Sveriges islamiska skolors företagsamhet

Delkapitel 7.8.3 från doktorsavhandling: ”Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige”

https://portal.research.lu.se/sv/publications/global-politisk-islam-muslimska-br%C3%B6draskapet-amp-islamiska-f%C3%B6rbun

7.8.3 Utbildningsstatistik och företagsamhet

Enligt utbildningsstatistiken har i genomsnitt i svenska skolor under de senaste åren 2019–2021 över 70% av lärarna lärarlegitimation, det vill säga behörighet att utöva yrket . Detta är en viktig variabel för kategorisering av kvalitet på undervisningen. Lärarlegitimation är indikation på högkvalitetsutbildning. Det är dock inte obligatoriskt för skolorna att lämna rapporter om detta .

År 2020 har Al-Azharskolan i Stockholm rapporterat andelen lärare med lärarlegitimation, 58,9%.[1] Al-Azharskolan i Örebro rapporterade 2021 att andelen i Mellringe var 48,8%,[2] och i Vivalla 59,9%.[3] I Växjöskolan var andelen 2021 38,5%.[4] För Framstegsskolan i Stockholm 2017 var andelen 50,5%.[5] När det gäller Imanskolan i Uppsala 2021 är andelen 50%.[6] Enligt samma statistik har Römosseskolan i Gårdsten i genomsnitt 48,1% behöriga lärare,[7] och på den andra skolan, Lilla Römosseskolan, är andelen lärare med lärarlegitimation 32,4%.[8] De låga siffrorna jämfört med genomsnittet kan förklaras med att skolorna sparar genom att anställa lärare utan lärarlegitimation med lägre löner. Detta syns i det egna kapitalet som växer med hjälp av skolpengen under åren.

En annan undersökning jag gjorde berör utvecklingen av eget kapital som visar att skolorna fungerade som ett företag som uppfyller beskrivningen av Brödraskapet som företag enigt Hassan al-Banna. I årsredovisningar för 2019 och 2020 kan man se eget kapital för skolorna. Römosseskolorna har haft mer än 39 miljoner kronor i eget kapital.[9] Framstegsskolan i Stockholm hade haft över 7 miljoner.[10] Al-Azharskolan i Stockholms mer än 41 miljoner kronor i kapital.[11] Al-Azhar skolan i Örebro hade 1,9 miljoner kronor. Växjö har haft mer än 11 miljoner kr.[12] Imanskolan i Uppsala däremot hade det minsta egna kapitalet, 128 000 kronor. En sammanställning av det egna kapitalet hos de Islamiska skolorna visar över hundra miljoner kronor. Detta är naturligtvis en ekonomiskt lyckad verksamhet som sysselsätter många medlemmar i nätverket. Det kan noteras att grundarna av dessa skolor eller deras släktingar fortfarande arbetar som styrelseledamöter, och att Chakib Benmakhlouf har spelat en ledande roll i alla dessa skolor genom sitt medlemskap i styrelserna.[13] Från Skatteverket och på skolornas hemsidor 2020–2021 kan bekräftas att de som en gång grundade skolan fortfarande har kvar nyckelpositioner, om de inte blev inblandade i en skandal, fick fängelsestraff eller utreds för brott.

Ett exempel på lönsamhet inom skolsektorn kan anföras. En försäljning av Islamiska skolan i Stockholm genomfördes 2020 efter att Skolinspektionen beslutat dra in skolans tillstånd på grund av att ägaren, Stiftelsen Framstegsskolan, inte hade vad som krävdes för att få driva skolverksamhet. Ett år senare var skolan såld (13 september 2021) till tre privatpersoner, nämligen Fatima Marrakchi, Bachar Ghanoum och Khemais Bassoumi. Det är samma aktörer som satt i styrelsen för Römosseskolan. Bolaget hade enligt årsredovisningen 2019–2020 en omsättning på drygt 33 miljoner kronor med ett eget kapital på drygt 6 miljoner kronor.[14] Av den nya bolagsordningen framgår inte aktievärdet vid tillfället för köpet. Av detta kan man dra många slutsatser. Av vikt för denna undersökning är att det är personkretsen från Islamiska förbundet (IFiS) som äger och kontrollerar skolorna, vilka utgör viktiga ekonomiska inkomstkällor som försörjer Islamiska förbundets personkrets, och förbundets övriga verksamhet för da’wah.

Jag ställer samman de överlappande styrelseuppdragen vid de skolor som enligt ovan ingår i koncernen Sveriges islamiska skolor (SIS) och som är grundade och ledda av personkretsen från Islamiska förbundet i Sverige (IFiS):

Tabell: Överlappande uppdrag i Stiftelsen Sveriges islamiska skolor SMS enligt årsredovisningar och konstituerande mötet

AktörIslamiska skolan StockholmIslamiska skolan VäxjöImanskolan i UppsalaAl-Azhar skolan StockholmAl-Azharskolan ÖrebroRömossaskolan i GöteborgAndra organisationer i nätverket
Chakib Benmakhlouf1, 2, 3 2, 32 21, 2, 3
Mostafa Kharrakii1, 2, 4 2,4  21, 2, 3, 4, 5
Kh. Bassoumi2, 3    21, 2, 3, 4, 5
Bashir Aman Ali22 1, 2, 31, 2 1, 2
Ibrahim Osman Bourale   1, 2, 32 2
Abdirizak Waberi2 2  1,2,31, 2, 3
Khodr Ali2 1, 2, 3, 4  2 
Khedim Ouldadda  1, 2, 3, 4   1, 2
Burhan Mohammed Ali   1,22  
Ismail Abu Helal 1, 2, 3, 4    1, 2
Maged Ashkar  1, 2, 3, 4   1, 2

Kommentar: 1) Grundare 2) Styrelseledamot 3) Ledarpost

Mönstret är tydligt. För det första ser vi en skolkoncern vars ledningar är tätt sammanflätade. Ingen person sitter i bara en skolas ledning. Sju av 11 personer sitter i mer är tre av de sju skolornas ledningar. Fyra av 11 sitter i mer än fyra. Och två av 11 sitter i fem skolors ledning. För det andra kan vi konstatera att samtliga dessa har andra uppdrag inom Islamiska förbundets organisatoriska nätverk enligt ovan. Eftersom det framgick i kapitel 6 ovan att Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) är det transnationella Muslimska brödraskapets nationella organisation eller gren, kan vi konstatera att vi här ser Muslimska brödraskapets sammanhållna skolkoncern i Sverige. Och då har vi ju inte tagit del av den didaktik eller de utvecklingskonferenser som skolkoncernen rimligen brukar genomföra.


[1] Skolverket, utbildningsguiden, Akalla grundskola. https://web.archive.org/web/20210724144240/http://web.archive.org/screenshot/https://utbildningsguiden.skolverket.se/skolenhet?schoolUnitID=37796564  

[2] Skolverket, utbildningsguiden, Al-Azhar skolan Mellringe.
http://web.archive.org/web/20210724142807/https://utbildningsguiden.skolverket.se/skolenhet?schoolUnitID=76760571

[3] Skolverket, utbildningsguiden, Al-Azhar skolan i Vivalla.
http://web.archive.org/web/20210724145058/https://utbildningsguiden.skolverket.se/skolenhet?schoolUnitID=77179813  

[4] Skolverket, utbildningsguiden, Växjö Islamiska skola. http://web.archive.org/web/20210724135320/https://utbildningsguiden.skolverket.se/skolenhet?schoolUnitID=11860102

[5] Skolverket, utbildningsinformation, Framstegsskolan i Stockholm, avhandlingsarkivet.
http://web.archive.org/web/20180129090447/http://www.utbildningsinfo.se/grundskola/2.362/details?id=e.sv.72684556GRGRLAR01

[6] Skolverket, utbildningsinformation, Imanskolan. http://web.archive.org/web/20180129085551/http://www.utbildningsinfo.se/grundskola/2.362/details?id=e.sv.65459851GRGRLAR01  

[7] Skolverket, utbildningsguiden, Römosseskolan.
https://web.archive.org/web/20210803140502/https://utbildningsguiden.skolverket.se/skolenhet?schoolUnitID=72408586   

[8] Skolverket, utbildningsguiden, Lilla Römosseskolan. https://web.archive.org/web/20210803140737/https://utbildningsguiden.skolverket.se/skolenhet?schoolUnitID=23522104

[9] Skolinspektion, ”Föreningen Framstegsskolan i Göteborg”, Årsredovisning, 2019-07-01-2020-06-30, avhandlingsarkivet, 2020-12-15. https://1drv.ms/b/s!AkPHdUXTdYD9gfdQK7IM5DyjniO21g

[10] Skolinspektion, Stiftelsen Framstegsskolan, Verksamhetsberättelse 2019-07-01- 2020-06-30, avhandlingsarkivet 2020-12-15. https://1drv.ms/b/s!AkPHdUXTdYD9gfd0g-_q4SAKzz92UQ

[11] Al-Azhar Stiftelsen, Verksamhetsberättelse, 2019-07-01-2020-06-30, , sparad i avhandlingsarkivet 2020-12-15. https://1drv.ms/b/s!AkPHdUXTdYD9gfdQK7IM5DyjniO21g

[12] Skolinspektion, Stiftelsen Växjö islamiska skola, Årsredovisning 2019-01-01-2019-12-31, , sparad i avhandlingsarkivet 2020-12-15. https://1drv.ms/b/s!AkPHdUXTdYD9gfdUVLoToVkN6gWXPQ

[13] Egyptson 2021:148ff, Information hämtat från Skolverket och Skolinspektionens arkiv. Alla dokument, sparad i avhandlingsarkivet 2020-12-15.
https://drive.google.com/drive/folders/1krUPMxEb8StxLEpV24o9GK1-FreoPedh?usp=sharing

[14] Egyptson 2021: 148ff.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *