Sveriges islamiska skolors företagsamhet

Delkapitel 7.8.3 från doktorsavhandling: ”Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige” https://portal.research.lu.se/sv/publications/global-politisk-islam-muslimska-br%C3%B6draskapet-amp-islamiska-f%C3%B6rbun 7.8.3 Utbildningsstatistik och företagsamhet Enligt utbildningsstatistiken har i genomsnitt i Fortsätt läsa

Forskare: Utred hela skolkoncernen Sveriges islamiska skolor

Publicerad i Dagens samhälle: 15 november 2021, 05:00http://web.archive.org/web/20211115074438/https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/forskare-utred-hela-skolkoncernen-sveriges-islamiska-skolor/ Förskingringen av skolpengar från Römosseskolan visar att svenska politiker inte längre har råd att vara naiva. De har Fortsätt läsa