingen tagit avstånd ifrån fram till
idag, står det att förbundet står för bl a följande (citat):
1-       att Islam innebär en total levnadssätt som behandlar livets olika
aspekter.
2-       att den Heliga Koranen och Profeten Muhammeds tradition, Allahs
frid och välsignelser vare med honom, är källan till kunskapen om Islam.
3-       att varje persons åsikt kan ändras/läggas till förutom Profeten
Muhammed, Allahs frid och välsignelser över honom.
4-       att vi följer medelvägen i Islam och förkastar all form av våld,
överdrift och extremitet. Denna medelväg utgör ahl al-sunnah wa al-jamâs
väg, i fotspår av Profeten Muhammed, Allahs frid och välsignelser över
honom, och hans följeslagare.

Jag väntar fortfarande på att IFIS ska uttala sig om deras syn på dessa 4
punkter.

Ayach försvarar senare i artikeln principen av ”ahl al-sunnah wa al-jamaa” i
punkt 4 ovan.
Han skriver:
”… ahl al-sunnah wa al-jamaas väg som ett tänjbart begrepp som ger stora
möjligheter till förnuftbaserade och kontextuella tolkningar.”  Han nämner
också ” ”talfik” och  ”Idjtihad” som ger tolkarna stort utrymme att tolka de
islamiska urkunderna”. 

Detta stämmer inte, enligt alla Sunnis islamiska teologiska skolor.
Grundprincipen för ”ahl al-sunnah wa al-jamaa” är att INGEN ”talfik” och
”Idjtihad” ska förekomma när det gäller principer som kommer från Koranen
och profetens Mohammeds tradition. 

I min artikel tog jag upp exempel på hur Sharia (islamiska lagar) enligt ahl
al-suunnah wa al-jamaa användar KORANEN’S verser för att förtrycka
homosexuella och kvinnor. Anklagesen från Ayach  att jag selektivt plockade
texter ur koranen för att indoktrinera läsaren har inga grunder. De exempel
jag tog upp är säkerställda av Koranen enligt Sharia enligt ahl al-sunnaah
wa al-jamâs. Dessa principer och lagar har Ijma (consensus) från Ulamas (de
lärda imamerna). Detta consensus ugör genom Fiqh (islamisk rättsvetenskap)
sharialagar och har inget med mina åsikter eller tolkningar att göra. 

Den enda svar Ayach ger gällande min frågeställning om Sharialagar gällande
kvinnor och homosexualitet enligt Koranen är följande:

”För den icke arabisktalande läsaren vill jag hävda att i verserna som
Egyptson hänvisar till nämligen Al-A’raf (7:80-86) berättas det om Lotsfolk
och där finns inte det Egyptson kallar för absolut förbud. Här är länken
http://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=7&verseNr=86&langI

I denna punkt ville Ayach bevisa min selektivitet med en felaktig länk som
går endast till Al-A’raf (7:86), medan jag hänvisar till Al-A’raf (7:80-86).
Detta bevisar istället att han försöker förleda läsaren. Jag hävdar här åter
igen att Al-A’raf (7:80-86) har ett tydligt förbud mot homosexualitet och
att Gud straffar homosexuella.

Som islamolog, religionsforskare och intresserad av utvecklingen på IFIS är
jag beroende av de teologiska skrifterna mer än allmänna uttalanden från
föreningens medlemmar om en progressiv utveckling i förbundet. Uttalandena
bestrids dock av många debattörer som deltagit med förbundet i olika
aktiviteter och fakta som kommer från oberoende källor som till exempel
Uppdrag Granskning. En tidigare styrelsemedlem i Islamiska förbundet,
Mahmoud Aldebe, skriver I en artikel att Islamiska förbundet representerar
Muslimska Brödraskapet i Sverige. Artikeln är skriven på arabiska som
informationsfakta om Muslimer i Sverige innan Omar Mustafa affären. (artikel
daterad 22/2-2012).
http://www.khatahmar.ma/islam-suede-map-mahmoud-aldebee.html

Om Ayach menar att IFIS tolkning av Koranen och profetens tradition
enligt”ahl al-suunnah wa al-jamaa” NUMERA är progressiv och att den nya
ledningen tolkar Koranen och profeten Mohammeds tradition kontextuellt, blir
jag mer än glad åt att få läsa en trovärdig, teologisk förklaring. 

Det är viktigt för allmänheten att veta om hur den nya ledningen i så fall
hanterar de medlemmar och imamer som fortfarande står för den traditionella
tolkningen av ”ahl al-suunnah wa al-jamaa” vilken strider mot demokratiska
principer. Hur ”tänjbar” är förbundets värdegrund egentligen? Det är också
fördelaktigt att veta om det finns utrymme för Jihadister att vara medlemmar
i det ”nya pluralistiska” förbundet. Jag undrar om det i den progressiva
ledningen finns någon som anser att Koranen och Hadith är kontextuellt
skrivet. Är de skrivna för och skall förstås av beduinfolk som levde på
600-talet på arabiska halvön, eller är det Guds ord som fanns innan
skapelsen och som gäller för alla människor oavsett tidsålder? Ett tydligt
svar på dessa frågor kan ge en mer positiv bild av förbundet i det svenska
samhället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *