Begär motsvarande utlåtande från Säpo om andra samfund!

Myndigheten för stöd till trossamfund SST har nyligen beslutat att inte bevilja den Ryska ortodoxa kyrkan i Sverige organisationsbidrag för 2024. Eftersom myndigheter i Sverige ska tillämpa lagar konsekvensneutralt, ser jag därför fram emot att SST inte heller beviljar statliga bidrag till övriga trossamfund, som inte uppfyller demokratikriteriet i lagen (1999:932) om stöd till trossamfund.

Myndigheten för stöd till trossamfund bygger sitt beslut utifrån ett yttrande från Säkerhetspolisen, Säpo, där det bland annat framkommer att företrädare för Ryska ortodoxa kyrkan har haft kontakt med personer som verkar för rysk säkerhets- och underrättelsetjänst samt att man erhållit “betydande finansiering” från ryska staten vid flera tillfällen.

SST bör på motsvarande sätt ställa samma demokratikrav på trossamfund med otillbörliga relationer till totalitära stater som; Eritrea, Iran, Turkiet, Saudiarabien och Qatar. Det är dags att begära Säpos yttrande över samtliga trossamfund som ännu får statliga bidrag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *